Zúčtovanie dotácií z rozpočtu územnej samosprávy v roku 2023 - školenie / seminár

Obce a vyššie územné celky môžu používať len tie finančné transfery (dotácie), ktoré majú zabezpečené vopred vo svojom rozpočte výdavkov na príslušný rozpočtový rok. Ako dotácie správne zahrnúť do rozpočtu a následne ich vyúčtovať či overiť administratívnou finančnou kontrolou, vám priblíži Ing. Ingrid Konečná Veverková. Už od roku 2003 je hlavnou kontrolórkou mesta Brezno a uznávanou odborníčkou na kontrolu a ekonomiku v územnej samospráve.

Lektor: Ing. Ingrid Konečná Veverková - pracuje ako hlavná kontrolórka mesta Brezno od roku 2003, predtým pracovala v štátnej správe a vo verejnej správe, vždy v ekonomickej oblasti. Je zakladajúcou členkou a predsedníčkou Asociácie kontrolórov územnej samosprávy. Pôsobí ako lektorka pre rôzne vzdelávacie inštitúcie. Vo svojej publikačnej časti sa venuje najmä oblasti kontroly a ekonomiky, zameriava sa na oblasť územnej samosprávy. Je autorkou viacerých monografií.

 

miesta  a termíny konania: 

 

online 28.02.2023 (72 eur s DPH) 

 

 

Účastnícky poplatok online školenia zahŕňa cenu 1-dňového školenia, organizačné náklady, pracovné materiály, zriadenie online prístupu na školenie.

 

Poznámka: účasť online znamená, že v deň konania školenia môžete sledovať školenie v priamom vysielaní (priamy prenos) na Vašom počítači. Online školenie Vám sprístupníme až po úhrade účastníckeho poplatku. 

 

 

Účastnícky poplatok je potrebné uhradiť najneskôr 1 pracovný deň pred školením.

 

Storno podmienky: Pri odhlásení sa zo školenia 2 pracovné dni pred školením uhradenú sumu nevraciame.

 

Témy školenia / webinára Zúčtovanie dotácií z rozpočtu územnej samosprávy v roku 2023:

Bonus:

  • Odborné poradenstvo s lektorom počas priameho prenosu formou chatu
  • Videozáznam z webinára na 30 dní

Program:

  • Legislatívna úprava poskytovania a používania dotácií z rozpočtu obce a vyššieho územného celku
  • Všeobecne záväzné nariadenie o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu obce a vyššieho územného celku
  • Vyúčtovanie  dotácií z rozpočtu obce a vyššieho územného celku
  • Administratívna finančná kontrola dotácií z rozpočtu obce a vyššieho územného celku
  • Priestor na vaše otázky

Harmonogram:

09.00 – 10.30 prednáška spojená s diskusiou

Prihláška na školenie / webinár Zúčtovanie dotácií z rozpočtu územnej samosprávy v roku 2023:

Informácia k vypĺňaniu prihlášky:

Meno, priezvisko, e-mail a mobil sú údaje ktoré sa nezobrazujú na faktúre a slúžia len pre potreby našej komunikácie s Vami ohľadom školenia, resp. k vytvoreniu prístupu k online školeniu.

-  V prípade, že objednávate školenie pre inú osobu, uveďte prosím jej meno, priezvisko, e-mail a mobil v poznámke

-  Po stlačení tlačítka "objednávam s povinnosťou platby" Vám náš systém automaticky vygeneruje zálohovú faktúru, ktorú dostanete do pár minút ( v závislosti od rýchlosti internetového pripojenia) na Váš e-mail. V prípade, ak Vám faktúra neprišla, pravdepodobne ste uviedli nesprávnu e-mailovú adresu, alebo vznikol iný problém, prosím kontaktujte nás na tel. čísle 0905 795 501.