Zmeny v stavebnom práve účinné od 1. 4. 2024 - školenie / seminár

Na webinári s advokátom JUDr. Petrom Kotvanom sa za necelé 2 hodiny zorientujete v zmenách stavebného práva, ktoré od 1. 4. 2024 zavádza nový zákon o územnom plánovaní a zákon o výstavbe. Na záver máte príležitosť konzultovať  s lektorom individuálne otázky k danej problematike.

Lektor: JUDr. Peter Kotvan - advokát, ktorý sa špecializuje na stavebné zmluvné právo a rieši spory na stavbách, či už v postavení právneho zástupcu, rozhodcu, mediátora, alebo aj adjudikátora. 

 

miesta  a termíny konania: 

 

online 24.03.2023 (72 eur s DPH) 

 

 

Účastnícky poplatok online školenia zahŕňa cenu 1-dňového školenia, organizačné náklady, pracovné materiály, zriadenie online prístupu na školenie.

 

Poznámka: účasť online znamená, že v deň konania školenia môžete sledovať školenie v priamom vysielaní (priamy prenos) na Vašom počítači. Online školenie Vám sprístupníme až po úhrade účastníckeho poplatku. 

 

 

Účastnícky poplatok je potrebné uhradiť najneskôr 1 pracovný deň pred školením.

 

Storno podmienky: Pri odhlásení sa zo školenia 2 pracovné dni pred školením uhradenú sumu nevraciame.

 

Témy školenia / webinára Zmeny v stavebnom práve účinné od 1. 4. 2024:

Bonus:

  • Odborné poradenstvo s lektorom počas priameho prenosu formou chatu
  • Videozáznam z webinára na 30 dní

Program:

  • Práva a povinnosti osôb pri príprave a zhotovovaní stavieb
  • Nové pojmy a definície
  • Orgány a správa vo výstavbe a územnom plánovaní
  • Nový postup pri povoľovaní stavby
  • Zmeny ohľadom územného plánovania
  • Identifikované problémy

Harmonogram:

09:00 - 11:00 prednáška spojená s diskusiou

Prihláška na školenie / webinár Zmeny v stavebnom práve účinné od 1. 4. 2024:

Informácia k vypĺňaniu prihlášky:

Meno, priezvisko, e-mail a mobil sú údaje ktoré sa nezobrazujú na faktúre a slúžia len pre potreby našej komunikácie s Vami ohľadom školenia, resp. k vytvoreniu prístupu k online školeniu.

-  V prípade, že objednávate školenie pre inú osobu, uveďte prosím jej meno, priezvisko, e-mail a mobil v poznámke

-  Po stlačení tlačítka "objednávam s povinnosťou platby" Vám náš systém automaticky vygeneruje zálohovú faktúru, ktorú dostanete do pár minút ( v závislosti od rýchlosti internetového pripojenia) na Váš e-mail. V prípade, ak Vám faktúra neprišla, pravdepodobne ste uviedli nesprávnu e-mailovú adresu, alebo vznikol iný problém, prosím kontaktujte nás na tel. čísle 0905 795 501.