Záväzky ako rizikový faktor daňového výdavku a právo na odpočítanie DPH v roku 2023 - školenie / seminár

Na webinári s daňovým poradcom Ing. Vladimírom Ozimým sa počas 2 hodín oboznámite so záväzkami po splatnosti. Povieme si, kedy a ktorý záväzok dodaniť. Informácie získate takisto k záväzkom po splatnosti s dodatočnou povinnosťou vrátiť DPH. V oboch prípadoch si predstavíme daňové dopady u daňovníka. Vzhľadom na to, že od 1. 1. 2023 zavádza novela zákona o DPH zmeny v práve na odpočítanie DPH, nebude chýbať ani návod, ako pri odpočítaní dane postupovať v novom roku.

Lektor: Ing. Vladimír Ozimý - člen Slovenskej komory daňových poradcov, špecialista na dane a účtovníctvo vo vydavateľstve Poradca podnikateľa. Aktívne prispieva do odborných časopisov Daňový a účtovný poradca podnikateľa (DÚPP), Dane a Účtovníctvo (DaÚ) a Daňový špeciál.  Svoje blogy a príspevky z oblasti daní publikuje na viacerých odborných portáloch a venuje sa lektorskej činnosti. Denne v rámci daňovej pohotovosti poradí niekoľkým desiatkam  našich zákazníkov.

 

miesta  a termíny konania: 

 

 

online 23.02.2023 (72  eur s DPH)

 

Účastnícky poplatok online školenia zahŕňa cenu 1-dňového školenia, organizačné náklady, pracovné materiály, zriadenie online prístupu na školenie.

 

Poznámka: účasť online znamená, že v deň konania školenia môžete sledovať školenie v priamom vysielaní (priamy prenos) na Vašom počítači. Online školenie Vám sprístupníme až po úhrade účastníckeho poplatku. 

 

 

Účastnícky poplatok je potrebné uhradiť najneskôr 1 pracovný deň pred školením.

 

Storno podmienky: Pri odhlásení sa zo školenia 2 pracovné dni pred školením uhradenú sumu nevraciame.

 

Témy školenia / webinára Záväzky ako rizikový faktor daňového výdavku a právo na odpočítanie DPH v roku 2023:

Bonus:

  • Odborné poradenstvo s lektorom počas priameho prenosu formou chatu
  • Videozáznam zo školenia online na 30 dní

Program:

  • Záväzky po splatnosti s daňovým dopadom u daňovníka - kedy a ktorý záväzok dodaniť
  • Záväzky po splatnosti s povinnosťou vrátiť DPH a daňové dopady o daňovníka
  • Diskusia

Harmonogram:

09.00 – 11.00 prednáška spojená s diskusiou

Prihláška na školenie / webinár Záväzky ako rizikový faktor daňového výdavku a právo na odpočítanie DPH v roku 2023:

Informácia k vypĺňaniu prihlášky:

-  Meno, priezvisko, e-mail a mobil sú údaje ktoré sa nezobrazujú na faktúre a slúžia len pre potreby našej komunikácie s Vami ohľadom školenia, resp. k vytvoreniu prístupu k online školeniu.

-  V prípade, že objednávate školenie pre inú osobu, uveďte prosím jej meno, priezvisko, e-mail a mobil v poznámke

-  Po stlačení tlačítka "objednávam s povinnosťou platby" Vám náš systém automaticky vygeneruje zálohovú faktúru, ktorú dostanete do pár minút ( v závislosti od rýchlosti internetového pripojenia) na Váš e-mail. V prípade, ak Vám faktúra neprišla, pravdepodobne ste uviedli nesprávnu e-mailovú adresu, alebo vznikol iný problém, prosím kontaktujte nás na tel. čísle 0905 795 501.