Stravovanie zamestnancov v kocke (vrátane vplyvu novely Zákonníka práce od 1. 11. 2022) - školenie / seminár

Ak potrebujete spoznať všetky pracovnoprávne i daňové aspekty stravovania, ste na správnom mieste. Na 2-hodinovom webinári s Ing. Martinou Švaňovou spoznáte povinnosti zamestnávateľa v oblasti stravovania, formy stravovania a ich ne/výhody, ako aj spôsob zaúčtovania finančného príspevku z daňového hľadiska. Pochopiť túto problematiku vám dozaista pomôžu príklady poskytovania stravných lístkov a finančného príspevku. Stravovanie počnúc 1. 11. 2022 navyše upravuje novela Zákonníka práce. V akej miere? A čo dohoda o zrážkach zo mzdy  – „áno, či nie“?

Lektor: Ing. Martina Švaňová - od roku 2000 sa venuje oblasti miezd, odvodov, daní, pracovnému právu a príslušnej legislatíve. Ukončila štúdium na univerzite Alexandra Dubčeka v Trenčíne v odbore Ľudské zdroje a personálny manažment. V súčasnosti pôsobí v nadnárodnej spoločnosti, kde má na starosti personálnu a mzdovú politiku v rámci SR. Okrem toho sa venuje aj lektorovaniu a pravidelne prispieva do odborných časopisov a portálov zameraných na oblasť HR, pracovného práva a mzdového účtovníctva.

 

miesta  a termíny konania: 

 

online 25.11.2022 (60  eur s DPH) 

 

 

Účastnícky poplatok online školenia zahŕňa cenu 1-dňového školenia, organizačné náklady, pracovné materiály, zriadenie online prístupu na školenie.

 

Poznámka: účasť online znamená, že v deň konania školenia môžete sledovať školenie v priamom vysielaní (priamy prenos) na Vašom počítači. Online školenie Vám sprístupníme až po úhrade účastníckeho poplatku. 

 

 

Účastnícky poplatok je potrebné uhradiť najneskôr 1 pracovný deň pred školením.

 

Storno podmienky: Pri odhlásení sa zo školenia 2 pracovné dni pred školením uhradenú sumu nevraciame.

 

Témy školenia / webinára Stravovanie zamestnancov v kocke (vrátane vplyvu novely Zákonníka práce od 1. 11. 2022):

Bonus:

 • Odborné poradenstvo s lektorom počas priameho prenosu formou chatu
 • Videozáznam z webinára na 30 dní

Program:

Povinnosti zamestnávateľa v oblasti stravovania

 • okruh subjektov, ktorým je zamestnávateľ povinný zabezpečiť stravovanie
 • okruh rozšírených subjektov, ktorým môže zamestnávateľ zabezpečiť stravovanie
 • dobrovoľné poskytovanie stravovania
 • úprava stravovania vo vnútornom predpise zamestnávateľa

Zabezpečenie stravovania

 • podmienky na zabezpečenie stravovania
 • spôsoby (formy) zabezpečenia stravovania

Stravovacia poukážka verzus finančný príspevok na stravovanie

 • výber medzi stravovacou poukážkou a finančným príspevkom
 • stravovacia poukážka a jej formy
  minimálna hodnota stravovacej poukážky od 1.9.2022
 • poskytovanie stravovacej poukážky v zmysle legislatívnych podmienok
 • poskytovanie finančného príspevku na stravovanie
 • minimálna a maximálna výška príspevku na stravovanie
 • príspevok na stravovanie zo sociálneho fondu

Stravovanie z pohľadu daňovej problematiky

 • na strane zamestnanca
 • na strane zamestnávateľa

Stravovanie z pohľadu zrážok zo mzdy

 • dohoda o zrážkach zo mzdy – „áno, či nie“?
 • zmena legislatívy upravená v novele Zákonníka práce od 1.11.2022
 • vykonávanie zrážok zo mzdy v spojitosti so stravovaním zamestnanca

Príklady poskytovania stravných lístkov a finančného príspevku

Diskusia

Harmonogram:

09.00 – 11.00 prednáška spojená s diskusiou 

Prihláška na školenie / webinár Stravovanie zamestnancov v kocke (vrátane vplyvu novely Zákonníka práce od 1. 11. 2022):