Rozpočet škôl a školských zariadení na rok 2023 a novela zákona o rozpočtových pravidlách schválená dňa 20. 10. 2022 - školenie / seminár

Dňa 20. 10. 2022 schválila NR SR dôležitú novelu zákona o rozpočtových pravidlách, ktorá ovplyvní nielen zostavovanie rozpočtu na rok 2023, ale aj hospodárenie v ďalšom roku. Na webinári s Ing. Ingrid Konečnou Veverkovou spoznáte legislatívny rámec i praktickú stránku zostavenia rozpočtu škôl a školských zariadení. Detailne rozoberieme rozpočtové pravidlá, ako aj osobitné predpisy (zákon č. 596/2003 Z. z. a zákon č. 597/2003 Z. z.), ktoré upravujú financovanie prenesených a originálnych školských kompetencií. Máte tak jedinečnú príležitosť získať overené informácie k príjmom a výdavkom, záväzným ukazovateľom rozpočtu, návrhu rozpočtu, spôsobu zostavenia rozpočtu či záverečnému schvaľovania rozpočtu. Priestor je vyhradený tiež na vaše otázky. Radi vám pomôžeme zorientovať sa v tejto náročnej problematike.

 

Cieľová skupina: Zamestnanci obcí, miest, vyšších územných celkov, zamestnanci škôl a školských zariadení, kontrolóri, riaditelia, starostovia

Lektor: Ing. Ingrid Konečná Veverková - pracuje ako hlavná kontrolórka mesta Brezno od roku 2003, predtým pracovala v štátnej správe a vo verejnej správe, vždy v ekonomickej oblasti. Je zakladajúcou členkou a predsedníčkou Asociácie kontrolórov územnej samosprávy. Pôsobí ako lektorka pre rôzne vzdelávacie inštitúcie. Vo svojej publikačnej časti sa venuje najmä oblasti kontroly a ekonomiky, zameriava sa na oblasť územnej samosprávy. Je autorkou viacerých monografií.

 

miesta  a termíny konania: 

 

online 22.11.2022 (60  eur s DPH) 

 

 

Účastnícky poplatok online školenia zahŕňa cenu 1-dňového školenia, organizačné náklady, pracovné materiály, zriadenie online prístupu na školenie.

 

Poznámka: účasť online znamená, že v deň konania školenia môžete sledovať školenie v priamom vysielaní (priamy prenos) na Vašom počítači. Online školenie Vám sprístupníme až po úhrade účastníckeho poplatku. 

 

 

Účastnícky poplatok je potrebné uhradiť najneskôr 1 pracovný deň pred školením.

 

Storno podmienky: Pri odhlásení sa zo školenia 2 pracovné dni pred školením uhradenú sumu nevraciame.

 

Témy školenia / webinára Rozpočet škôl a školských zariadení na rok 2023 a novela zákona o rozpočtových pravidlách schválená dňa 20. 10. 2022:

Bonus:

  • Odborné poradenstvo s lektorom počas priameho prenosu formou chatu
  • Videozáznam z webinára na 30 dní

Program:

  • Zostavenie a schvaľovanie rozpočtu školy a školského zariadenia

  • Príjmy a výdavky rozpočtu školy a školského zariadenia

  • Záväzné ukazovatele rozpočtu školy a školského zariadenia v rámci prenesených a originálnych školských kompetencií

  • Rozpis schváleného rozpočtu obce, mesta, samosprávneho kraja na školy a školského zariadenia

  • Priestor pre vaše otázky

Harmonogram:

09:00 - 11:00 – prednáška spojená s diskusiou

Prihláška na školenie / webinár Rozpočet škôl a školských zariadení na rok 2023 a novela zákona o rozpočtových pravidlách schválená dňa 20. 10. 2022: