Ročné zúčtovanie dane zo ZČ za rok 2022 + novinky v mzdovej učtárni od 1.1.2023 školenie / online školenie

Toto školenie je súčasťou výhodného balíka školení

Lektor: Júlia Pšenková -  špecialista na mzdy, odvody, dane a príslušnú legislatívu. Bohaté teoretické znalosti, ale najmä praktické skúsenosti spojené riešením odmeňovania členov štatutárnych orgánov, rovnako ako s vysielaním zamestnancov a zamestnávaním cudzincov, benefitmi, cestovnými náhradami, zrážkami zo mzdy vrátane exekúcií nadobudla počas svojej 20-ročnej praxe. Okrem lektorskej činnosti pôsobí zároveň v nadnárodnej spoločnosti, kde sa venuje poradenstvu a výkonom v oblasti daní, auditu, účtovníctva a mzdového účtovníctva.

 

Termín a miesto konania:

 

online 31.01.2023 (cena 52 eur) (zmena termínu z 13.12.2022)

Bratislava 31.01.2023 - mieso bude upresnené podľa počtu prihlásených (cena 72 eur)

 

 

časový harmonogram: 9:00 - 15:00 (prezentácia: 8:30 – 8:55)

 

 

Účastnícky poplatok online školenia zahŕňa cenu 1-dňového školenia, organizačné náklady, pracovné materiály v elektronickej podobe, zriadenie online prístupu na školenie.

 

Poznámka: účasť online znamená, že v deň konania školenia môžete sledovať školenie v priamom vysielaní (priamy prenos) na Vašom počítači. Online školenie Vám sprístupníme až po úhrade účastníckeho poplatku. 

 

 

Účastnícky poplatok je potrebné uhradiť najneskôr 3 pracovné dni pred konaním školenia. V prípade, že sa prihlásite neskôr, prosíme o zaslanie potvrdenia o platbe na info@agenturapro.sk najneskôr 1 pracovný deň pred školením.

 

Storno podmienky: Pri odhlásení sa z online uhradenú sumu nevraciame. Dostanete videozáznam z online školenia.

 

Témy školenia / online školenia Ročné zúčtovanie dane zo ZČ za rok 2022 + novinky v mzdovej učtárni od 1.1.2023: 

BONUS:

videozáznam zo školenia dostupný 30 dní

Korona Safe:

Podľa aktuálnej vyhlášky

Program:

 • RZD lehoty, termíny
 • potvrdenie o príjme
 • žiadosť o RZD
 • nezdaniteľné časti základu dane na daňovníka, manželského partnera a dôchodcu
 • odpočítateľné položky DDS , kúpele, úver
 • nový daňový bonus
 • zamestnanecká prémia
 • preplatky, nedoplatky
 • darovanie 2 % dane
 • Zákonník práce – minimálna mzdy, príplatky ku mzde
 • Sociálne poistenie – vymeriavacie základy

 

Harmonogram: 

08.30 – 08.55 prezentácia účastníkov školenia
09.00 – 10.00 prednáška
10.00 – 10.05 prestávka
10.05 – 11.10 prednáška spojená s diskusiou
11.10 – 11.15 prestávka
11.15. – 12.15 prednáška spojená s diskusiou

12.15 – 12.45 prestávka
12.45 – 13.45 prednáška spojená s diskusiou

13.45 – 13.50 prestávka
13.50 – 15.00 prednáška spojená s diskusiou

Prihláška na školenie / online školenie Ročné zúčtovanie dane zo ZČ za rok 2022 + novinky v mzdovej učtárni od 1.1.2023:

Informácia k vypĺňaniu prihlášky:

Meno, priezvisko, e-mail a mobil sú údaje ktoré sa nezobrazujú na faktúre a slúžia len pre potreby našej komunikácie s Vami ohľadom školenia, resp. k vytvoreniu prístupu k online školeniu.

-  V prípade, že objednávate školenie pre inú osobu, uveďte prosím jej meno, priezvisko, e-mail a mobil v poznámke

-  Po stlačení tlačítka "objednávam s povinnosťou platby" Vám náš systém automaticky vygeneruje zálohovú faktúru, ktorú dostanete do pár minút ( v závislosti od rýchlosti internetového pripojenia) na Váš e-mail. V prípade, ak Vám faktúra neprišla, pravdepodobne ste uviedli nesprávnu e-mailovú adresu, alebo vznikol iný problém, prosím kontaktujte nás na tel. čísle 0905 795 501.