Ročné zúčtovanie dane zo ZČ za rok 2021 + novinky v mzdovej učtárni od 1.1.2022 školenie / online školenie

Lektor: Júlia Pšenková -  špecialista z praxe na mzdy, odvody, dane

 

Termín a miesto konania:

 

 

online 12.01.2022 (termín 15.12.2021 ZRUŠENÝ)

 

cena: 50,00 eur

 

 

 

časový harmonogram: 9:00 - 15:00 (prezentácia: 8:30 – 8:55)

 

Účastnícky poplatok fyzického školenia zahŕňa cenu 1-dňového školenia, organizačné náklady, tlačené pracovné materiály, pero, káva, čaj a teplý obed.

 

 

Účastnícky poplatok online školenia zahŕňa cenu 1-dňového školenia, organizačné náklady, pracovné materiály v elektronickej podobe, zriadenie online prístupu na školenie.

 

Poznámka: účasť online znamená, že v deň konania školenia môžete sledovať školenie v priamom vysielaní (priamy prenos) na Vašom počítači. Online školenie Vám sprístupníme až po úhrade účastníckeho poplatku. 

 

 

Účastnícky poplatok je potrebné uhradiť najneskôr 3 pracovné dni pred konaním školenia. 

 

Storno podmienky: Pri odhlásení sa z fyzického školenia uhradenú sumu nevraciame. Dostanete prístup na online školenie a videozáznam z online školenia. Pri odhlásení sa z online uhradenú sumu nevraciame. Dostanete videozáznam z online školenia.

 

Témy školenia / online školenia Ročné zúčtovanie dane zo ZČ za rok 2021 + novinky v mzdovej učtárni od 1.1.2022: 

Korona Safe:

Meranie teploty pri vstupe do priestorov
Priebeh registrácie s náležitým odstupom
Dezinfekcia a ďalšie hygienické opatrenia v priestoroch
Odstup a sedenie podľa aktuálne platných nariadení
Hygienické opatrenia pri podávaní cateringu

Program:

 • RZD lehoty, termíny
 • potvrdenie o príjme
 • žiadosť o RZD
 • nezdaniteľné časti základu dane na daňovníka, manželského partnera a dôchodcu
 • odpočítateľné položky DDS , kúpele, úver
 • daňový bonus
 • zamestnanecká prémia
 • preplatky, nedoplatky
 • darovanie 2 % dane
 • Zákonník práce – minimálna mzdy, príplatky ku mzde
 • Sociálne poistenie – vymeriavacie základy

 

Harmonogram: 

08.30 – 08.55 prezentácia účastníkov školenia
09.00 – 10.00 prednáška
10.00 – 10.05 prestávka
10.05 – 11.10 prednáška spojená s diskusiou
11.10 – 11.15 prestávka
11.15. – 12.15 prednáška spojená s diskusiou

12.15 – 12.45 prestávka
12.45 – 13.45 prednáška spojená s diskusiou

13.45 – 13.50 prestávka
13.50 – 15.00 prednáška spojená s diskusiou

Prihláška na školenie / online školenie Ročné zúčtovanie dane zo ZČ za rok 2021 + novinky v mzdovej učtárni od 1.1.2022: