Ročné zúčtovanie dane zo ZČ za rok 2021 + novinky v mzdovej učtárni od 1.1.2022 školenie / online školenie

Lektor: Júlia Pšenková -  špecialista z praxe na mzdy, odvody, dane

 

Termín a miesto konania:

 

Bratislava – 15.12.2021, cena: 70,00 eur, bledomodrá budova Coop Jednoty, Bajkalská 25, Bratislava. Možnosť parkovania na parkovisku Coop Jednoty za 5 eur (platí sa pri prezentácii) alebo v okolí zadarmo.

(v prípade nových epidemiologických opatrení v súvislosti s pandémiou COVID - 19, ktoré by obmedzili hromadné podujatia v čase konania, účastníci, ktorí sa prihlásili na fyzické školenie budú mať možnosť sledovať školenie on-line)

 

online 15.12.2021, cena: 50,00 eur

 

 

časový harmonogram: 9:00 - 15:00 (prezentácia: 8:30 – 8:55)

 

Účastnícky poplatok fyzického školenia zahŕňa cenu 1-dňového školenia, organizačné náklady, tlačené pracovné materiály, pero, káva, čaj a teplý obed.

 

 

Účastnícky poplatok online školenia zahŕňa cenu 1-dňového školenia, organizačné náklady, pracovné materiály v elektronickej podobe, zriadenie online prístupu na školenie.

 

Poznámka: účasť online znamená, že v deň konania školenia môžete sledovať školenie v priamom vysielaní (priamy prenos) na Vašom počítači. Online školenie Vám sprístupníme až po úhrade účastníckeho poplatku. 

 

 

Účastnícky poplatok je potrebné uhradiť najneskôr 3 pracovné dni pred konaním školenia. 

 

Storno podmienky: Pri odhlásení sa z fyzického školenia uhradenú sumu nevraciame. Dostanete prístup na online školenie a videozáznam z online školenia. Pri odhlásení sa z online uhradenú sumu nevraciame. Dostanete videozáznam z online školenia.

 

Témy školenia / online školenia Ročné zúčtovanie dane zo ZČ za rok 2021 + novinky v mzdovej učtárni od 1.1.2022: 

Korona Safe:

Meranie teploty pri vstupe do priestorov
Priebeh registrácie s náležitým odstupom
Dezinfekcia a ďalšie hygienické opatrenia v priestoroch
Odstup a sedenie podľa aktuálne platných nariadení
Hygienické opatrenia pri podávaní cateringu

Program:

 • RZD lehoty, termíny
 • potvrdenie o príjme
 • žiadosť o RZD
 • nezdaniteľné časti základu dane na daňovníka, manželského partnera a dôchodcu
 • odpočítateľné položky DDS , kúpele, úver
 • daňový bonus
 • zamestnanecká prémia
 • preplatky, nedoplatky
 • darovanie 2 % dane
 • Zákonník práce – minimálna mzdy, príplatky ku mzde
 • Sociálne poistenie – vymeriavacie základy

 

Harmonogram: 

8.30 – 8.55 prezentácia účastníkov školenia
9.00 – 10.30 prednáška
10.30 – 10.40 prestávka na kávu, čaj
10.40 – 12.30 prednáška spojená s diskusiou
12.30 – 13.00 prestávka na obed
13.00. - 15.00 prednáška spojená s diskusiou

Prihláška na školenie / online školenie Ročné zúčtovanie dane zo ZČ za rok 2021 + novinky v mzdovej učtárni od 1.1.2022: