Rast cien v stavebníctve a aké sú možnosti predchádzania jeho negatívnym dopadom v roku 2023 - školenie / seminár

Webinár s advokátom JUDr. Petrom Kotvanom vám poskytne komplexný a zrozumiteľný pohľad jednak na právne aspekty rastu cien v stavebníctve, ako aj na nastavenie vhodnej indexácie. Ak ste osobou účastnou vo výstavbovom procese, tento webinár vás zorientuje v zákonných a zmluvných ustanoveniach týkajúcich sa ceny a dodatočnej úpravy ceny a rovnako tak v úprave zmeny zmluvy a v § 18 zákona o verejnom obstarávaní. Preberieme tiež tzv. vyššiu moc, podstatnú zmenu okolností, nemožnosť plnenia či súvisiace metodické pokyny. Na záver máte príležitosť konzultovať s lektorom individuálne otázky k danej problematike.

Lektor: JUDr. Peter Kotvan - advokát, ktorý sa špecializuje na stavebné zmluvné právo a rieši spory na stavbách, či už v postavení právneho zástupcu, rozhodcu, mediátora, alebo aj adjudikátora. 

 

miesta  a termíny konania: 

 

online 27.02.2023 (72 eur s DPH) 

 

 

Účastnícky poplatok online školenia zahŕňa cenu 1-dňového školenia, organizačné náklady, pracovné materiály, zriadenie online prístupu na školenie.

 

Poznámka: účasť online znamená, že v deň konania školenia môžete sledovať školenie v priamom vysielaní (priamy prenos) na Vašom počítači. Online školenie Vám sprístupníme až po úhrade účastníckeho poplatku. 

 

 

Účastnícky poplatok je potrebné uhradiť najneskôr 1 pracovný deň pred školením.

 

Storno podmienky: Pri odhlásení sa zo školenia 2 pracovné dni pred školením uhradenú sumu nevraciame.

 

Témy školenia / webinára Rast cien v stavebníctve a aké sú možnosti predchádzania jeho negatívnym dopadom v roku 2023:

Bonus:

 • Odborné poradenstvo s lektorom počas priameho prenosu formou chatu
 • Videozáznam z webinára na 30 dní

Program:

 • Rozbor zákonných a zmluvných ustanovení ohľadom ceny a dodatočnej úpravy ceny
 • Úprava zmeny zmluvy a rozbor § 18 zákona o verejnom obstarávaní
 • Rozbor čl. 13.8 FIDIC VZP
 • Vyššia moc
 • Podstatná zmena okolností
 • Nemožnosť plnenia
 • Metodické pokyny ministerstva dopravy č. 6/2018, 19/2022, 27/2022
 • Metodický pokyn ÚVO SR č. 6/2022
 • Vhodná indexácia

Harmonogram:

09:00 - 11:00 prednáška spojená s diskusiou

 
 

Prihláška na školenie / webinár Rast cien v stavebníctve a aké sú možnosti predchádzania jeho negatívnym dopadom v roku 2023:

Informácia k vypĺňaniu prihlášky:

Meno, priezvisko, e-mail a mobil sú údaje ktoré sa nezobrazujú na faktúre a slúžia len pre potreby našej komunikácie s Vami ohľadom školenia, resp. k vytvoreniu prístupu k online školeniu.

-  V prípade, že objednávate školenie pre inú osobu, uveďte prosím jej meno, priezvisko, e-mail a mobil v poznámke

-  Po stlačení tlačítka "objednávam s povinnosťou platby" Vám náš systém automaticky vygeneruje zálohovú faktúru, ktorú dostanete do pár minút ( v závislosti od rýchlosti internetového pripojenia) na Váš e-mail. V prípade, ak Vám faktúra neprišla, pravdepodobne ste uviedli nesprávnu e-mailovú adresu, alebo vznikol iný problém, prosím kontaktujte nás na tel. čísle 0905 795 501.