Problematika daňových a nedaňových výdavkov v roku 2023 - školenie / seminár

Webinár s Ing. Vladimírom Ozimým má za cieľ poskytnúť účastníkom komplexný pohľad na problematiku posudzovania jednotlivých výdavkov vznikajúcich pri podnikateľskej činnosti, a to jednak z hľadiska ich daňovej uznateľnosti v zmysle zákona o dani z príjmov, ako aj z pohľadu účtovnej praxe. S ohľadom na posledné schválené legislatívne zmeny si vysvetlíme, v akom rozsahu a za akých podmienok možno zahrnúť výdavky do základu dane a tiež, kedy môže správca dane tieto výdavky spochybniť pri prípadnej daňovej kontrole.

Lektor: Ing. Vladimír Ozimý - člen Slovenskej komory daňových poradcov, špecialista na dane a účtovníctvo vo vydavateľstve Poradca podnikateľa. Aktívne prispieva do odborných časopisov Daňový a účtovný poradca podnikateľa (DÚPP), Dane a Účtovníctvo (DaÚ) a Daňový špeciál.  Svoje blogy a príspevky z oblasti daní publikuje na viacerých odborných portáloch a venuje sa lektorskej činnosti. Denne v rámci daňovej pohotovosti poradí niekoľkým desiatkam  našich zákazníkov.

 

miesta  a termíny konania: 

 

 

online 14.02.2023 (72  eur s DPH)

 

Účastnícky poplatok online školenia zahŕňa cenu 1-dňového školenia, organizačné náklady, pracovné materiály, zriadenie online prístupu na školenie.

 

Poznámka: účasť online znamená, že v deň konania školenia môžete sledovať školenie v priamom vysielaní (priamy prenos) na Vašom počítači. Online školenie Vám sprístupníme až po úhrade účastníckeho poplatku. 

 

 

Účastnícky poplatok je potrebné uhradiť najneskôr 1 pracovný deň pred školením.

 

Storno podmienky: Pri odhlásení sa zo školenia 2 pracovné dni pred školením uhradenú sumu nevraciame.

 

Témy školenia / webinára Problematika daňových a nedaňových výdavkov v roku 2023:

Bonus:

 • Odborné poradenstvo s lektorom počas priameho prenosu formou chatu
 • Videozáznam zo školenia online na 30 dní

Program:

 • Základná definícia daňového výdavku a nedaňového výdavku
 • Definícia závislých osôb od 1. 1. 2023 a vplyv na vedenie transferovej dokumentácie a preukazovanie obvyklej ceny
 • Možnosť presunu daňového výdavku do iného obdobia, ako vzniká účtovný náklad (je to vôbec možné a ak áno, pri akých nákladoch?
 • DPH ako daňový výdavok v spojitosti s účtovaním (krátenie dane z dôvodu používania majetku na iný účel ako na podnikanie, koeficient, zmena účelu pri investičnom majetku, dorubenie pri daňovej kontrole)
 • Zamestnávateľ, ktorý hradí výdavky za zamestnanca (poskytovanie benefitov), čo môže byť daňovo uznané, resp. čo nie je možné uznať za daňový výdavok
 • Manko a škody na zásobách, likvidácia zásob a daňové dosahy pre daňovníka (manko do normy, manko nad normu, škoda, krádež...)
 • Nájomné vzťahy a daňové výdavky u prenajímateľa a nájomcu (pohľad ja na FO prenajímateľa súkromného majetku)
 • Používanie automobilu daňovníkom a daňové a nedaňové výdavky z používania MV (firma, zamestnanec, konateľ, spoločník)
 • Záväzky po splatnosti a daňový aspekt výdavku u daňovníka
 • Pokuty, penále a sankcie z daňového hľadiska a účtovný pohľad
 • Zostatkové ceny majetku pri vyradení daňovo uznané, resp. kedy nie je daňovým výdavkom

 

Harmonogram:

9.00 – 13.30 prednáška spojená s diskusiou

Prihláška na školenie / webinár Problematika daňových a nedaňových výdavkov v roku 2023:

Informácia k vypĺňaniu prihlášky:

-  Meno, priezvisko, e-mail a mobil sú údaje ktoré sa nezobrazujú na faktúre a slúžia len pre potreby našej komunikácie s Vami ohľadom školenia, resp. k vytvoreniu prístupu k online školeniu.

-  V prípade, že objednávate školenie pre inú osobu, uveďte prosím jej meno, priezvisko, e-mail a mobil v poznámke

-  Po stlačení tlačítka "objednávam s povinnosťou platby" Vám náš systém automaticky vygeneruje zálohovú faktúru, ktorú dostanete do pár minút ( v závislosti od rýchlosti internetového pripojenia) na Váš e-mail. V prípade, ak Vám faktúra neprišla, pravdepodobne ste uviedli nesprávnu e-mailovú adresu, alebo vznikol iný problém, prosím kontaktujte nás na tel. čísle 0905 795 501.