Pripravované zmeny (DPH, DzP) od 1.1.2023 a vybrané problémy v praxi - školenie / seminár

Nenechajte si ujsť overený výklad daňového poradcu Ing. Vladimíra Ozimého k najdôležitejším zmenám v DPH aj DzP od 1. 1. 2023. Rozoberať budeme novinky v registračnom procese, oznamovacích pravidlách, e-faktúrach, úrokových nákladoch, odpisovaní pohľadávky, kontrolovaných transakciách medzi závislými osobami, oprave základu dane nevymožiteľných pohľadávok, nájomnom, ako aj zmeny pri zahraničnom obchode. Toľko zmien? Áno, to je len zlomok noviniek, ktoré si pre nás zákonodarcovia pripravili v daňovej legislatíve na rok 2023. Radi vám ich predstavíme a pomôžeme s ich aplikačnou praxou.

Lektor: Ing. Vladimír Ozimý - člen Slovenskej komory daňových poradcov, špecialista na dane a účtovníctvo vo vydavateľstve Poradca podnikateľa. Aktívne prispieva do odborných časopisov Daňový a účtovný poradca podnikateľa (DÚPP), Dane a Účtovníctvo (DaÚ) a Daňový špeciál.  Svoje blogy a príspevky z oblasti daní publikuje na viacerých odborných portáloch a venuje sa lektorskej činnosti. Denne v rámci daňovej pohotovosti poradí niekoľkým desiatkam  našich zákazníkov.

 

miesta  a termíny konania: 

 

Žilina 28.11.2022 (84  eur s DPH) Poradca podnikateľa, spol. s.r.o., M. Rázusa 23A/8336 mapa

Bratislava 29.11.2022 (84  eur s DPH) Hotel Saffron, Školská 5 mapa

 

 

Účastníci seminára v hoteli Saffron môžu využiť parkovanie v areáli hotela alebo na podzemnom parkovisku za zľavnenú cenu 8 eur na celý deň.

 

 

Účastnícky poplatok online školenia zahŕňa cenu 1-dňového školenia, organizačné náklady, pracovné materiály, zriadenie online prístupu na školenie.

 

Poznámka: účasť online znamená, že v deň konania školenia môžete sledovať školenie v priamom vysielaní (priamy prenos) na Vašom počítači. Online školenie Vám sprístupníme až po úhrade účastníckeho poplatku. 

 

 

Účastnícky poplatok je potrebné uhradiť najneskôr 1 pracovný deň pred školením.

 

Storno podmienky: Pri odhlásení sa zo školenia 2 pracovné dni pred školením uhradenú sumu nevraciame.

 

Témy školenia / webinára Pripravované zmeny (DPH, DzP) od 1.1.2023 a vybrané problémy v praxi:

Bonus:

 • Odborné poradenstvo s lektorom počas priameho prenosu formou chatu

Program:

Daň z príjmov

registračné a oznamovacie pravidlá z pohľadu  dane z príjmov aj s očakávanými zmenami od 1.1.2023

 • ako bude prebiehať registračný proces a čo treba sledovať a vykonať
 • oznamovanie zmien sídla, účtov...

kontrolované transakcie medzi závislými osobami a očakávané zmeny v oblasti závislých vzťahov od 1.1.2023

 • princípy úpravy základu dane
 • transferová dokumentácia
 • vybrané transakcie ako nájom, výpožička, úroky

úrokový náklad u daňovníka vrátane očakávaných zmien od 1.1.2023

 • pravidlá nízkej kapitalizácie
 • daňovo neuznané úroky (napr. finančná investícia)

opravné položky a odpis pohľadávky s očakávanými zmenami od 1.1.2023

 • ako fungujú opravné položky z daňového hľadiska
 • ako funguje odpisovanie pohľadávok z daňového hľadiska

reklama verzus sponzorstvo z daňového hľadiska 

Daň z pridanej hodnoty

registračné a oznamovacie pravidlá z pohľadu  DPH aj s očakávanými zmenami od 1.1.2023

 • ako bude prebiehať registračný proces a čo treba sledovať a vykonať
 • oznamovanie zmien sídla, účtov...
 • oneskorená registrácia

oprava základu dane z nevymožiteľných pohľadávok vrátane pripravovaných zmien od 1.1.2023
nájomné bývanie a zmena sadzby DPH
základ dane a jeho oprava vrátane zmien od  1.1.2023

 • čo je základ dane a ako sa tvorí na účely DPH
 • čo je oprava základu dane u vyhotoviteľa a príjemcu
 • krádež a oprava základu dane
 • oprava odpočítanej dane pri úplnom alebo čiastočnom nezaplatení protihodnoty za dodanie tovaru alebo služby

služby v rámci EÚ – princípy registrácie, podávania výkazov, kedy SV áno, kedy nie, kedy do DP, kedy do KV
e-faktúra od 1.1. 2023 – komunikácia so štátom (B to G)
diskusia

 

Harmonogram:

8.30 – 9.00 prezentácia účastníkov školenia
9.00 – 11.00 prednáška
11.00 – 12.00 obedňajšia prestávka
12.00 – 15.00 prednáška spojená s diskusiou

Prihláška na školenie / webinár Pripravované zmeny (DPH, DzP) od 1.1.2023 a vybrané problémy v praxi: