Predaj tovaru na diaľku a poskytovanie služieb cez e-shopy z pohľadu DPH (osobitné schémy One-stop-shop) - školenie / seminár

Predaj tovaru na diaľku a poskytovanie služieb koncovým spotrebiteľom v rámci EÚ zaznamenali od 1. 7. 2021 zásadné zmeny. Aké? Boli zavedené osobitné schémy označované ako OSS (one-stop-shop). Práve im sa budeme venovať na tomto 4-hodinovom webinári. Ďalšie zmeny nás čakajú od 1. 1. 2024. Ako v súčasnosti funguje a ako naopak  bude fungovať zdaňovanie, kontrola predaja tovaru na diaľku a poskytovanie služieb koncovým spotrebiteľom v rámci EÚ, vám objasní JUDr. Ing. Peter Schmidt.

 

Predaj tovaru na diaľku a poskytovanie služieb koncovým spotrebiteľom v rámci Európskej únie zaznamenali od 1.7.2021 zásadné zmeny. Boli zavedené nasledovné osobitné schémy označované ako OSS (one-stop-shop):

 - úprava pre Úniu
 - úprava mimo Únie

 - úprava pre dovoz

 

Do zdaňovania predaja tovaru na diaľku boli zapojené aj tzv. digitálne platformy, napr. e-shopy, ktoré daný tovar nekupujú do svojho vlastníctva, ale „iba“ uľahčujú prostredníctvom svojej digitálnej platformy predaj tovaru patriaci iným dodávateľom.

 

Navyše, od 1.1.2024 zavádza Európska únia v DPH legislatíve nové povinnosti pre poskytovateľov platobných služieb (banky). Títo poskytovatelia platobných služieb budú povinní viesť záznamy a informovať finančné správy v jednotlivých členských štátoch o platbách uskutočnených v prospech dodávateľov tovarov alebo služieb.

Lektor: JUDr. Ing. Peter Schmidt - je daňovým poradcom, pričom daňovému poradenstvu sa venuje od roku 2007. Špecializuje sa predovšetkým na oblasť DPH a problematiku daňových kontrol.

 

miesta  a termíny konania: 

 

online 03.04.2023 (72 eur s DPH) 

 

 

Účastnícky poplatok online školenia zahŕňa cenu 1-dňového školenia, organizačné náklady, pracovné materiály, zriadenie online prístupu na školenie.

 

Poznámka: účasť online znamená, že v deň konania školenia môžete sledovať školenie v priamom vysielaní (priamy prenos) na Vašom počítači. Online školenie Vám sprístupníme až po úhrade účastníckeho poplatku. 

 

 

Účastnícky poplatok je potrebné uhradiť najneskôr 1 pracovný deň pred školením.

 

Storno podmienky: Pri odhlásení sa zo školenia 2 pracovné dni pred školením uhradenú sumu nevraciame.

 

Témy školenia / webinára Predaj tovaru na diaľku a poskytovanie služieb cez e-shopy z pohľadu DPH (osobitné schémy One-stop-shop):

Bonus:

  • Odborné poradenstvo s lektorom počas priameho prenosu formou chatu
  • Videozáznam z webinára na 30 dní

Program:

Cieľom webinára je vysvetliť, ako funguje zdaňovanie a kontrola predaja tovaru na diaľku a poskytovania služieb koncovým spotrebiteľom v rámci Európskej únie z pohľadu:

  • dodávateľov tovarov a služieb,
  • digitálnych platforiem a
  • poskytovateľov platobných služieb

Harmonogram:

09,00 – 13,00 – prednáška spojená s diskusiou 

Prihláška na školenie / webinár Predaj tovaru na diaľku a poskytovanie služieb cez e-shopy z pohľadu DPH (osobitné schémy One-stop-shop):

Informácia k vypĺňaniu prihlášky:

Meno, priezvisko, e-mail a mobil sú údaje ktoré sa nezobrazujú na faktúre a slúžia len pre potreby našej komunikácie s Vami ohľadom školenia, resp. k vytvoreniu prístupu k online školeniu.

-  V prípade, že objednávate školenie pre inú osobu, uveďte prosím jej meno, priezvisko, e-mail a mobil v poznámke

-  Po stlačení tlačítka "objednávam s povinnosťou platby" Vám náš systém automaticky vygeneruje zálohovú faktúru, ktorú dostanete do pár minút ( v závislosti od rýchlosti internetového pripojenia) na Váš e-mail. V prípade, ak Vám faktúra neprišla, pravdepodobne ste uviedli nesprávnu e-mailovú adresu, alebo vznikol iný problém, prosím kontaktujte nás na tel. čísle 0905 795 501.