Povinnosti hlavného kontrolóra mesta a obce na prelome rokov 2022/2023 - školenie / seminár

Ste hlavným kontrolórom mesta alebo obce? Záver roka sa blíži a s ním aj rad povinností, ktoré musíte vykonať. Aké zmeny zaviedla novela zákona o finančnej kontrole a ako vykonať kontrolnú činnosť na prelome rokov 2022/2023, vám krok po kroku objasní finančný kontrolór PhDr. Jozef Sýkora, MBA. Ako účastník získate detailný prehľad o povinnostiach kontrolóra, súvisiacej dokumentácii či povinnej evidencii. Najdôležitejšie postupy dozaista pochopíte na sérii vzorových príkladov, ktoré má pre vás lektor prichystané. Vaše otázky sú vítané, môžete sa pýtať a konzultovať vlastné kontrolné zistenia či nezrovnalosti a tiež výstupy z kontrol.

 

Webinár pre vás PhDr. Jozef Sýkora, MBA, zostavil na základe skúseností z vlastného praktického pôsobenia na pozícii kontrolóra a hlavného kontrolóra za posledných desať rokov. Reaguje na najčastejšie otázky subjektov v praxi, ktorých odpovede sú zahrnuté v prednáške. Na webinári si vypočujete tiež informácie k zákonu o kontrole v štátnej správe. Dozviete sa, či sa vzťahuje alebo nevzťahuje na kontrolnú právomoc kontrolóra.  

 

Detailne rozoberieme:

 -Pravidlá kontrolnej činnosti

 -Oprávnenia výkonu kontroly

 -Správnosť krokov hlavného kontrolóra pri výkone kontroly

 -Výkon finančnej kontroly – aj po novele zákona od marca, resp. mája 2022

 -Dokumentácie a evidencie hlavného kontrolóra

 -Protispoločenskú činnosť v podmienkach samosprávy

 -Práva hlavného kontrolóra vo vzťahu k starostovi či poslancom

 

Tiež sa bližšie budeme venovať oblasti, čo všetko môže a čo nemôže vykonať hlavný kontrolór a ako vykonať kontrolu na základe požiadania starostom, zastupiteľstvom alebo poslancami, občanmi a podobne.

 

Lektor tiež rozoberie časté kontrolné zistenia z praxe hlavného kontrolóra z výkonov kontrol Najvyššieho kontrolného úradu SR a tiež pravidlá spracovania stanovísk.

 

Cieľová skupina: Začínajúci aj pokročilí hlavní kontrolóri, miestni kontrolóri, zamestnanci útvarov hlavného kontrolóra, interní kontrolóri a tiež štatutári, noví starostovia, poslanci, vnútorné kontrolné mechanizmy

 

Lektor: PhDr. Jozef Sýkora, MBA - pôsobí ako kontrolór v územnej samospráve  a kontrolór Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí. Dlhodobo sa venuje problematike práva verejnej správy a oblasti finančnej kontroly. Študoval na univerzite v Českej republike a ukončil postgraduálne štúdium na Ústave práva v Prahe so zameraním na obchodné a finančné právo. Publikuje príspevky v odborných periodikách a na on-line portáloch. Vydal publikáciu k finančnej kontrole, príručku na rozpočtovanie a účtovanie v samospráve a publikáciu o zverejňovaní zmlúv, faktúr a objednávok. Rovnako pravidelne a pútavo školí tému práva verejnej správy s príkladmi zo svojej kontrolnej a publikačnej praxe.

 

miesta  a termíny konania: 

 

online 01.12.2022 (60  eur s DPH) 

 

 

Účastnícky poplatok online školenia zahŕňa cenu 1-dňového školenia, organizačné náklady, pracovné materiály, zriadenie online prístupu na školenie.

 

Poznámka: účasť online znamená, že v deň konania školenia môžete sledovať školenie v priamom vysielaní (priamy prenos) na Vašom počítači. Online školenie Vám sprístupníme až po úhrade účastníckeho poplatku. 

 

 

Účastnícky poplatok je potrebné uhradiť najneskôr 1 pracovný deň pred školením.

 

Storno podmienky: Pri odhlásení sa zo školenia 2 pracovné dni pred školením uhradenú sumu nevraciame.

 

Témy školenia / webinára Povinnosti hlavného kontrolóra mesta a obce na prelome rokov 2022/2023:

Bonus:

  • Odborné poradenstvo s lektorom počas priameho prenosu formou chatu
  • Videozáznam z webinára na 30 dní

Program:

  • Pravidlá výkonu kontrolnej činnosti

  • Hlavný kontrolór v roku 2022

  • Zákonné oprávnenia a povinnosti – na čo nezabudnúť

  • Konzultácie

  • Priestor na vaše otázky

 

Harmonogram:

09.00 – 11.00 prednáška spojená s diskusiou 

Prihláška na školenie / webinár Povinnosti hlavného kontrolóra mesta a obce na prelome rokov 2022/2023:

Informácia k vypĺňaniu prihlášky:

Meno, priezvisko, e-mail a mobil sú údaje ktoré sa nezobrazujú na faktúre a slúžia len pre potreby našej komunikácie s Vami ohľadom školenia, resp. k vytvoreniu prístupu k online školeniu.

-  V prípade, že objednávate školenie pre inú osobu, uveďte prosím jej meno, priezvisko, e-mail a mobil v poznámke

-  Po stlačení tlačítka "objednávam s povinnosťou platby" Vám náš systém automaticky vygeneruje zálohovú faktúru, ktorú dostanete do pár minút ( v závislosti od rýchlosti internetového pripojenia) na Váš e-mail. V prípade, ak Vám faktúra neprišla, pravdepodobne ste uviedli nesprávnu e-mailovú adresu, alebo vznikol iný problém, prosím kontaktujte nás na tel. čísle 0905 795 501.