Oprava základu dane pri nevymožiteľných pohľadávkach z pohľadu DPH, vrátane novely od 1.1.2023 - školenie / seminár

Od 1. 1. 2023 dochádza k sprísneniu povinnosti odberateľa vrátiť štátu odpočítanú daň, ak dodávateľovi neuhradil faktúru. Čo  sprísnenie podmienok z pohľadu odberateľa prináša? Sledujte 3-hodinový webinár s JUDr. Ing. Petrom Schmidtom. Pripravil pre vás sériu príkladov z praxe, vďaka ktorým si zaručene osvojíte všetky nevyhnutné zručnosti pre opravu základu dane pri nevymožiteľných pohľadávkach po 1. 1. 2023.

 

V hospodárskej praxi sa nezriedka stretávame so situáciou, kedy odberateľ za prijaté tovary alebo služby dodávateľovi nezaplatí. Pravidlá pre platenie DPH však od dodávateľa vyžadujú, aby DPH zo svojej dodávky štátu odviedol, a to aj napriek tomu, že odberateľ faktúru neuhradil.

Od 1.1.2021 pristúpila Slovenská republika na základe judikatúry Súdneho dvora EÚ k prijatiu právnej úpravy, ktorá po splnení určených podmienok umožňuje dodávateľovi po istom čase opraviť svoj základ dane, ak odberateľ za prijatý tovar alebo službu nezaplatil (tzv. nevymožiteľná pohľadávka). DPH, ktorú dodávateľ pri dodaní tovaru odviedol štátu, bude môcť získať od štátu späť. S možnosťou dodávateľa požiadať o opravu základu dane na jednej strane korešponduje povinnosť odberateľa vrátiť štátu odpočítanú DPH.

Od 1. 1. 2023 dochádza k sprísneniu povinnosti odberateľa vrátiť štátu odpočítanú daň, ak dodávateľovi neuhradil faktúru. Viac informácií o právach a povinnostiach dodávateľa aj odberateľa pri nevymožiteľných pohľadávkach z pohľadu DPH, vrátane vysvetlenia, čo sa v tejto oblasti mení od 1.1.2023, sa dozviete na webinári.

Lektor: JUDr. Ing. Peter Schmidt - je daňovým poradcom, pričom daňovému poradenstvu sa venuje od roku 2007. Špecializuje sa predovšetkým na oblasť DPH a problematiku daňových kontrol.

 

miesta  a termíny konania: 

 

online 28.02.2023 (72 eur s DPH) 

 

 

Účastnícky poplatok online školenia zahŕňa cenu 1-dňového školenia, organizačné náklady, pracovné materiály, zriadenie online prístupu na školenie.

 

Poznámka: účasť online znamená, že v deň konania školenia môžete sledovať školenie v priamom vysielaní (priamy prenos) na Vašom počítači. Online školenie Vám sprístupníme až po úhrade účastníckeho poplatku. 

 

 

Účastnícky poplatok je potrebné uhradiť najneskôr 1 pracovný deň pred školením.

 

Storno podmienky: Pri odhlásení sa zo školenia 2 pracovné dni pred školením uhradenú sumu nevraciame.

 

Témy školenia / webinára Oprava základu dane pri nevymožiteľných pohľadávkach z pohľadu DPH, vrátane novely od 1.1.2023:

Bonus:

  • Odborné poradenstvo s lektorom počas priameho prenosu formou chatu
  • Videozáznam z webinára na 30 dní

Program:

  • Priestor na vaše otázky

Harmonogram:

09,00 – 12,00 – prednáška spojená s diskusiou

Prihláška na školenie / webinár Oprava základu dane pri nevymožiteľných pohľadávkach z pohľadu DPH, vrátane novely od 1.1.2023:

Informácia k vypĺňaniu prihlášky:

Meno, priezvisko, e-mail a mobil sú údaje ktoré sa nezobrazujú na faktúre a slúžia len pre potreby našej komunikácie s Vami ohľadom školenia, resp. k vytvoreniu prístupu k online školeniu.

-  V prípade, že objednávate školenie pre inú osobu, uveďte prosím jej meno, priezvisko, e-mail a mobil v poznámke

-  Po stlačení tlačítka "objednávam s povinnosťou platby" Vám náš systém automaticky vygeneruje zálohovú faktúru, ktorú dostanete do pár minút ( v závislosti od rýchlosti internetového pripojenia) na Váš e-mail. V prípade, ak Vám faktúra neprišla, pravdepodobne ste uviedli nesprávnu e-mailovú adresu, alebo vznikol iný problém, prosím kontaktujte nás na tel. čísle 0905 795 501.