Obchodný zákonník - vybrané kapitoly pre účtovnú prax a Daňové kontroly – pohľad advokáta ako sa brániť pri daňovej kontrole - školenie / seminár

Lektor: JUDr. Jozef Lukajka PhD. - okrem lektorskej a publikačnej činnosti pôsobí v Advokátskej kancelárii LUKAJKA & PARTNERS s. r. o. ako riadiaci advokát, kde sa venuje uplatňovaniu nárokov a zastupovaniu klientov v súdnych konaniach, konaniach s inšpektorátmi práce, so Slovenskou obchodnou inšpekciou a ďalšími štátnymi inštitúciami.  Pred výkonom advokátskej činnosti pôsobil niekoľko rokov ako právnik na právnom oddelení inšpektorátu práce, kde okrem iného dohliadal na dodržiavanie pracovného práva a BOZP v spoločnostiach. Počas svojej praxe nadobudol skúsenosti najmä v oblasti sporovej agendy (pracovné právo, BOZP, trestné právo, správne právo a pod.) a práva v e-commerce (eshopy, internetové obchody a pod.) pri poskytovaní právnych služieb pre slovenských a zahraničných klientov. Právnemu rámcu eshopov a ich zastupovaniu v súdnych konaniach, konaniach so SOI a Úradu na ochranu osobných údajov sa venuje od samotného prijatia základných zákonov pre túto oblasť (zákon č. 122/2013 Z. z., zákon č. 102/2014 Z. z. a pod.) v zmysle neskorších novelizácií a nových zákonov. Od prijatia týchto zákonov poskytol viac ako 300 právnych riešení pre firmy a živnostníkov.

 

miesta  a termíny konania: 

 

online 29.05.2023 (69  eur s DPH)

 

 

 

Účastnícky poplatok online školenia zahŕňa cenu 1-dňového školenia, organizačné náklady, pracovné materiály, zriadenie online prístupu na školenie.

 

Poznámka: účasť online znamená, že v deň konania školenia môžete sledovať školenie v priamom vysielaní (priamy prenos) na Vašom počítači. Online školenie Vám sprístupníme až po úhrade účastníckeho poplatku. 

 

 

Účastnícky poplatok je potrebné uhradiť najneskôr 1 pracovný deň pred školením.

 

Storno podmienky: Pri odhlásení sa zo školenia 2 pracovné dni pred školením uhradenú sumu nevraciame.

 

Témy školenia / webinára Obchodný zákonník - vybrané kapitoly pre účtovnú prax a Daňové kontroly – pohľad advokáta ako sa brániť pri daňovej kontrole:

Bonus:

 • Odborné poradenstvo s lektorom počas priameho prenosu formou chatu

Program:

Obchodný zákonník - vybrané kapitoly pre účtovnú prax:

 • Druhy a typy zmlúv používané pri podnikateľskej činnosti a ich nesprávne zamieňanie
 • Spoločník vs. konateľ, práva povinnosti konateľa, zodpovednosti konateľa
 • Zodpovednosť konateľa vs. zodpovednosť účtovníka za vedenie účtovníctva
 • Postup ako uzavrieť „nenapadnuteľnú“ obchodnú zmluvu
 • Zmluva o vedení účtovníctva – náležitosti + vzor zmluvy
 • Zmluva o spracúvaní osobných údajov – náležitosti + vzor zmluvy
 • Vymáhanie pohľadávok – overenie a zabezpečenie pohľadávky, (pred)súdne konanie
 • Ako ochrániť podnikanie – nekalá súťaž, zneužitie obchodného mena a tajomstva
 • Nekalá zmluvná podmienka a obchodná prax
 • Spoločnosť v kríze, likvidácia, konkurz, zánik spoločnosti, výmaz spoločnosti

Daňové kontroly – pohľad advokáta ako sa brániť pri daňovej kontrole

 • Začiatok daňovej kontroly
 • Úkony a kroky správcu dane pri daňovej kontrole
 • Právne kroky a prostriedky ochrany daňového subjektu počas daňovej kontroly
 • Splnenie dôkaznej povinnosti daňového subjektu
 • Odvolacie dôvody a ich rozsah, ktoré môže daňový subjekt uplatniť
 • Dôvody zrušenia rozhodnutí správcu dane
 • Trestnoprávne a správnoprávne dôsledky daňovej kontroly
 • Prípadové štúdie

Harmonogram:

09:00 - 10:30 Prednáška
10:30 - 10:45 Prestávka
10:45 - 12:00 Prednáška
12:00 - 12:30 Prestávka
12:30 - 14:30 Prednáška a odpovede na otázky účastníkov

Prihláška na školenie / webinár Obchodný zákonník - vybrané kapitoly pre účtovnú prax a Daňové kontroly – pohľad advokáta ako sa brániť pri daňovej kontrole:

Informácia k vypĺňaniu prihlášky:

-  Meno, priezvisko, e-mail a mobil sú údaje ktoré sa nezobrazujú na faktúre a slúžia len pre potreby našej komunikácie s Vami ohľadom školenia, resp. k vytvoreniu prístupu k online školeniu.

-  V prípade, že objednávate školenie pre inú osobu, uveďte prosím jej meno, priezvisko, e-mail a mobil v poznámke

-  Po stlačení tlačítka "objednávam s povinnosťou platby" Vám náš systém automaticky vygeneruje zálohovú faktúru, ktorú dostanete do pár minút ( v závislosti od rýchlosti internetového pripojenia) na Váš e-mail. V prípade, ak Vám faktúra neprišla, pravdepodobne ste uviedli nesprávnu e-mailovú adresu, alebo vznikol iný problém, prosím kontaktujte nás na tel. čísle 0905 795 501.