Novinky v mzdovej učtárni od 1. 1. 2023 - školenie / seminár

Ani rok 2023 sa neobíde bez zmien v mzdovej učtárni. Všetko, čo potrebujete ako mzdová účtovníka či účtovník vedieť o novinkách v mzdových parametroch, dohodách, dôchodkoch, daniach, odvodoch, stravovaní, štátnych príspevkoch, príspevkoch zamestnávateľa na zamestnanca a v ďalších dôležitých oblastiach, vás pozývame vypočuť si na webinár s RNDr. Janou Motyčkovou. Vaše otázky sú vítané, radi vám ich zodpovieme.

Lektor: RNDr. Jana Motyčková - odborníčka na sociálne a zdravotné poistenie s dlhoročnými lektorskými skúsenosťami. V súčasnosti okrem lektorskej činnosti pôsobí ako spoločník a zároveň programátor – analytik mzdového softvéru v spoločnosti SOMI Trenčín spol. s r. o.

 

miesta  a termíny konania: 

 

online 02.12.2022 (84  eur s DPH) 

 

 

Účastnícky poplatok online školenia zahŕňa cenu 1-dňového školenia, organizačné náklady, pracovné materiály, zriadenie online prístupu na školenie.

 

Poznámka: účasť online znamená, že v deň konania školenia môžete sledovať školenie v priamom vysielaní (priamy prenos) na Vašom počítači. Online školenie Vám sprístupníme až po úhrade účastníckeho poplatku. 

 

 

Účastnícky poplatok je potrebné uhradiť najneskôr 1 pracovný deň pred školením.

 

Storno podmienky: Pri odhlásení sa zo školenia 2 pracovné dni pred školením uhradenú sumu nevraciame.

 

Témy školenia / webinára Novinky v mzdovej učtárni od 1. 1. 2023:

Bonus:

 • Odborné poradenstvo s lektorom počas priameho prenosu formou chatu
 • Videozáznam z webinára na 30 dní

Program:

Mzdové parametre v r. 2023

 • Minimálna mzda, sadzby príplatkov
 • Daňové parametre
 • SP, ZP a iné parametre

Dohody na sezónne práce

 • Typy činností na dohody na sezónne práce
 • Podmienky výkonu práce z hľadiska Zákonníka práce
 • Zdanenie, zdravotné poistenie
 • Sociálne poistenie – prihlasovanie, odvodová odpočítateľná položka pri sezónnej práci, príklady
 • ELDP, započítanie pre dávky zo SP

Nová odvodová odpočítateľná položka (OOP) pre DoBPŠ a dohody dôchodcov

 • Nahradenie výnimky z platenia poistného odvodovou odpočítateľnou položkou
 • Uplatňovanie u zamestnávateľa, dohody prechádzajúce z roku 2022 do roku 2023
 • Termíny
 • Zmeny v oznamovacích povinnostiach v SP, prechod 2022/2023
 • Vykazovanie dohôd s OOP do SP
 • ELDP, posudzovanie OOP pre dôchodky

Ďalšie zmeny v sociálnom poistení

 • Zmeny v dohodách s nepravidelným príjmom
 • Zmeny vo vylúčenej povinnosti platiť poistné
 • Nové údaje vo výkaze pre SP – zhromažďovanie analytických údajov
 • Ďalšie zmeny

Zmeny v Zákonníku práce

 • Elektronická forma stravovacích poukážok
 • Príspevok na štátom podporované nájomné bývanie, oslobodenie od dane
 • Ďalšie zmeny

Daňový bonus na dieťa v RZD za rok 2022 a od 1. 1. 2023

 • Daňový bonus za rok 2022 v RZD a DP
 • Nové sadzby a podmienky v r. 2023

Ďalšie zmeny v dani z príjmov (závislá činnosť)

Zmeny v zdravotnom poistení (pripravované)

Zmeny v nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní

Ísť do dôchodku v roku 2022 alebo 2023?

Diskusia

 

Harmonogram:

09:00 - 15:00 prednáška spojená s diskusiou

Prihláška na školenie / webinár Novinky v mzdovej učtárni od 1. 1. 2023:

Informácia k vypĺňaniu prihlášky:

Meno, priezvisko, e-mail a mobil sú údaje ktoré sa nezobrazujú na faktúre a slúžia len pre potreby našej komunikácie s Vami ohľadom školenia, resp. k vytvoreniu prístupu k online školeniu.

-  V prípade, že objednávate školenie pre inú osobu, uveďte prosím jej meno, priezvisko, e-mail a mobil v poznámke

-  Po stlačení tlačítka "objednávam s povinnosťou platby" Vám náš systém automaticky vygeneruje zálohovú faktúru, ktorú dostanete do pár minút ( v závislosti od rýchlosti internetového pripojenia) na Váš e-mail. V prípade, ak Vám faktúra neprišla, pravdepodobne ste uviedli nesprávnu e-mailovú adresu, alebo vznikol iný problém, prosím kontaktujte nás na tel. čísle 0905 795 501.