Novela Zákonníka práce v praxi od 1. 11. 2022 - školenie / seminár

Počnúc 1. novembrom 2022 vstupujú do platnosti zmeny nielen v Zákonníku práce, ale aj v sociálnom poistení. Nové právne predpisy upravujú obsah pracovnej zmluvy, zmluvné dojednania „dohodárov“, podmienky práce mimo SR, poskytovanie informácií zamestnancom a odbernú lehotu, ďalej zrážku stravného, nárok na materské otcov a otcovskú dovolenku, ako aj skúšobnú dobu a pracovný čas. Prierez týmito a ďalšími novinkami vás pozývame vypočuť si na webinár s RNDr. Janou Motyčkovou. Pomôže vám zorientovať sa v nových právnych predpisoch, detailne vám ich predstaví a odpovie vám na vaše otázky týkajúce sa aplikačnej praxe. 

Lektor: RNDr. Jana Motyčková - odborníčka na sociálne a zdravotné poistenie s dlhoročnými lektorskými skúsenosťami. V súčasnosti okrem lektorskej činnosti pôsobí ako spoločník a zároveň programátor – analytik mzdového softvéru v spoločnosti SOMI Trenčín spol. s r. o.

 

miesta  a termíny konania: 

 

online 22.11.2022 (84  eur s DPH) 

 

 

Účastnícky poplatok online školenia zahŕňa cenu 1-dňového školenia, organizačné náklady, pracovné materiály, zriadenie online prístupu na školenie.

 

Poznámka: účasť online znamená, že v deň konania školenia môžete sledovať školenie v priamom vysielaní (priamy prenos) na Vašom počítači. Online školenie Vám sprístupníme až po úhrade účastníckeho poplatku. 

 

 

Účastnícky poplatok je potrebné uhradiť najneskôr 1 pracovný deň pred školením.

 

Storno podmienky: Pri odhlásení sa zo školenia 2 pracovné dni pred školením uhradenú sumu nevraciame.

 

Témy školenia / webinára Novela Zákonníka práce v praxi od 1. 11. 2022:

Bonus:

 • Odborné poradenstvo s lektorom počas priameho prenosu formou chatu
 • Videozáznam z webinára na 30 dní

Program:

Zmeny v Zákonníku práce

 • Poskytovanie informácií zamestnancom, odberná lehota, práva zamestnancov
 • Zmena v posudzovaní nadväzujúcich pracovných pomerov, súvislosti
 • Zrážka stravného, preddavku FP na stravovanie
 • Otcovská dovolenka
 • Skúšobná doba, úpravy pracovného času, zachovanie pracovných podmienok počas OČR

Obsah pracovnej zmluvy od 1. 11. 2022 a písomná informácia

 • Zmeny v náležitostiach pracovnej zmluvy
 • Nové povinnosti pri informovaní o pracovných podmienkach, pracovnom čase, nadčase, prechodné ustanovenia
 • Informácia o dovolenke, splatnosti a výplate mzdy, o pravidlách skončenia pracovného pomeru

Náležitosti pracovnej zmluvy a písomná informácia pri práci mimo SR a pri vyslaní na poskytnutie služieb

Zmeny v dohodách od 1. 11. 2022

 • Zmluvné dojednania v dohode a povinná písomná informácia (podmienky, obsah)
 • Informovanie o pracovnom čase, náhrada odmeny

Novela sociálneho poistenia – nárok na materské otcov

 • Zmeny v materskom otcov
 • Materské otca a otcovská dovolenka – oznamovanie a vykazovanie do SP a ZP

Diskusia

Harmonogram:

09:00 - 12:30 prednáška spojená s diskusiou

Prihláška na školenie / webinár Novela Zákonníka práce v praxi od 1. 11. 2022: