Novela zákona o DPH účinná od 1. 1. 2023 - školenie / seminár

Využite príležitosť nahliadnuť spolu s obľúbeným daňovým poradcom Ing. Vladimírom Ozimým na daňovú prax po novele zákona o DPH od 1. 1. 2023. Pod lupu sa nám dostanú registračné pravidlá pre zdaniteľnú osobu, právo odpočítať daň pre platiteľa, sadzby DPH, oprava základu dane, dovoz tovaru na súkromné účely a zavedenie úroku z omeškania, stavebné práce a prenos daňovej povinnosti, dodanie a nájom stavieb, daňové priznanie a platenie DPH, ako aj všetky ďalšie významné oblasti DPH, ktoré novela upravuje od 1. 1. 2023.

Lektor: Ing. Vladimír Ozimý - člen Slovenskej komory daňových poradcov, špecialista na dane a účtovníctvo vo vydavateľstve Poradca podnikateľa. Aktívne prispieva do odborných časopisov Daňový a účtovný poradca podnikateľa (DÚPP), Dane a Účtovníctvo (DaÚ) a Daňový špeciál.  Svoje blogy a príspevky z oblasti daní publikuje na viacerých odborných portáloch a venuje sa lektorskej činnosti. Denne v rámci daňovej pohotovosti poradí niekoľkým desiatkam  našich zákazníkov.

 

miesta  a termíny konania: 

 

 

online 09.02.2023 (108 eur s DPH)

Účastnícky poplatok online školenia zahŕňa cenu 1-dňového školenia, organizačné náklady, pracovné materiály, zriadenie online prístupu na školenie.

 

Poznámka: účasť online znamená, že v deň konania školenia môžete sledovať školenie v priamom vysielaní (priamy prenos) na Vašom počítači. Online školenie Vám sprístupníme až po úhrade účastníckeho poplatku. 

 

 

Účastnícky poplatok je potrebné uhradiť najneskôr 1 pracovný deň pred školením.

 

Storno podmienky: Pri odhlásení sa zo školenia 2 pracovné dni pred školením uhradenú sumu nevraciame.

 

Témy školenia / webinára Novela zákona o DPH účinná od 1. 1. 2023:

Bonus:

 • Odborné poradenstvo s lektorom počas priameho prenosu formou chatu
 • Videozáznam zo školenia online na 30 dní

Program:

Registračné pravidlá od 1.1.2023 pre zdaniteľnú osobu

 • pokrm obrat a povinná registrácia 
 • zákonná registrácia
 • nadobúdanie tovaru z EÚ a registrácia 
 • služby v rámci EÚ a registrácia
 • registrácia do systému OSS pri predaji tovaru na diaľku v EÚ a digitálnych služieb 
 • nesplnenie si povinnosti a dosahy pre zdaniteľnú osobu aj vo väzbe osoby povinnej platiť daň podľa paragrafu 69 ZoDPH
 • zrušenie registrácie platiteľa DPH 

Právo odpočítať daň pre platiteľa od 1.1.2023

 • splnenie podmienok práva na odpočítanie dane
 • faktúra ako podklad odpočítania dane v tuzemsku. Je možné odpočítať daň z faktúry, ak nebola vyhotovená faktúra na prijatú platbu?
 • Obsah faktúry a právo na odpočítanie dane. 
 • Kedy môže dôjsť k odpočítaniu dane pri registrácii? 
 • Odpočítaná daň a nezaplatený záväzok po 1.1. 2023. Povinnosť vrátiť daň a uvádzanie do výkazov. Kedy uplynutím času a kedy na základe dokladu od veriteľa? 

Sadzby DPH od 1.1.2023

 • znížená sadzba dane na stavby spojené s nájomným bývaním 
 • znížená sadzba na stravovacie a reštauračné služby 
 • znížená sadzba dane na športoviská, lanovky a vleky
 • znížená sadzba na sociálne podniky 

Oprava základu dane od 1.1.2023 

 • čo je oprava základu dane u dodávateľa a odberateľa 
 • krádež tovaru od 1.1.2023 
 • oprava základu dane z nevymožiteľnej pohľadávky, zmena definície. Považujú sa pohľadávky v exekúcii alebo súdnom spore za nevymožiteľné pohľadávky?
 • uvádzanie vo výkazoch 

Vybrané témy na rok 2023 

 • dodanie a nájom stavieb v roku 2023 a právo na odpočítanie dane 
 • automobil a DPH a bezplatné dodanie verzus pomerné odpočítanie dane
 • stavebné práce a stavby s prenosom daňovej povinnosti 
 • úhrady súkromnými kartami a právo na odpočítanie dane
 • uvádzanie vo výkazoch 

Zmeny v povinnosti podania daňového priznania a platenia DPH 

Dovoz tovaru na súkromné účely od 1.1.2023 a zavedenie úroku z omeškania 

Diskusia

 

Harmonogram:

9.00 – 11.00 prednáška
11.00 – 12.00 obedňajšia prestávka
12.00 – 15.00 prednáška spojená s diskusiou

Prihláška na školenie / webinár Novela zákona o DPH účinná od 1. 1. 2023:

Informácia k vypĺňaniu prihlášky:

-  Meno, priezvisko, e-mail a mobil sú údaje ktoré sa nezobrazujú na faktúre a slúžia len pre potreby našej komunikácie s Vami ohľadom školenia, resp. k vytvoreniu prístupu k online školeniu.

-  V prípade, že objednávate školenie pre inú osobu, uveďte prosím jej meno, priezvisko, e-mail a mobil v poznámke

-  Po stlačení tlačítka "objednávam s povinnosťou platby" Vám náš systém automaticky vygeneruje zálohovú faktúru, ktorú dostanete do pár minút ( v závislosti od rýchlosti internetového pripojenia) na Váš e-mail. V prípade, ak Vám faktúra neprišla, pravdepodobne ste uviedli nesprávnu e-mailovú adresu, alebo vznikol iný problém, prosím kontaktujte nás na tel. čísle 0905 795 501.