Najčastejšie chyby a riešenia voči zdravotným poisťovniam + zmeny k 1. 1. 2023 (príklady z praxe) - školenie / seminár

Na webinári s Júliou Pšenkovou získate prehľad o najčastejších chybách voči zdravotným poisťovniam, ako aj všetky praktické návody a zručnosti, ako tieto omyly opraviť či predchádzať im. Na webinári si zároveň zrekapitulujete prijaté zmeny v tomto roku a takisto zmeny, ktoré budú zavedené k 1. 1. 2023.

Lektor: Júlia Pšenková - špecialista na mzdy, odvody, dane a príslušnú legislatívu. Bohaté teoretické znalosti, ale najmä praktické skúsenosti spojené riešením odmeňovania členov štatutárnych orgánov, rovnako ako s vysielaním zamestnancov a zamestnávaním cudzincov, benefitmi, cestovnými náhradami, zrážkami zo mzdy vrátane exekúcií nadobudla počas svojej 20-ročnej praxe. Okrem lektorskej činnosti pôsobí zároveň v nadnárodnej spoločnosti, kde sa venuje poradenstvu a výkonom v oblasti daní, auditu, účtovníctva a mzdového účtovníctva.

 

 

miesta  a termíny konania: 

 

online 24.11.2022 (60  eur s DPH) 

 

 

Účastnícky poplatok online školenia zahŕňa cenu 1-dňového školenia, organizačné náklady, pracovné materiály, zriadenie online prístupu na školenie.

 

Poznámka: účasť online znamená, že v deň konania školenia môžete sledovať školenie v priamom vysielaní (priamy prenos) na Vašom počítači. Online školenie Vám sprístupníme až po úhrade účastníckeho poplatku. 

 

 

Účastnícky poplatok je potrebné uhradiť najneskôr 1 pracovný deň pred školením.

 

Storno podmienky: Pri odhlásení sa zo školenia 2 pracovné dni pred školením uhradenú sumu nevraciame.

 

Témy školenia / webinára Najčastejšie chyby a riešenia voči zdravotným poisťovniam + zmeny k 1. 1. 2023 (príklady z praxe):

Bonus:

  • Odborné poradenstvo s lektorom počas priameho prenosu formou chatu
  • Videozáznam z webinára na 30 dní

Program:

  • spätne priznaný invalidný dôchodok
  • oprava uplatnenia „polovičných“ odvodov
  • zaslanie aditívnych výkazov, opravných výkazov
  • žiadosť o opravu výsledkov ročného zúčtovania zdravotného poistenia
  • Diskusia

 

Harmonogram:

09:00 - 11:00 prednáška spojená s diskusiou

Prihláška na školenie / webinár Najčastejšie chyby a riešenia voči zdravotným poisťovniam + zmeny k 1. 1. 2023 (príklady z praxe):

628