Mzdy, odvody, dane, personalistika – zmeny 2021 – 2022 - školenie / online školenie

Lektor: Júlia Pšenková -  špecialista z praxe na mzdy, odvody, dane

 

Termín a miesto konania:

 

Bratislava – 27.10.2021  - ZRUŠENÉ

 

online 27.10.2021

 

 

časový harmonogram: 9:00 - 15:00 (prezentácia: 8:30 – 8:55)

 

 

cena: 50,00 eur (nie sme platiteľmi DPH)

           4,30 eur - doplatok za teplý obed v prípade záujmu pre účastníkov fyzického školenia 

(účastníci fyzického školenia,  ktorí si nedoplatia obed dostanú bagetu)

 

 

Účastnícky poplatok fyzického školenia zahŕňa cenu 1-dňového školenia, organizačné náklady, pracovné materiály, pero, občerstvenie.

 

Účastnícky poplatok online školenia zahŕňa cenu 1-dňového školenia, organizačné náklady, pracovné materiály v elektronickej podobe, zriadenie online prístupu na školenie.

 

Poznámka: účasť online znamená, že v deň konania školenia môžete sledovať školenie v priamom vysielaní (priamy prenos) na Vašom počítači. Online školenie Vám sprístupníme až po úhrade účastníckeho poplatku. 

 

 

Účastnícky poplatok je potrebné uhradiť najneskôr 3 pracovné dni pred konaním školenia. 

 

Storno podmienky: Pri odhlásení sa z fyzického školenia uhradenú sumu nevraciame. Dostanete prístup na online školenie a videozáznam z online školenia. Pri odhlásení sa z online uhradenú sumu nevraciame. Dostanete videozáznam z online školenia.

 

Témy školenia / online školenia Mzdy, odvody, dane, personalistika – zmeny 2021 – 2022: 

Korona Safe:

Meranie teploty pri vstupe do priestorov
Priebeh registrácie s náležitým odstupom
Dezinfekcia a ďalšie hygienické opatrenia v priestoroch
Odstup a sedenie podľa aktuálne platných nariadení
Hygienické opatrenia pri podávaní cateringu

PROGRAM:

1. Zákonník práce

 • minimálna mzda a minimálne mzdové nároky,  príplatky ku mzde
 • rekreačné preukazy , príspevok na šport detí
 • ostatné zmeny
 • stravovanie

2. Sociálne poistenie         

 • maximálny vymeriavací základ pre výpočet odvodov
 • maximálny denný vymeriavací základ pre výpočet náhradu príjmu   
 • maximálny denný vymeriavací základ pre výpočet nemocenskej dávky
 • odvodová úľava   
 • ostatné zmeny

                           
3.  Zdravotné poistenie
  

 • odvodová úľava                    
 • odpočitateľná položka  na zdravotné poistenie
 • ostatné zmeny                                                     

4. Daň zo závislej činnosti  
 

 • nezdaniteľná časť  dane
 • daňový bonus
 • ostatné zmeny

5. úprava životného minima

 • vplyv na exekučné zrážky
 • zmeny v exekúciách

 

 6. Ročné zúčtovanie dane

 • termíny a lehoty
 • potvrdenie o príjme
 • nezdaniteľné časti základu dane                      
 • daňový bonus                                                       -
 • sadzba dane
 • výpočet RZD
 • preplatky, nedoplatky dane
 • 2%  dane

 

 

Harmonogram: 

8.30 – 8.55 prezentácia účastníkov školenia
9.00 – 10.30 prednáška
10.30 – 10.40 prestávka na kávu, čaj
10.40 – 12.30 prednáška spojená s diskusiou
12.30 – 13.00 prestávka na obed
13.00. - 15.00 prednáška spojená s diskusiou

Prihláška na školenie / online školenie Mzdy, odvody, dane, personalistika – zmeny 2021 – 2022: