GDPR vs. Infozákon – Aké dokumenty zverejniť a v akom rozsahu - školenie / seminár

Na jednej strane prísne pravidlá GDPR, na druhej strane povinnosť zverejňovania podľa „Infozákona“. Ako sa vyrovnať s obidvoma normami tak, aby boli dodržané všetky zákonitosti? Stanoviská sú rozporuplné. Webinár s Mgr. Ing. Ivanou Draškovič vám priblíži, čo všetko ste povinný zverejniť, ako aj to, aké osobné údaje môžete a naopak nemôžete uviesť vo faktúrach, zmluvách, objednávkach a ostatných dokumentoch.
 

Lektor: Mgr. Ing. Ivana Draškovič - hovorkyňa odboru právnych služieb, Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky

Študovala na fakulte ekonómie – odbor medzinárodné podnikanie a fakulte práva v Bratislave. Do konca roku 2019 pôsobila ako advokátsky koncipient v advokátskej kancelárii zameranej prioritne na obchodné právo a právo k nehnuteľnostiam. Od roku 2020 pôsobí na Úrade na ochranu osobných údajov SR na odbore právnych služieb. Do jej agendy patrí príprava druhostupňových rozhodnutí v rámci konania o ochrane osobných údajov, žaloby zároveň vybavovanie sťažností, otázok verejnosti voči úradu, či príprava podkladových materiálov v mene úradu. Následne zastupuje úrad v expertnej skupine EDPB zameranej na Sociálne médiá. Ako hovorkyňa od roku 2021 sa snaží zvýšiť komunikáciu úradu s verejnosťou.

 

miesta  a termíny konania: 

 

online 29.11.2022 (60  eur s DPH) 

 

 

Účastnícky poplatok online školenia zahŕňa cenu 1-dňového školenia, organizačné náklady, pracovné materiály, zriadenie online prístupu na školenie.

 

Poznámka: účasť online znamená, že v deň konania školenia môžete sledovať školenie v priamom vysielaní (priamy prenos) na Vašom počítači. Online školenie Vám sprístupníme až po úhrade účastníckeho poplatku. 

 

 

Účastnícky poplatok je potrebné uhradiť najneskôr 1 pracovný deň pred školením.

 

Storno podmienky: Pri odhlásení sa zo školenia 2 pracovné dni pred školením uhradenú sumu nevraciame.

 

Témy školenia / webinára GDPR vs. Infozákon – Aké dokumenty zverejniť a v akom rozsahu:

Bonus:

  • Odborné poradenstvo s lektorom počas priameho prenosu formou chatu
  • Videozáznam z webinára na 30 dní

Program:

  • Aké osobné údaje môžu obsahovať zverejňované zmluvy, faktúry, objednávky a podobne

  • § 9 Infozákona – aké osobné údaje môžem poskytnúť, o kom a v akom rozsahu

  • Diskusia

Harmonogram:

09.00 – 11.00 prednáška spojená s diskusiou 

Prihláška na školenie / webinár GDPR vs. Infozákon – Aké dokumenty zverejniť a v akom rozsahu: