DPH v praxi – zmeny od 1. 1. 2023 a ich aplikácia do praxe - školenie / seminár

Marcový online webinár s Ing. Vladimírom Ozimým vám pomôže zorientovať sa v sérii prijatých legislatívnych zmien a priblíži vám, ako ich správne uplatniť v daňovej v praxi.

Lektor: Ing. Vladimír Ozimý - člen Slovenskej komory daňových poradcov, špecialista na dane a účtovníctvo vo vydavateľstve Poradca podnikateľa. Aktívne prispieva do odborných časopisov Daňový a účtovný poradca podnikateľa (DÚPP), Dane a Účtovníctvo (DaÚ) a Daňový špeciál.  Svoje blogy a príspevky z oblasti daní publikuje na viacerých odborných portáloch a venuje sa lektorskej činnosti. Denne v rámci daňovej pohotovosti poradí niekoľkým desiatkam  našich zákazníkov.

 

miesta  a termíny konania: 

 

 

online 10.03.2023 (84  eur s DPH)

 

Účastnícky poplatok online školenia zahŕňa cenu 1-dňového školenia, organizačné náklady, pracovné materiály, zriadenie online prístupu na školenie.

 

Poznámka: účasť online znamená, že v deň konania školenia môžete sledovať školenie v priamom vysielaní (priamy prenos) na Vašom počítači. Online školenie Vám sprístupníme až po úhrade účastníckeho poplatku. 

 

 

Účastnícky poplatok je potrebné uhradiť najneskôr 1 pracovný deň pred školením.

 

Storno podmienky: Pri odhlásení sa zo školenia 2 pracovné dni pred školením uhradenú sumu nevraciame.

 

Témy školenia / webinára DPH v praxi – zmeny od 1. 1. 2023 a ich aplikácia do praxe:

Bonus:

 • Odborné poradenstvo s lektorom počas priameho prenosu formou chatu
 • Videozáznam zo školenia online na 30 dní

Program:

 • Zdaniteľná osoba z pohľadu DPH a ekonomická činnosť – kto podlieha pravidlám DPH
 • Registračné pravidlá od 1. 1. 2023 a vplyv oneskorenej registrácie
 • Dodanie tovaru a miesto dodania – základné princípy
 • Dodanie služby a miesto dodania – základné princípy
 • Vznik daňovej povinnosti a väzba na povinnosť vyhotoviť faktúru, uvádzanie do KV a DP, SV
 • Sadzby DPH na nový okruh vybraných plnení ako stravovacie služby, reštauračné služby, vleky, športoviská
 • Právo na odpočítanie dane zamerané najmä vo väzbe na zmenu od 1. 1. 2023 pre záväzky po splatnosti, úhrady súkromnými kartami
 • Oprava základu dane a oprava dane z nevymožiteľnej pohľadávky po zmenách od 1. 1. 2023 s povinnosťou vrátiť daň dlžníkom
 • Diskusia

 

Harmonogram:

9.00 – 11.00 prednáška
11.00 – 11.30 obedňajšia prestávka
11.30 – 14.30 prednáška spojená s diskusiou

Prihláška na školenie / webinár DPH v praxi – zmeny od 1. 1. 2023 a ich aplikácia do praxe:

Informácia k vypĺňaniu prihlášky:

-  Meno, priezvisko, e-mail a mobil sú údaje ktoré sa nezobrazujú na faktúre a slúžia len pre potreby našej komunikácie s Vami ohľadom školenia, resp. k vytvoreniu prístupu k online školeniu.

-  V prípade, že objednávate školenie pre inú osobu, uveďte prosím jej meno, priezvisko, e-mail a mobil v poznámke

-  Po stlačení tlačítka "objednávam s povinnosťou platby" Vám náš systém automaticky vygeneruje zálohovú faktúru, ktorú dostanete do pár minút ( v závislosti od rýchlosti internetového pripojenia) na Váš e-mail. V prípade, ak Vám faktúra neprišla, pravdepodobne ste uviedli nesprávnu e-mailovú adresu, alebo vznikol iný problém, prosím kontaktujte nás na tel. čísle 0905 795 501.