Daňový bonus na deti + ročné zúčtovanie za rok 2022 - školenie / seminár

Lektor: RNDr. Jozef Mihál - v rokoch 2008 až 2009 bol jedným zo štyroch členov prípravného výboru, ktorý stál na začiatku strany SaS. V rokoch 2010 – 2012 pôsobil ako minister práce, sociálnych vecí a rodiny. Od roku 2012 je poslanom NR SR. Je bývalý spoluzakladateľ politickej strany Nádej, neskôr podpredseda pre ekonomiku strany Sloboda a Solidarita. V súčasnosti pôsobí v rámci strany SPOLU – občianska demokracia. V roku 2007 založil spoločnosť RELIA s.r.o., prostredníctvom ktorej dodnes poskytuje podnikové a ekonomické poradenstvo. Popri svojej profesii sa venuje aj vydavateľskej a lektorskej činnosti, ktorá zahŕňa prednášanie na konferenciách, seminároch a školeniach na témy daní, odvodov, pracovného práva, účtovníctva alebo mzdového účtovníctva.

 

 

miesta  a termíny konania: 

 

online 22.03.2023 (99  eur s DPH) 

 

 

Účastnícky poplatok online školenia zahŕňa cenu 1-dňového školenia, organizačné náklady, pracovné materiály, zriadenie online prístupu na školenie.

 

Poznámka: účasť online znamená, že v deň konania školenia môžete sledovať školenie v priamom vysielaní (priamy prenos) na Vašom počítači. Online školenie Vám sprístupníme až po úhrade účastníckeho poplatku. 

 

 

Účastnícky poplatok je potrebné uhradiť najneskôr 1 pracovný deň pred školením.

 

Storno podmienky: Pri odhlásení sa zo školenia 2 pracovné dni pred školením uhradenú sumu nevraciame.

 

Témy školenia / webinára Daňový bonus na deti + ročné zúčtovanie za rok 2022:

Bonus:

Odborné poradenstvo s lektorom počas priameho prenosu formou chatu

Program: 

 • Daňový bonus na deti za rok 2022 + zmeny v daňovom bonuse na deti pre rok 2023 (mesačné preddavky, ročné zúčtovanie, daňové priznanie)
 • Ročné zúčtovanie za rok 2022
 • Nezdaniteľné časti pri ročnom zúčtovaní za rok 2022
 • Daňový bonus na zaplatené úroky - filozofia, podmienky nároku, vydokladovanie, vyplnenie žiadosti, výpočet daňového bonusu
 • Kedy si musí zamestnanec sám podať daňové priznanie, kedy môže požiadať zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania, príklady
 • Postup pri daňových nerezidentoch, napríklad pri Ukrajincoch
 • Ročné zúčtovanie v prípade že mal zamestnanec viacerých zamestnávateľov
 • Ročné zúčtovanie v prípade bývalého zamestnanca
 • Chyby pri ročnom zúčtovaní
 • Výpočet dane v ročnom zúčtovaní
 • Vysporiadanie výsledkov ročného zúčtovania
 • Tlačivá: "Vyhlásenie", "Potvrdenie o príjmoch", "Žiadosť o vykonanie ročného zúčtovania", "Hlásenie", atď.
 • Lehoty
 • Venovanie 2 % (3 %) dane na osobitné účely
 • Oprava chýb, ktoré sa vyskytli počas roka
 • Ďalšie povinnosti zamestnávateľa podľa zákona o dani z príjmov (mzdové listy)

Harmonogram:

Trvanie: 9:00 - cca 14:30, v tom 30 minútová obedná prestávka (11:30 - 12:00) a dve 10 minútové prestávky.

Prihláška na školenie / webinár Daňový bonus na deti + ročné zúčtovanie za rok 2022:

Informácia k vypĺňaniu prihlášky:

-  Meno, priezvisko, e-mail a mobil sú údaje ktoré sa nezobrazujú na faktúre a slúžia len pre potreby našej komunikácie s Vami ohľadom školenia, resp. k vytvoreniu prístupu k online školeniu.

-  V prípade, že objednávate školenie pre inú osobu, uveďte prosím jej meno, priezvisko, e-mail a mobil v poznámke

-  Po stlačení tlačítka "objednávam s povinnosťou platby" Vám náš systém automaticky vygeneruje zálohovú faktúru, ktorú dostanete do pár minút ( v závislosti od rýchlosti internetového pripojenia) na Váš e-mail. V prípade, ak Vám faktúra neprišla, pravdepodobne ste uviedli nesprávnu e-mailovú adresu, alebo vznikol iný problém, prosím kontaktujte nás na tel. čísle 0905 795 501.

628