Daňové novinky podľa zmien legislatívy od 1.1.2023 - školenie / seminár

Ministerstvo financií SR opätovne zavádza viaceré významné novinky do oblasti dane z príjmov a DPH. K 1. 1. 2023 vstupujú do platnosti zmeny v oblasti transferového oceňovania, zmeny v daňovom bonuse, ako aj zmeny v definícii nevymožiteľnej pohľadávky. Zavádza sa taktiež nový odpis pohľadávok pri preventívnej reštrukturalizácii a sprísnenie podmienok na opravu odpočítanej dane pri nevymožiteľných pohľadávkach. Ďalšie zmeny v oblasti dane z príjmov a DPH, ako je napríklad „nové pravidlo o obmedzení úrokových nákladov“, nadobudnú účinnosť od 1. 1. 2024. Nie-len o týchto zmenách, ale aj o ostatných chystaných zmenách v Daňovom poriadku, zákone o účtovníctve, miestnych daniach a spotrebných daniach budeme diskutovať s daňovým poradcom JUDr. Ing. Petrom Schmidtom. Zorientuje vás v predmetnej legislatíve a zodpovie vám otázky týkajúce sa aplikačnej praxe.

Lektor: JUDr. Ing. Peter Schmidt - je daňovým poradcom, pričom daňovému poradenstvu sa venuje od roku 2007. Špecializuje sa predovšetkým na oblasť DPH a problematiku daňových kontrol.

 

miesta  a termíny konania: 

 

online 23.11.2022 (60  eur s DPH) 

 

 

Účastnícky poplatok online školenia zahŕňa cenu 1-dňového školenia, organizačné náklady, pracovné materiály, zriadenie online prístupu na školenie.

 

Poznámka: účasť online znamená, že v deň konania školenia môžete sledovať školenie v priamom vysielaní (priamy prenos) na Vašom počítači. Online školenie Vám sprístupníme až po úhrade účastníckeho poplatku. 

 

 

Účastnícky poplatok je potrebné uhradiť najneskôr 1 pracovný deň pred školením.

 

Storno podmienky: Pri odhlásení sa zo školenia 2 pracovné dni pred školením uhradenú sumu nevraciame.

 

Témy školenia / webinára Daňové novinky podľa zmien legislatívy od 1.1.2023:

Bonus:

 • Odborné poradenstvo s lektorom počas priameho prenosu formou chatu
 • Videozáznam z webinára na 30 dní

Program:

Zmeny s účinnosťou od 1. 1. 2023:

 • Zmeny v oblasti transferového oceňovania
 • Nový odpis pohľadávok pri preventívnej reštrukturalizácii
 • Zmeny v daňovom bonuse
 • Zmeny v definícii nevymožiteľnej pohľadávky
 • Sprísnenie podmienok na opravu odpočítanej dane pri nevymožiteľných pohľadávkach

Zmeny v oblasti dane z príjmov a DPH s účinnosťou od 1. 1. 2024

 • Nové pravidlo o obmedzení úrokových nákladov
 • Nové povinnosti v oblasti DPH pre poskytovateľov platobných služieb pri predaji tovarov a služieb konečným spotrebiteľom cez e-shopy

Ostatné chystané zmeny:

 • v Daňovom poriadku
 • v zákone o účtovníctve
 • v miestnych daniach
 • v spotrebných daniach

Diskusia

 

Harmonogram:

09,00 – 13,00 – prednáška spojená s diskusiou

Prihláška na školenie / webinár Daňové novinky podľa zmien legislatívy od 1.1.2023: