Daň z príjmov právnických osôb (PO) a fyzických osôb (FO) - najčastejšie problematické okruhy + zmeny 2022-2023

- školenie / online školenie

Toto školenie je súčasťou výhodného balíka školení

Lektori:

Ing. Mária Dimitrovová - odborníčka na daň z príjmov právnických osôb
Ing. Marcela Prajová - odborníčka na daň z príjmov fyzických osôb s mnohoročnou praxou

 

 

Termín a miesto konania:

online 14.12.2022 (cena 59 eur) - zmena termínu z 29.11.2022

 

vzhľadom na skutočnosť, že 29.11.2022 sa majú schvaľovať zmeny v zákone o dani z príjmov, sme boli nútení zmeniť termín školenia na 14.12.2022

 

časový harmonogram: 9:00 - 15:00 (prezentácia: 8:30 – 8:55)

 

 

Účastnícky poplatok online školenia zahŕňa cenu 1-dňového školenia, organizačné náklady, pracovné materiály v elektronickej podobe, zriadenie online prístupu na školenie.

 

Poznámka: účasť online znamená, že v deň konania školenia môžete sledovať školenie v priamom vysielaní (priamy prenos) na Vašom počítači. Online školenie Vám sprístupníme až po úhrade účastníckeho poplatku. 

 

 

Účastnícky poplatok je potrebné uhradiť najneskôr 3 pracovné dni pred konaním školenia. V prípade, že sa prihlásite neskôr, prosíme o zaslanie potvrdenia o platbe na info@agenturapro.sk najneskôr 1 pracovný deň pred školením.

 

Storno podmienky: Pri odhlásení sa z online uhradenú sumu nevraciame. Dostanete videozáznam z online školenia.

 

Témy školenia / online školenia Daň z príjmov právnických osôb (PO) a fyzických osôb (FO) - najčastejšie problematické okruhy + zmeny 2022-2023: 

Korona Safe:

Podľa aktuálnej vyhlášky

Program: 

9:00 – 12:30 - Daň z príjmov PO - Ing. Mária Dimitrovová

Novinky v dani z príjmov právnickej osoby účinné od 1.1.2022

 • Zdaňovanie príspevkov v súvislosti s vojnou Ukrajine
 • Mikrodaňovník a jeho daňové zvýhodnenia
 • Zmeny pri aplikácii sadzby dane 15 %, vymedzenie zdaniteľných príjmov na účely použitia sadzby dane
 • Úpravy v oslobodených príjmoch, kurzarbeit
 • Pracovné a sociálne podmienky a starostlivosť o zdravie zamestnancov z pohľadu daňových výdavkov zamestnávateľa
 • Daňové výdavky zamestnávateľa na príspevky na stravovanie zamestnancov po novele Zákonníka práce a na iné príspevky zamestnávateľa podľa Zákonníka práce
 • Riešené prípady posúdenia nákladov zamestnávateľa vzniknutých počas obdobia pandémie
 • Zmeny v odpisovaní majetku
 • Odpočet daňovej straty
 • Odpočet nákladov na výskum a vývoj
 • Registračná a oznamovacia povinnosť právnickej osoby
 • Stručne o zmenách v oblasti medzinárodného zdaňovania
 • Použitie podielu zaplatenej dane na osobitné účely

Informácie o pripravovaných zmenách zákona o dani z príjmov od 1.1.2023

 • Príspevky zamestnávateľa na stravovanie zamestnancov
 • Daňové výdavky zamestnávateľa na štátom podporované nájomné bývanie zamestnancov, odpisovanie budov a iné

Interaktívna diskusia (aj počas seminára)

 

13:00 – 15:00 - Daň z príjmov FO - Ing. Marcela Prajová

Novely zákona o dani z príjmov s účinnosťou od 01.01.2022

 • Zákon č. 301/2019 Z. z – oslobodenie príjmov zo závislej činnosti
 • Zákon č. 416/2020 Z. z. – zmeny v uplatňovaní daňového bonusu, preddavky na daň
 • Zákon č. 215/2021 Z. z. – oslobodenie podpory v čase skrátenej práce
 • Zákon č. 257/2021 Z. z. – zmeny v uplatňovaní daňového bonusu
 • Zákon č. 310/2021 Z. z. – zmeny týkajúce sa poukazovania podielu zaplatenej dane
 • Zákon č. 408/2021 Z. z. – odpočet výdavkov (nákladov) na investície, zmeny v uplatňovaní daňového bonusu, zmeny v ukladaní sankcií
 • Zákon č. 416/2021 Z. z. – zmeny týkajúce sa oslobodenia príspevku na stravovanie u zamestnanca a v uplatňovaní výdavkov na stravovanie u daňovníka, ktorý je fyzickou osobou s príjmami z podnikania a inej samostatnej zárobkovej činnosti

 

Novely zákona o dani z príjmov s účinnosťou v priebehu roku 2022

 • Zákon č. 232/2022 Z. z. – zmeny v uplatňovaní daňového bonusu od 01.07.2022
 • Zákon č. 257/2022 Z. z. – nové oslobodenie príjmu z predaja nehnuteľnosti s účinnosť od 01.09.2022

 

Novely zákona o dani z príjmov s účinnosťou od 01.01.2023

 • Zákon č. 129/2022 Z. z. – príspevky na celoeurópsky osobný dôchodkový produkt podľa osobitného predpisu a príspevky na celoeurópsky osobný dôchodkový produkt v zahraničí rovnakého alebo porovnateľného druhu ako nezdaniteľná časť základu dane
 • Zákon č. 222/2022 Z. z. – oslobodenie príspevku poskytnutého zamestnancovi zamestnávateľom na štátom podporované nájomné bývanie
 • Zákon č. 232/2022 Z. z. – zmeny v uplatňovaní daňového bonusu od 01.01.2023

Novely v legislatívnom procese

 • ČPT 1121 – zmeny v uplatňovaní daňového bonusu za rok 2023, ale aj za rok 2022

Aktuálne problémy v súvislosti so zdaňovaním príjmov fyzickej osoby

Program bude aktuálne doplnený o legislatívne zmeny prijaté do dňa konania seminára/webinára.

 

 

 

Harmonogram: 

8.30 – 8.55 prezentácia účastníkov školenia
9.00 – 10.30 prednáška
10.30 – 10.40 prestávka na kávu, čaj
10.40 – 12.30 prednáška spojená s diskusiou
12.30 – 13.00 prestávka na obed
13.00. - 15.00 prednáška spojená s diskusiou

Prihláška na školenie / online školenie Daň z príjmov právnických osôb (PO) a fyzických osôb (FO) - najčastejšie problematické okruhy + zmeny 2022-2023:

Informácia k vypĺňaniu prihlášky:

Meno, priezvisko, e-mail a mobil sú údaje ktoré sa nezobrazujú na faktúre a slúžia len pre potreby našej komunikácie s Vami ohľadom školenia, resp. k vytvoreniu prístupu k online školeniu.

-  V prípade, že objednávate školenie pre inú osobu, uveďte prosím jej meno, priezvisko, e-mail a mobil v poznámke

-  Po stlačení tlačítka "objednávam s povinnosťou platby" Vám náš systém automaticky vygeneruje zálohovú faktúru, ktorú dostanete do pár minút ( v závislosti od rýchlosti internetového pripojenia) na Váš e-mail. V prípade, ak Vám faktúra neprišla, pravdepodobne ste uviedli nesprávnu e-mailovú adresu, alebo vznikol iný problém, prosím kontaktujte nás na tel. čísle 0905 795 501.