Mzdy, odvody, dane, personalistika – zmeny 2022 – 2023 + zmeny v Zákoníku práce od 1.11.2022  školenie / online školenie

                                                     Toto školenie je súčasťou výhodného balíka školení

Lektor: Júlia Pšenková -  Špecialista na mzdy, odvody, dane a príslušnú legislatívu. Bohaté teoretické znalosti, ale najmä praktické skúsenosti spojené riešením odmeňovania členov štatutárnych orgánov, rovnako ako s vysielaním zamestnancov a zamestnávaním cudzincov, benefitmi, cestovnými náhradami, zrážkami zo mzdy vrátane exekúcií nadobudla počas svojej 20-ročnej praxe. Okrem lektorskej činnosti pôsobí zároveň v nadnárodnej spoločnosti, kde sa venuje poradenstvu a výkonom v oblasti daní, auditu, účtovníctva a mzdového účtovníctva.

 

Termín a miesto konania:

 

online 15.11.2022 (cena 52 eur)

 

 

časový harmonogram: 9:00 - 15:00 (prezentácia: 8:30 – 8:55)

 

 

Účastnícky poplatok online školenia zahŕňa cenu 1-dňového školenia, organizačné náklady, pracovné materiály v elektronickej podobe, zriadenie online prístupu na školenie.

 

Poznámka: účasť online znamená, že v deň konania školenia môžete sledovať školenie v priamom vysielaní (priamy prenos) na Vašom počítači. Online školenie Vám sprístupníme až po úhrade účastníckeho poplatku. 

 

 

Účastnícky poplatok je potrebné uhradiť najneskôr 3 pracovné dni pred konaním školenia. V prípade, že sa prihlásite neskôr, prosíme o zaslanie potvrdenia o platbe na info@agenturapro.sk najneskôr 1 pracovný deň pred školením.

 

Storno podmienky: Pri odhlásení sa z fyzického školenia uhradenú sumu nevraciame. Dostanete prístup na online školenie a videozáznam z online školenia. Pri odhlásení sa z online uhradenú sumu nevraciame. Dostanete videozáznam z online školenia.

 

Témy školenia / online školenia Mzdy, odvody, dane, personalistika – zmeny 2022 – 2023 + zmeny v Zákoníku práce od 1.11.2022: 

Korona Safe:

Podľa aktuálnej vyhlášky

Program:

1. Zákonník práce

 • minimálna mzda, minimálne mzdové príplatky
 • rekreácie zamestnancov
 • ostatné zmeny v roku 2022 

Základné informácie o zmenách v Zákonníku práce od 1.11.2022:

 • Otcovská dovolenka + zmeny pri materskej (ochranná lehota žien, postup zamestnávateľa, čerpanie materskej otecka po novom)
 • Zmeny pri poskytovaní finančného príspevku na stravovanie od 1. novembra 2022 - základná informácia
 • Očakávaná zmena stravného, príspevkov na stravovanie a zavedenie elektronických stravovacích kariet od 1.1.2023 - základná informácia
 • Ďalšie zmeny v Zákonníku práce od 1. novembra 2022: zapracovanie smerníc EÚ č. 2019/1152 o transparentných a predvídateľných pracovných podmienkach v Európskej únii a č. 2019/1158 o rovnováhe medzi pracovným a súkromným životom rodičov a osôb s opatrovateľskými povinnosťami - základná informácia - základná informácia
 • Zmeny v dôchodkoch: predlžovanie dôchodkového veku, znižovanie dôchodkovej hodnoty, započítanie doby štúdia, sprísnenie podmienok na priznanie predčasných dôchodkoch, zavedenie predčasného dôchodku po 40 odpracovaných rokoch - základná informácia

2.  Sociálne poistenie

 • maximálny vymeriavací základ poistenia
 • poistné na financovanie podpory
 • uplatnenie podpory
 • PN ka maximálny vymeriavací základ
 • elektronická PN ka
 • zmeny o ochrannej lehote
 • zmeny v registráciách
 • kuzarbeit
 • ostatné zmeny

3. zdravotné poistenie

 • výpočet poistenia v zmysle aktuálne platnej legislatívy

4. daň zo závislej činnosti

 • odpočítateľná položka dane
 • daňový bonus na deti aktuál rok 2022
 • sadzba dane
 • novinky oslobodenia od dane
 • ostatné zmeny

5. plnenie podielu ZŤP

 • povinnosti zamestnávateľa

6.  exekúcie

 • aktuálne sumy nepostihnuteľných častí čistej mzdy
  zmeny v spôsobe výpočtu exekúcie

 

Harmonogram: 

08.30 – 08.55 prezentácia účastníkov školenia

09.00 – 10.30 prednáška

10.30 – 10.50 prestávka

10.50 – 12.30 prednáška spojená s diskusiou

12.30 – 13:00 prestávka

13.00 – 15.00 prednáška spojená s diskusiou

 

 

Prihláška na školenie / online školenie Mzdy, odvody, dane, personalistika – zmeny 2022 – 2023 + zmeny v Zákoníku práce od 1.11.2022: