Dane a účtovníctvo pod lupou v roku 2023 - konferencia

Zažite aj vy daňovú jar s relaxom vo Vysokých Tatrách. V dňoch 29. – 31. 5. 2023 vás čakajú 3 dni v Grand hoteli Permon****, kde môžete načerpať energiu v najväčšom saunovom svete na Slovensku.

Obľúbenú PP konferenciu pre vás organizujeme už po 9-krát. Lektorom nie je nik iný ako naše zohrané lektorské duo Ing. Soňa Ugróczy a Ing. Vladimír Ozimý. Pomôžu vám nahliadnuť do zákutí DPH, DzP, Daňového poriadku a účtovníctva v roku 2023.

Odborný program môžete absolvovať aj formou živého online prenosu. K dispozícii budete mať na stiahnutie školiace materiály a takisto aplikáciu na zadávanie otázok pre lektorov. Po skončení konferencie navyše získate až na 30 dní jej videozáznam.

Lektori: Ing. Vladimír Ozimý - člen Slovenskej komory daňových poradcov, špecialista na dane a účtovníctvo vo vydavateľstve Poradca podnikateľa. Aktívne prispieva do odborných časopisov Daňový a účtovný poradca podnikateľa (DÚPP), Dane a Účtovníctvo (DaÚ) a Daňový špeciál.  Svoje blogy a príspevky z oblasti daní publikuje na viacerých odborných portáloch a venuje sa lektorskej činnosti. Denne v rámci daňovej pohotovosti poradí niekoľkým desiatkam  našich zákazníkov

 

Ing. Soňa Ugróczy - daňová poradkyňa Slovenskej komory daňových poradcov, spoločnosť TAX Ugróczy s.r.o.

Odborná lektorka s dlhoročnou praxou v  oblasti daňového práva, venuje sa najmä dani z pridanej hodnoty a dani z príjmov právnických osôb. Zapísaná v Slovenskej komore daňových poradcov ako daňový poradca, člen Metodicko-legislatívnej komisie pre DPH komory daňových poradcov. Dlhodobo sa venuje publikačnej a lektorskej činnosti pre odbornú verejnosť.

 

Ing. Rastislav Brenčič 
Zakladateľ a riaditeľ spoločnosti 26HOUSE, s.r.o., Odoo Gold partner
Profesionál s 30-ročnými skúsenosťami v logistike a IT, zakladaní a riadení spoločností. Pred 9 rokmi založil IT spoločnosť 26HOUSE s.r.o., Odoo Gold Partner, ktorá je dnes materskou spoločnosťou ďalších troch spoločností v IT sektore. Podporuje mentoring mladých študentov, podnikateľov a spoločensky prospešné aktivity. Ak chcete vytvoriť zmysluplné inovácie, musíte poznať svojich používateľov. Vcítiť sa a starať sa o ich životy. Neexistuje všeobecne platný návod pre inovácie, ale najlepším nositeľom je skupina skvelých, vysoko motivovaných ľudí, ktorí sa spoja a pracujú pre spoločný cieľ. Naším hlavným zameraním je digitálna transformácia firem pomocou implementácie Odoo open source ERP a CRM pre malé, stredné aj veľké spoločnosti. Už viac ako 10 miliónov spokojných užívateľov po celom svete pracujú lepšie s modernými aplikáciami Odoo. Jednoduché a intuitívne použitie, škálovateľné a plne integrované so všetkými oblasťami riadenia firmy už plne lokalizované aj pre slovenské a české legislatívne požiadavky. Moderné online riešenie pre efektívne, bezpapierové a presné účtovanie v súlade s českými a slovenskými účtovnými normami a reguláciami – to je lokalizované účtovníctvo v Odoo.

 

 

Grand hotel Permon Podbanské 1486, 032 42 Pribylina 6 mapa

 

Termín: 29.05.2023 - 31.05.2023

 

Vstupenky

 

PREZENČNE
396 € s DPH (všetky 3 dni)
Čo zahŕňa vstupenka?
Prezenčná účasť na podujatí
Videozáznam z konferencie
Rozsiahle študijné materiály v tlačenej podobe
Obed (1. deň), coffee breaky a občerstvenie počas prestávok
Až 20 % zľava na ubytovanie v Grand hoteli Permon****

 

ONLINE PRENOS
288 € s DPH (všetky 3 dni)
Čo zahŕňa vstupenka?
Živý online prenos z konferencie
Online školiace materiály až na 30 dní
Videozáznam z konferencie až na 30 dní

 

 

Účastnícky poplatok je potrebné uhradiť najneskôr 3 pracovné dni pred konferenciou.

 

Storno podmienky: Pri odhlásení sa zo školenia uhradenú sumu nevraciame. Dostanete videozáznam z konferencie.

 

 

 

Ako rezervovať ubytovanie?

 • Ubytovanie si môžete rezervovať e-mailom na adrese:  firmy@hotelpermon.sk 
 • Prosíme zákazníkov, aby pri rezervácii uviedli do poznámky, že budú účastníkmi konferencie spoločnosti Poradca podnikateľa. V prípade, že bude uvedená poznámka chýbať, negarantuje hotel zľavnenú cenu.
 • Čas príchodu a odchodu:
  Čas check-in je od 15:00 hod.
  Čas check-out je do 11:00 hod.
 • Objednávku, žiaľ, nie je možné vyhotoviť telefonicky, ale len písomnou formou.
 • Podľa obchodných podmienok hotela musí byť pobyt v prípade individuálnej rezervácie uhradený vo výške 100 % pred nástupom (2 týždne pred daným termínom).
 • Ku každej emailovej objednávke, prosíme, uveďte termín pobytu, počet osôb na izbe a fakturačné údaje jednotlivých hostí. V prípade, že pôjde o fyzické osoby, prosíme o uvedenie adresy a rodného čísla namiesto fakturačných údajov.
   

Cena po zľave je nasledovná:

Počet osôb

 

Chcem byť ubytovaný s inou osobou, t. j. 2 osoby na izbe

 

Chcem byť ubytovaný sám/sama na izbe

Ubytovanie na 2 noci
29. 5. – 31. 5. 2022

 

442€ s DPH

 

341€ s DPH

Ubytovanie na 2 noci zahŕňa:

 • Plnú penziu (2x raňajky, obedy a večere formou bohatých bufetových stolov)
 • Nápoje – počas raňajok (káva, čaj, kakao, džúsy), k obedu a večeri (2 dcl džús alebo 1,5 dcl biele/červené víno alebo 3 dcl pivo)
 • Voľný vstup do wellness centra AQUA & KIDS´&
 • SAUNA Paradise (v deň odchodu: 1x vstup do 16:00 hod.)
 • Ranné plávanie v plaveckom bazéne v čase 07:00 – 10:00 hod.
 • Voľný vstup do fitness centra
 • Parkovanie
 • Bonus pre hostí „BUSINESS Permon ALL INCLUSIVE“: 1 klasická relaxačná masáž (25 min.) len za 14 EUR zameraná na odstránenie stresu, napätia a na regeneráciu krčného a chrbtového svalstva

Témy konferencie Dane a účtovníctvo pod lupou v roku 2022:

Korona Safe: 

 • Meranie teploty pri vstupe do priestorov
 • Priebeh registrácie s náležitým odstupom
 • Dezinfekcia a ďalšie hygienické opatrenia v priestoroch
 • Odstup a sedenie podľa aktuálne platných nariadení
 • Hygienické opatrenia pri podávaní cateringu

Bonus:
Odborné poradenstvo s lektorom počas školenia 

Program: 

1. deň konferencie – 29.05.2023

09:30 – 10:00 Registrácia účastníkov s občerstvením

10:00 – 11:45. Vybrané okruhy pre uplatňovanie pravidiel zákona o DPH

Lektor: Ing. Soňa Ugróczy

 • Zdaniteľná osoba a vykonávanie ekonomickej činnosti – povinnosti registrácie od 1. 1. 2023, kto sa nemusí registrovať za platiteľa DPH, oneskorená registrácia
 • Vznik daňovej povinnosti  na vybraných príkladoch z praxe (deň dodania tovaru – prevod práva nakladať ako vlastník; dodanie tovaru s inštaláciou a montážou; čiastkové a opakované služby; predplatné – deň dodania služby; refakturácia, prijaté/poskytnuté preddavky a DPH; bezodplatné dodanie tovaru, krádež tovaru a iné)
 • Prevod dlhodobého nehnuteľného majetku z pohľadu DPH (upozornenia na riziká pri predaji nehnuteľnosti, pozemkov, správnosť uplatnenia daňového režimu DPH, kto je osobou povinnou platiť daň, tvorba základu dane)
 • Predaj tovaru do EÚ, nákup tovaru z EÚ (preukazovanie oslobodenia, lehoty, trojstranný obchod, reťazový obchod – príklady z praxe)
 • Dovoz tovaru – zmeny v zdaňovaní colno-deklaračných služieb pri dovoze tovaru, uplatnenie práva na odpočítanie DPH pri dovoze – úprava výkladu od roku 2022, oslobodenie služieb vzťahujúcich sa na dovezený tovar
 • Prenesenie daňovej povinnosti v zákone o DPH  (dodania tovarov a služieb v tuzemsku medzi dvomi platiteľmi DPH, pri ktorých sa uplatňuje prenesenie daňovej povinnosti, prenesenie daňovej povinnosti zahraničnou osobou na tuzemského platiteľa dane, prenesenie daňovej povinnosti tuzemským platiteľom dane na zahraničnú osobu, odkazy na faktúrach, vykazovanie vo výkazoch, povinnosť registrácie)
 • Plnenia, ktoré sú a ktoré nie sú predmetom dane (poplatky za márnu jazdu, prestoj, predčasné ukončenie leasingovej zmluvy, poškodenie tovaru pri preprave, úroky z omeškania, predčasné ukončenie obchodnej zmluvy, zmluvné pokuty, kaucie a iné)
 • Chyby pri uplatňovaní nároku na odpočet DPH – príklady odpočítania DPH z aplikačnej praxe, vznik práva na odpočet DPH, vecné a časové uplatnenia práva na odpočítanie dane, napr. odpočítanie dane z došlých faktúr za minulé roky
 • Oprava základu dane a dane z pohľadu DPH na strane dodávateľa a odberateľa – dobropisy, ťarchopisy, skontá, zľavy, reklamácie, rabaty, vyúčtovacie faktúry, oprava základu dane z došlého dobropisu za minulé roky, resp. oneskorene doručený opravný doklad; uvádzanie údajov z opravných faktúr v riadnom a dodatočnom daňovom priznaní DPH, oprava základu dane pri prenose daňovej povinnosti a iné

11:45 – 12:00 Online účtovníctvo ako srdce digitálnej transformácie firmy
Lektor: Ing. Rastislav Brenčič, zakladateľ a riaditeľ spoločnosti 26HOUSE, s.r.o., Odoo Gold Partner

12:00 – 13:00 Obedná prestávka

13:00 – 15:30 Pokračovanie prednáškyVybrané okruhy pre uplatňovanie pravidiel zákona o DPH
Lektor: Ing. Soňa Ugróczy

 

2. deň konferencie – 30.05.2023

08:30 – 09:00 Registrácia účastníkov s občerstvením

10:00 – 11:45 Daňové novinky v oblasti DPH, dane z príjmov, účtovníctva a ich uplatňovanie v roku 2023

Lektori: Ing. Soňa Ugróczy, Ing. Vladimír Ozimý

Ing. Soňa Ugróczy

 • Uplatňovanie zníženej sadzby DPH od 1.4.2023 v zmysle novely zákona o DPH na určité služby v oblasti športu a gastrosektora
  Informácie k poberaniu kompenzácií k cenám energií pre dodávateľov energií – daňové a účtovné zaobchádzanie
 • Nevymožiteľné pohľadávky/neuhradené záväzky – oprava základu dane a oprava odpočítanej dane pri nezaplatení protihodnoty za dodanie tovaru a služby
 • Nové podmienky pre vznik nevymožiteľnej pohľadávky (za nevymožiteľnú pohľadávku sa bude v roku 2023 považovať aj nezaplatená pohľadávka za dodanie tovaru a služby po splatnosti 150 dní!)
 • Povinnosti a postup pri oprave základu dane podľa § 25a (dodávateľ) – ako si prinavrátiť neuhradenú DPH, z akých pohľadávok
 • Povinnosti a postup pri oprave odpočítanej dane podľa § 53b (odberateľ) – POVINNOSŤ vrátiť odpočítanú DPH z neuhradených faktúr (záväzkov) po splatnosti 100 dní!
 • Úprava mechanizmu opravy základu dane (vyhotovenie opravného dokladu, zdaňovacie obdobie, v ktorom sa oprava vykoná, vykazovanie v tlačivách a iné)
 • Informácie k poberaniu kompenzácií k cenám energií pre dodávateľov energií – daňové a účtovné zaobchádzanie
 • Nový pohľad na spätný leasing v podmienkach SR

Ing. Vladimír Ozimý

 • Majetok osobnej potreby a pohľad FRSR a MFSR vo svetle novej metodiky k § 5 ods. 7 písm. o) ZDP – analýza a rozbor daného ustanovenia a logika veci
 • Zmeny v oblasti transferového oceňovania a dosahy z pohľadu dane z príjmov v roku 2023 (zamerané na zmeny)
 • Zavedenie nových pravidiel preventívnej reštrukturalizácie a daňové dosahy pre osobu, ktorá vstúpila do tohto režimu, a daňové dosahy u veriteľa od 1. 1. 2023
 • Úrokový náklad v účtovníctve a daňové dosahy po novele od 1. 1. 2023
 • Porovnanie mikrodaňovníka a daňovníka pri odpisovaní hmotného majetku
 • Výdavky spojené s pracovnou cestou osoby, ktorá nie je v postavení zamestnanca voči daňovníkovi (napr. úhrada ubytovania za SZČO firmou, ktorá si ho najala)
 • SZČO a riziká nezaplatených pohľadávok a záväzkov, ako ich vyradiť z účtovníctva (evidencie) a aké to má daňové dosahy z pohľadu dane z príjmov
 • Zmeny v oblasti náhrad za používanie MV od 1. 4. 2023
 • Manká a škody na zásobách a daňové dosahy

10:30 – 10:40 prestávka s občerstvením

10:40 – 12:00 Pokračovanie prednášky Daňové novinky v oblasti DPH, dane z príjmov, účtovníctva a ich uplatňovanie v roku 2023

Lektori: Ing. Soňa Ugróczy, Ing. Vladimír Ozimý

12:00 – 13:00 Obedná prestávka

13:00 – 15:00 Pokračovanie prednášky Daňové novinky v oblasti DPH, dane z príjmov, účtovníctva a ich uplatňovanie v roku 2023

Lektori: Ing. Soňa Ugróczy, Ing. Vladimír Ozimý

 

3. deň konferencie – 01.06.2023

08:30 – 09:00 Registrácia účastníkov s občerstvením

09:00 – 10:30 Daň z príjmov v aplikačnej praxi v roku 2023

Lektor: Ing. Vladimír Ozimý

Spoločník a vzťah k firme

 • Kontrolované transakcie a daňové dosahy (DPH a daň z príjmov) – predaj pod cenu, kúpa, dar, vklad (základné imanie, kapitálové fondy), pôžičky medzi spoločnosťou a spoločníkom a opačne, podkapitalizácia a vplyv na daňovú uznateľnosť úrokov
 • Vyplatenie pôžičiek, vkladov, úrokov, dividend zo spoločnosti
 • Pracovné cesty a nároky spoločníka a konateľa – ako ustáť dôkaznosť daňového výdavku
 • Benefity a súkromná spotreba spoločníka a daňové riziká (DPH a daň z príjmov)

Pohľadávky spoločnosti a daňové dosahy rizikových pohľadávok

 • Opravné položky a daňové dosahy
 • Nevymožiteľné pohľadávky a právo vrátenia DPH od štátu cez daňové priznanie
 • Uhradenie pohľadávok a zrušenie opravných položiek a vrátenie DPH štátu
 • Odpis pohľadávok a vyradenie z účtovníctva pri nedobytných pohľadávkach

Záväzky spoločnosti

 • Záväzky po splatnosti a vplyv na základ dane (daňová uznateľnosť po zaplatení, resp. dodanenie záväzku)
 • Záväzky po splatnosti a vplyv na povinnosť vrátiť DPH, ak bola odpočítaná
 • Úhrada záväzkov a možnosť prinavrátiť výdavok a právo na odpočítanie dane
 • Záväzok z finančného prenájmu verzus operatívny lízing (posúdenie všetkých skutočností spojených s lízingom z pohľadu dane z príjmov a DPH ako predčasné odkúpenie, škoda, odobratie predmetu lízingu, kúpa veci po skončení operatívneho lízingu, časové rozlíšenie splátok, postúpenie predmetu lízingu)
 • Kúpa veci na úver a daňové dosahy s komplexným pohľadom na vec

Chyby v účtovníctve a daňové dosahy

 • Povinnosť podať dodatočné daňové priznanie a povinnosť otvoriť účtovnú závierku firmy
 • Právo podania dodatočného daňového priznania
 • Právo ponechania opravy v zdaňovacom období, kedy sa skutočnosť zistí
 • Právo odpočítania dane z pridanej hodnoty z neskoro doručených faktúr za minulé účtovné obdobia

10:30 – 10:40 hod. Prestávka s občerstvením
 
10:40 – 12:00 hod. Pokračovanie prednášky Daň z príjmov v aplikačnej praxi v roku 2023
Lektor: Ing. Vladimír Ozimý
 
12:00 – 13:00 hod. Obedná prestávka
 
13:00 – 15:00 hod. Pokračovanie prednášky Daň z príjmov v aplikačnej praxi v roku 2023
Lektor: Ing. Vladimír Ozimý

 

 

 

Prihláška na konferenciu Dane a účtovníctvo pod lupou v roku 2022: