videoškolenie - zamestnanecké benefity a sociálny fond 

Spôsoby a forma poskytovania zamestnaneckých výhod – Júlia Pšenková

trvanie:  2 hod.                                       

 

v cene je zahrnuté: videoškolenie s neobmedzeným počtom prezretí, materiály od lektorky v elektronickej podobe

 

Referencie účastníkov školenia:

“Skvelá lektorka,  uvádzala príklady z praxe, lepšie som si to nevedela ani predstaviť. Lektorku hodnotím na jedničku s *”

“Potešilo ma, že bolo všetko vysvetlené na príkladoch, človek to vie lepšie pochopiť a následne použiť v praxi.  Všetko bolo jasne a zrozumiteľne vysvetlené”

“Ľudský prístup lektorky, veľmi zaujímavo podaná a vysvetlená problematika”

“Veľmi príjemné školenie s názornými príkladmi z praxe, určite odporúčam všetkým, čo robia mzdy”

 

 

Témy videoškolenia zamestnanecké benefity a sociálny fond:

 

 • Spôsoby a forma poskytovania zamestnaneckých výhod (benefitov) a flexibilný program
 • Mobilný telefón, notebook
 • Používanie služobného motorového vozidla  na súkromné účely Stravovanie, občerstvenie na pracovisku
 • Zamestnanecké ceny výrobkov a služieb
 • Úrokovo zvýhodnené zamestnanecké pôžičky
 • Zamestnanecké výhody poskytované formou príspevkov na životné poistenie a príspevky zamestnávateľa na dôchodkové pripoistenie
 • Problematika plnení zo sociálneho fondu
 • Teambuildingové aktivity
 • Poskytovanie pracovného odevu, náradia
 • Dodatková dovolenka
 • Kompenzácia PN
 • Preplácanie vzdelávacích aktivít

dátum nahrávky: 13.10.2015

Lektor:

Júlia Pšenková

(odborníčka na mzdovú problematiku, sociálne a zdravotné poistenie a daň z príjmov zo závislej činnosti. Venuje sa aj oblasti benefitov, cestovných náhrad a zrážok zo mzdy vrátane exekúcií. Bohaté teoretické znalosti, ale najmä praktické skúsenosti nadobudla počas 20-ročnej praxe. Má skúsenosti aj s riešeniami odmeňovania členov štatutárnych orgánov, rovnako ako s vysielaním zamestnancov a zamestnávaním cudzincov. V súčasnosti sa venuje lektorskej činnosti)

cena: 9 eur

zľava 50%

pôvodne 18 eur

 

Objednávka videoškolenia

+ dostanete: odborný materiál od lektora v elektronickej podobe