Ročné zúčtovanie dane zo závislej činnosti za rok 2016 + novinky v mzdovej učtárni od 1.1.2017

Júlia Pšenková

trvanie:  5 hod.                                       

 

v cene je zahrnuté: videoškolenie s neobmedzeným počtom prezretí, materiály od lektorky v elektronickej podobe

 

Referencie účastníkov školenia:

“Skvelá lektorka,  uvádzala príklady z praxe, lepšie som si to nevedela ani predstaviť. Lektorku hodnotím na jedničku s *”

“Potešilo ma, že bolo všetko vysvetlené na príkladoch, človek to vie lepšie pochopiť a následne použiť v praxi.  Všetko bolo jasne a zrozumiteľne vysvetlené”

“Ľudský prístup lektorky, veľmi zaujímavo podaná a vysvetlená problematika”

“Veľmi príjemné školenie s názornými príkladmi z praxe, určite odporúčam všetkým, čo robia mzdy”

 

Témy videoškolenia Ročné zúčtovanie dane zo závislej činnosti za rok 2016 + novinky v mzdovej učtárni od 1.1.2017

 1. Zákonník práce
 • minimálna mzda a minimálne mzdové nároky
 • príplatky ku mzde
 • ostatné zmeny

 

     2. Sociálne poistenie

 • maximálny vymeriavací základ
 • odvodová úľava
 • ostatné zmeny

     3. zdravotné poistenie

 • maximálny vymeriavací základ
 • odvodová úľava
 • odpočitateľná položka na zdravotné poistenie
 • ostatné zmeny

 

     4. Daň zo závislej činnosti

 • nezdaniteľná časť základu dane
 • daňový bonus
 • sadzba dane
 • ostatné zmeny

 

     5. Povinný podiel ZŤP

 

    6. Ročné zúčtovanie dane

 • termíny a lehoty
 • potvrdenie o príjme
 • nezdaniteľné časti základu dane
 • príspevok na Ii a III.pilier
 • uplatnenie zaplateného poistenia
 • daňový bonus
 • výpočet RZD
 • preplatky, nedoplatky dane
 • 2%  dane

dátum nahrávky: 30.01.2017

Lektor:

Júlia Pšenková

(odborníčka na mzdovú problematiku, sociálne a zdravotné poistenie a daň z príjmov zo závislej činnosti. Venuje sa aj oblasti benefitov, cestovných náhrad a zrážok zo mzdy vrátane exekúcií. Bohaté teoretické znalosti, ale najmä praktické skúsenosti nadobudla počas 20-ročnej praxe. Má skúsenosti aj s riešeniami odmeňovania členov štatutárnych orgánov, rovnako ako s vysielaním zamestnancov a zamestnávaním cudzincov. V súčasnosti sa venuje lektorskej činnosti)

cena: 12,50 eur

zľava 50%

pôvodne 25 eur

 

 

 

Objednávka videoškolenia

+ dostanete: odborný materiál od lektora v elektronickej podobe