videoškolenie - majetok, odpisovanie majetku

Obstaranie dlhodobého majetku, odpisovanie, vyradenie predajom, likvidáciou - Ing. Jana Acsová

trvanie:  5 hod.                                       

 

v cene je zahrnuté: videoškolenie s neobmedzeným počtom prezretí, materiály od lektorky v elektronickej podobe – podrobný, perfektne spracovaný materiál na 41 strán

 

Referencie účastníkov školenia:

“ Perfektne vysvetlená problematika na príkladoch, školenie mi veľa dalo."

“Výborný výklad a precízne spracované materiály.”

 

Témy videoškolenia  majetok - odpisovanie majetku:

1. Dlhodobý hmotný a nehmotný majetok:
- definícia (účtovné a daňové hľadisko),
- vykázanie v účtovnej závierke (mikro, malá, veľká účtovná jednotka), 1
- vplyv na finančné ukazovatele a posudzovanie finančnej situácie účtovnej jednotky,
- vykazovanie v prípade bankových úverov, príspevkov a dotácií. 1

2. Obstaranie dlhodobého majetku a transakcie s ním (predaj, darovanie, likvidácia, škoda).

3. Účtovná a daňová zostatková cena a ich vzťah k tržbe z predaja majetku (obmedzenie straty z predaja dlhodobého majetku pri predaji pozemku, nehnuteľnosti, osobných automobilov a podobne).

4. Odpisovanie dlhodobého majetku:
- účtovný a daňový pohľad,
- technické zhodnotenie verzus výdavky na opravu a údržbu dlhodobého majetku,
- komponentové odpisovanie,
- uplatnenie odpisu,
- vylúčenie z odpisovania,
- prerušenie daňového odpisovania – možnosti a povinnosti.

5. Nájomné ako daňové výdavky vo väzbe na uplatnené daňové odpisy. Nepeňažný príjem prenajímateľa.
daňové výdavky vo väzbe na uplatnené daňové odpisy. Nepeňažný príjem prenajímateľa.

dátum nahrávky: 20.04.2016

Lektor :

Ing. Jana Acsová,

daňový poradca, špecialista pre daň z príjmov, audítor

cena: 13,50 eur

zľava 50%

pôvodne 27 eur

Objednávka videoškolenia

+ dostanete: odborný materiál od lektora v elektronickej podobe