videoškolenie - Mzdy, odvody, dane, personalistika zmeny 2016, 2017

Júlia Pšenková

trvanie:  5 hod.                                       

 

v cene je zahrnuté: videoškolenie s neobmedzeným počtom prezretí, materiály od lektorky v elektronickej podobe

 

Referencie účastníkov školenia:

“Skvelá lektorka,  uvádzala príklady z praxe, lepšie som si to nevedela ani predstaviť. Lektorku hodnotím na jedničku s *”

“Potešilo ma, že bolo všetko vysvetlené na príkladoch, človek to vie lepšie pochopiť a následne použiť v praxi.  Všetko bolo jasne a zrozumiteľne vysvetlené”

“Ľudský prístup lektorky, veľmi zaujímavo podaná a vysvetlená problematika”

“Veľmi príjemné školenie s názornými príkladmi z praxe, určite odporúčam všetkým, čo robia mzdy”

 

Témy videoškolenia Mzdy, odvody, dane, personalistika zmeny 2016, 2017:

 1. Zákonník práce
 • minimálna mzda
 • minimálne mzdové nároky
 • minimálne mzdové príplatky
 • ostatné
 1. Sociálne poistenie
 • vymeriavací základ pre výpočet poistenia
 • denný vymeriavací základ pre náhradu príjmu a pri pracovnej neschopnosti
 • ostatné
 1. Zdravotné poistenie
 • vymeriavací základ pre výpočet poistenia
 • ostatné
 1. Daň zo závislej činnosti
 • nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka
 • daňový bonus
 • sadzba dane
 • ostatné
 1. Rôzne
 • plnenie podielu ZTP zamestnancov
 • stravovanie zamestnancov

dátum nahrávky: 14.11.2016

Lektor:

Júlia Pšenková

(odborníčka na mzdovú problematiku, sociálne a zdravotné poistenie a daň z príjmov zo závislej činnosti. Venuje sa aj oblasti benefitov, cestovných náhrad a zrážok zo mzdy vrátane exekúcií. Bohaté teoretické znalosti, ale najmä praktické skúsenosti nadobudla počas 20-ročnej praxe. Má skúsenosti aj s riešeniami odmeňovania členov štatutárnych orgánov, rovnako ako s vysielaním zamestnancov a zamestnávaním cudzincov. V súčasnosti sa venuje lektorskej činnosti)

cena: 12,50 eur

zľava 50%

pôvodne 25 eur

 

 

 

Objednávka videoškolenia

+ dostanete: odborný materiál od lektora v elektronickej podobe