videoškolenie - 

Odpisovanie dlhodobého majetku od 1.1.2015 z daňového aj účtovného pohľadu

Ing. Ondrej Baláž

trvanie:  4,5 hod.                                       

 

v cene je zahrnuté: videoškolenie s neobmedzeným počtom prezretí, materiály od lektora v elektronickej podobe – podrobný, perfektne spracovaný materiál na 49 strán

 

Referencie účastníkov školenia:

“Výborný lektor, perfektne vysvetlená problematika, vidno tie roky praxe”

“Lektor uvádzal veľa príkladov a  zaujímavo vysvetľoval. ”

 

 

Témy videoškolenia  Odpisovanie dlhodobého majetku od 1.1.2015 z daňového aj účtovného pohľadu:

  1. Dlhodobý hmotný a nehmotný majetok z hľadiska účtovníctva,  nehmotného hmotného majetku z hľadiska dane z príjmov.

– dlhodobý majetok z hľadiska slovenských účtovných predpisov

– obstarávanie dlhodobého majetku

– kúpou

– zhotovením vlastnou činnosťou

– bezodplatné obstaranie

– ocenenie dlhodobého majetku v momente obstarania a k dátumu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka

– technické zhodnotenie dlhodobého majetku

– vyradenie dlhodobého majetku

 

  1. Účtovné odpisy – odpisovanie ako ekonomická kategória z hľadiska účtovníctva

– ekonomické dôvody odpisovania – prečo by sa nemali účtovné a daňové odpisy rovnať

– odpisové metódy účtovných odpisov

– vymedzenie účtovných odpisov v postupoch účtovania pre podnikateľov

– odpisový plán

 

  1. Daňové odpisy od 1.1.2015- nehmotný a hmotný majetok z hľadiska dane z príjmov

– subjekty oprávnené daňovo odpisovať

– podmienky uplatnenia daňových odpisov

– vstupná cena

– zmena počtu odpisových skupín, preradenie zatriedenia od 1.1.2015

– metódy daňového odpisovania – zmeny od roku 2015

– prerušenie odpisovania

– odpisovanie technického zhodnotenia

– vyradenie hmotného a nehmotného majetku

 

dátum nahrávky: 11.11.2015

Lektor :

Ing. Ondrej Baláž,

prezident Slovenskej komory audítorov

 

cena: 12,50 eur

zľava 50%

pôvodne 25 eur

Objednávka videoškolenia

+ dostanete: odborný materiál od lektora v elektronickej podobe