videoškolenie - Dohody – komplexná problematika

dohoda o pracovnej činnosti, dohoda o vykonaní práce, dohoda o brigádnickej práci študentov

- odvody, dane -Júlia Pšenková

trvanie:  3 hod. 15 min.                                       

 

v cene je zahrnuté: videoškolenie s neobmedzeným počtom prezretí, materiály od lektorky v elektronickej podobe

 

Referencie účastníkov školenia:

“Skvelá lektorka,  uvádzala príklady z praxe, lepšie som si to nevedela ani predstaviť. Lektorku hodnotím na jedničku s *”

“Potešilo ma, že bolo všetko vysvetlené na príkladoch, človek to vie lepšie pochopiť a následne použiť v praxi.  Všetko bolo jasne a zrozumiteľne vysvetlené”

“Ľudský prístup lektorky, veľmi zaujímavo podaná a vysvetlená problematika”

“Veľmi príjemné školenie s názornými príkladmi z praxe, určite odporúčam všetkým, čo robia mzdy”

 

 

Témy videoškolenia Dohody – komplexná problematika:

 

 1. Jednotlivé typy dohôd, ich základná charakteristika
 • Dohoda o brigádnickej práci študenta
 • Dohoda o vykonaní práce
 • Dohoda o pracovnej činnosti
 1. Zákonník práce a dohody
 • Doba trvania dohody
 • Minimálna odmena na dohodu
 • Prekážky v práci, pracovný čas vrátane evidencie
 • Ostatné plnenia
 1. Sociálna poisťovňa
 • Pravidelné a nepravidelné príjmy z dohôd
 • Registrácia v sociálnej poisťovni
 • Výpočet odvodov
 • Výkazy a splatnosť odvodov
 1. Zdravotná poisťovňa
 • Registrácia dohôd v zdravotnej poisťovni
 • Výpočet odvodov
 • Výkazy a splatnosť odvodov
 1. Daň zo závislej činnosti
 • Uplatnenie nezdaniteľný častí základu dane
 • Daňový bonus
 • Sadzba dane
 • Výpočet dane
 • Ročné zúčtovanie , daňové priznanie

dátum nahrávky: 13.10.2015

Lektor:

Júlia Pšenková

(odborníčka na mzdovú problematiku, sociálne a zdravotné poistenie a daň z príjmov zo závislej činnosti. Venuje sa aj oblasti benefitov, cestovných náhrad a zrážok zo mzdy vrátane exekúcií. Bohaté teoretické znalosti, ale najmä praktické skúsenosti nadobudla počas 20-ročnej praxe. Má skúsenosti aj s riešeniami odmeňovania členov štatutárnych orgánov, rovnako ako s vysielaním zamestnancov a zamestnávaním cudzincov. V súčasnosti sa venuje lektorskej činnosti)

cena: 9 eur

zľava 50%

pôvodne 18 eur

 

Objednávka videoškolenia

+ dostanete: odborný materiál od lektora v elektronickej podobe