videoškolenie - Daňový poriadok od 1.1.2020

Ing. Eva Ivaničová

trvanie:  1 hod.                                       

 

v cene je zahrnuté: videoškolenie s neobmedzeným počtom prezretí, materiály od lektorky v elektronickej podobe

Témy videoškolenia Daňový poriadok od 1.1.2020:

 1. Novela daňového poriadku účinná od 1.1.2019 a 1.1.2020:

  • Zmeny účinnosti plnomocenstiev
  • Zmena postupu pri elektronickom doručovaní
  • Registrácia z úradnej moci
  • Zrušenie oznamovacej povinnosti
  • Daňové nedoplatky vo väzbe na oddlženie FO
  • Nový spôsob exekúcie – zadržaním vodičského preukazu

Lektor:

Ing. Eva Ivaničová

(odborná lektorka s dlhoročnou praxou v oblasti správy daní - Daňového poriadku)

cena: 9 eur 

zľava 50%

 

 

Objednávka videoškolenia

+ dostanete: odborný materiál od lektora v elektronickej podobe