videoškolenie - Daň z príjmov zmeny zákona 2015, 2016

zhrnutie zmien zákona o  dani z príjmov zmeny zákona za roky 2015, 2016 – Ing. Jana Acsová

trvanie:  2 hod.                                       

 

v cene je zahrnuté: videoškolenie s neobmedzeným počtom prezretí, materiály od lektorky v elektronickej podobe – podrobný, perfektne spracovaný materiál na 17 strán

 

Referencie účastníkov školenia:

“ výborne spracované podklady, super výklad s množstvom príkladov, odpoveď na akúkoľvek otázku, čo viac treba na udržanie pozornosti"

“skvelá odborníčka, daň z príjmov má v malíčku ”

 

Témy videoškolenia  Daň z príjmov zmeny zákona 2015, 2016:

 1. Zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (ostatná novela č.218/2014 Z. z.).
  2. Zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach (daň z nehnuteľností; daň z motorových vozidiel; miestne dane – napr. za psa, ubytovanie, komunálny odpad).
  3. Zákon č.595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (aplikačné Usmernenia MF SR – FS č.2/2004, FS č.5/2005); ostatné novely:
  č. 180/2014 Z. z. od 1.1. 2016 (§ 5 – príjem člena volebnej komisie)
  č. 183/2014 Z. z. od 1.1. 2015 (§ 9 – oslobodenie starobný dôchodok)
  č. 333/2014 Z. z. od 1.1. 2015 (rešerš)
  č. 364/2014 Z. z. od 1.1. 2015 (§ 43/3/p – odpočítateľná položka)
  č. 371/2014 Z. z. od 1.1. 2015 (kríza na finančnom trhu – rezolučné konanie)
  č. 25/2015 Z. z. od 15.3. 2015 (§ 11/8; § 52ze – zdanenie vrátených dobrovoľných príspevkov do II. piliera pri prestúpení do I. piliera)
  č. 61/2015 Z. z. od 1.9. 2015 (napr. duálne vzdelávanie a daňové výdavky)
 2. č. 62/2015 Z. z. od 1.4. 2015 (§ 30a/2/a-daňová úľava pri investičnej pomoci)
  č. 79/2015 Z. z. od 1. 1. 2016 (§ 8 – príjem za výkup odpadu)
  č. 140/2015 Z. z. od 1. 1. 2016 (prečíslovanie prechodného ustanovenia § 52zf)
  č. 176/2015 Z. z. od 1. 1. 2016 (§ 5/1/c – komisár pre deti a komisár pre osoby so zdravotným postihnutím … bývalý verejný ochranca práv)
  č. 253/2015 Z. z. od 1. 1. 2016 pričom viaceré pravidlá platia cez prechodné ustanovenia už pri podaní daňového priznania za rok 2015 § 52zg
  č. 361/2015 Z. z. od 1. 7. 2016 (doplnený § 12/1/d investičný fond s premenlivým základným imaním)
  č. 375/2015 Z. z. od 1. 1. 2016 (zmeny v súvislosti so zrušením FNM)
  č. 378/2015 Z. z. od 2. 1. 2016 (zákonom o dobrovoľnej vojenskej príprave doplnené oslobodené rôzne príspevky a odškodnenia)
  č. 389/2015 Z. z. od 1. 1. 2017 (zmeny OZ v súvislosti so zavedením jednoduchej spoločnosti na akcie)
  č. 437/2015 Z. z. od 1.1. 2016 (§ 21/2/o) príspevky na zabezpečenie účinného uplatňovania opatrení na riešenie krízových situácií sú nedaňové)
  č. 440/2015 Z. z. od 1. 1. 2016 (zákonom o športe napr. doplnené príjmy do § 5 a § 6)

dátum nahrávky: 11.02.2016

Lektor :

Ing. Jana Acsová,

daňový poradca, špecialista pre daň z príjmov, audítor

cena: 10 eur

zľava 50%

pôvodne 20 eur

Objednávka videoškolenia

+ dostanete: odborný materiál od lektora v elektronickej podobe