videoškolenie - Daň z príjmov, novely 2016, 2017

Ing. Mária Dimitrovová

trvanie:  5 hod.                                       

cena: 25 eur

v cene je zahrnuté: videoškolenie s neobmedzeným počtom prezretí, materiály od lektorky v elektronickej podobe – podrobný, perfektne spracovaný materiál

 

Referencie účastníkov školenia:

“Perfektne vysvetlila všetky pripočítateľné a odpočítateľné položky, hneď som sa zorientovala a už viem ako na to ”

“Dobre pripravené, jednoducho a zrozumiteľne vysvetlené, kvalitná lektorka ”

 

Témy videoškolenia  Daň z príjmov, novely 2016, 2017:

.    Zmeny v zákone o dani z príjmov (zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v z.n.p.) z pohľadu PO (právnických osôb) s účinnosťou pre rok 2016 v príkladoch
•    Zákon č. 180/2014 Z. z. (daň z prímov zo závislej činnosti)
•    Zákon  č. 79/2015 Z. z. (zrážková daň z príjmov za výkup odpadu)
•    Zákon č. 235/2015 Z. z. (definícia daňového výdavku, daňovník nezmluvného štátu, prijaté dary a pravidlá proti zneužívaniu, prijaté podiely na zisku, oslobodené príjmy, transferové oceňovanie, zmeny vyvolané zrušením reprodukčnej obstarávacej ceny, daňová vstupná cena  finančného majetku, pohľadávky, záväzky, daňová licencia, zmeny v dani vyberanej zrážkou, peňažné a nepeňažné plnenia vyplácané od držiteľa k poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti a i.)
•    Zákon č. 361/2015 Z. z. (investičný fond s premenlivým ZI)
•    Zákon č. 375/2015 Z. z. (zrušenie FNM)
•    Zákon č. 437/2015 Z. z. (finančné inštitúcie)
•    Zákon č. 440/2015 Z. z. o športe (sponzorské v športe a jeho vplyv na základ dane z príjmov u sponzora a sponzorovaného)
2.    Vybrané oblasti z praxe (nájomné, sprostredkovateľské provízie, poradenské a právne služby, normy a certifikáty, zmluvné pokuty, lízing, reštrukturalizácia, odpisovanie a predaj majetku, zásoby, rezervy, pravidlá nízkej kapitalizácie, výskum a vývoj a i.)
3.    Informácie v súvislosti s daňovým priznaním
4.    Informácie o zmenách zákona o dani z príjmov od 1.1.2017

dátum nahrávky: 02.12.2016

Lektor:

Ing. Mária Dimitrovová,

odborníčka na daň z príjmov právnických osôb

cena: 12,50 eur

zľava 50%

pôvodne 25 eur

Objednávka videoškolenia

+ dostanete: odborný materiál od lektora v elektronickej podobe