videoškolenie  Daň z príjmov 2017 + novely od 1.1.2018

Ing. Mária Dimitrovová

trvanie:  5 hod.                                       

cena: 24 eur

v cene je zahrnuté: videoškolenie s neobmedzeným počtom prezretí, materiály od lektorky v elektronickej podobe – podrobný, perfektne spracovaný materiál

 

Referencie účastníkov školenia:

“Perfektne vysvetlila všetky pripočítateľné a odpočítateľné položky, hneď som sa zorientovala a už viem ako na to ”

“Dobre pripravené, jednoducho a zrozumiteľne vysvetlené, kvalitná lektorka ”

 

Témy videoškolenia  Daň z príjmov 2017 + novely od 1.1.2018:

 • Zmeny v zákone o dani z príjmov (zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v z.n.p.) z pohľadu právnických osôb s účinnosťou pre rok 2017
  • pravidlá pre opravné položky k pohľadávkam a odpis pohľadávok voči fyzickej osoby v prípadoch  osobného bankrotu,
  • úľavy na dani,
  • záväzné tlačivo oznámenia o predĺžení lehoty na podanie daňového priznania,
  • podiel zaplatenej dane, ...
 • Vybrané oblasti z praxe
 • Informácie v súvislosti s daňovým priznaním
 • Zmeny zákona o dani z príjmov od 1.1.2018
  • implementácia európskych pravidiel proti praktikám vyhýbania sa daňovým povinnostiam,
  • nové pojmy – subjekt, konečný príjemca príjmov, digitálna platforma, zmeny v definícii „stálej prevádzkarne“,
  • nové oslobodenie výnosov z licenčných poplatkov a z predaja výrobkov vyrobených s využitím patentov a pod. a súvisiaca úprava v daňových výdavkoch, 
  • zdanenie pri odchode a osobitný základ dane,
  • podnikové kombinácie,
  • podpora kúpeľníctva cez zmeny v odpisovaní majetku,
  • úpravy v súvislosti s príspevkami do ostatých kapitálových fondov (účet 413),
  • odpočet nákladov na výskum a vývoj,
  • daň vyberaná zrážkou

 

dátum nahrávky: 11.12.2017

Lektor:

Ing. Mária Dimitrovová,

odborníčka na daň z príjmov právnických osôb

 

 

cena: 24 eur

Objednávka videoškolenia

+ dostanete: odborný materiál od lektora v elektronickej podobe