videoškolenie - Cestovné náhrady

cestovné náhrady podľa Zákonníka práce a daňový a odvodový dopad na zamestnanca a zamestnávateľa –

Júlia Pšenková

trvanie:  3 hod. 15 min.                                       

 

v cene je zahrnuté: videoškolenie s neobmedzeným počtom prezretí, materiály od lektorky v elektronickej podobe

 

Referencie účastníkov školenia:

“Skvelá lektorka,  uvádzala príklady z praxe, lepšie som si to nevedela ani predstaviť. Lektorku hodnotím na jedničku s *”

“Potešilo ma, že bolo všetko vysvetlené na príkladoch, človek to vie lepšie pochopiť a následne použiť v praxi.  Všetko bolo jasne a zrozumiteľne vysvetlené”

“Ľudský prístup lektorky, veľmi zaujímavo podaná a vysvetlená problematika”

“Veľmi príjemné školenie s názornými príkladmi z praxe, určite odporúčam všetkým, čo robia mzdy”

 

 

Témy videoškolenia Cestovné náhrady:

 

 • osoby s nárokom na cestovné náhrady
 • definícia pracovnej cesty
 • nároky pri tuzemskej pracovnej ceste
 • preukázateľnosť výdavkov pri pracovnej  ceste
 • stravné pri tuzemskej pracovnej ceste
 • nároky pri zahraničnej pracovnej ceste
 • stravné pri zahraničnej pracovnej ceste
 • poistenie liečebných nákladov
 • použitie súkromného motorového vozidla na služobné účely
 • vreckové
 • preddavky na pracovnú cestu
 • paušalizácia cestovných náhrad
 • daňový a odvodový dopad na zamestnanca a zamestnávateľa

dátum nahrávky: 13.10.2015

Lektor:

Júlia Pšenková

(odborníčka na mzdovú problematiku, sociálne a zdravotné poistenie a daň z príjmov zo závislej činnosti. Venuje sa aj oblasti benefitov, cestovných náhrad a zrážok zo mzdy vrátane exekúcií. Bohaté teoretické znalosti, ale najmä praktické skúsenosti nadobudla počas 20-ročnej praxe. Má skúsenosti aj s riešeniami odmeňovania členov štatutárnych orgánov, rovnako ako s vysielaním zamestnancov a zamestnávaním cudzincov. V súčasnosti sa venuje lektorskej činnosti)

cena: 9 eur

zľava 50%

pôvodne 18 eur

 

Objednávka videoškolenia

+ dostanete: odborný materiál od lektora v elektronickej podobe