Zverejňovanie povinných dokumentov, finančná kontrola + účtovanie a práce v prostredí domova

- online školenie / webinár

Aj v roku 2020 sme tu pre vás s dvoma často diskutovanými a kontrolovanými oblasťami a to správnosť zverejňovania faktúr, zmlúv a objednávok a výkon finančnej kontroly z pohľadu zodpovedných zamestnancov verejnej správy. Bližšie sa bude lektor venovať aj novinkám s ohľadom na rozpočtové pravidlá a na novelizácie osobitných predpisov, ktoré sú účinné od 1. januára 2020, resp. 1. marca 2020.

Školenie je vedené lektorom, ktorý zároveň vykonáva funkciu kontrolóra v prostredí územnej aj štátnej správy, vďaka čomu si vypočujete najmä reálne skúsenosti z praxe subjektov iných subjektov, Najvyššieho kontrolného úradu SR, ako aj praktické upozornenia a odporúčania samotného kontrolóra užitočné pre vašu vlastnú prax. Účastníci majú možnosť s lektorom prediskutovať vlastné interné smernice a tiež pečiatky k výkonu finančnej kontroly. 

Obsah seminára sa venuje, okrem podrobného vysvetlenia spôsobov vykonávania finančnej kontroly, aj kontrolnej vzorke výkonov finančnej kontroly z praxe za uplynulé obdobie alebo účtovným dokladom a to z pohľadu správneho zverejňovania na webovom sídle subjektu verejnej správy a v Centrálnom registri zmlúv v prípade štátnych organizácií.

Na školení získate okrem kompletného prehľadu o danej problematike aj konkrétne odpovede na otázky týkajúce sa ochrany údajov, dodržania formálnych a časových náležitostí alebo výnimiek zo zverejňovania. V oblasti zverejňovania vám navyše lektor predstaví aj postupy zverejnenia, upozornenia do praxe, časové lehoty zverejnenia s ohľadom na aktuálne zverejnenie údajov na weboch subjektov verejnej správy pre účely spoločnej kontroly. Seminár je vhodný pre začínajúcich zamestnancov i dlhoročných zamestnancov, ktorí si chcú osvojiť problematiku týchto osobitných predpisov.

Cieľom školenia je upozorniť účastníkov na časté nedostatky pri zverejňovaní neúplných zmlúv, na zverejnenie zmluvy, ktorá požíva právnu ochranu, zverejňovanie dohôd v praxi alebo na nesprávne časové lehoty zverejnenia. Seminár je rovnako spracovaný z podkladov lektora z vykonaných kontrol v subjektoch verejnej správy za roky 2011-2017 a to najmä:

 • výkon kontroly v základných školách v roku 2013-2018,
 • výkon kontroly zverejňovania v organizáciách mesta Bratislava
 • výkon kontroly zverejňovania v obchodnej spoločnosti založenej subjektom verejnej správy,
 • výkon metodiky v štátnych orgánoch a subjektoch zaradených do oblasti územnej samosprávy (stredné školy a agentúry) a
 • výkon kontroly v prostredí verejných vysokých škôl, tanečného divadla, Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí, či Úradu podpredsedu Vlády SR pre investície a informatizáciu
   

Lektor: Mgr. Jozef Sýkora, MBA - pôsobí ako kontrolór v územnej samospráve a kontrolór Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí. Dlhodobo sa venuje problematike práva verejnej správy a oblasti finančnej kontroly. Študoval na univerzite v Českej republike a ukončil postgraduálne štúdium na Ústave práva v Prahe so zameraním na obchodné a finančné právo. Publikuje príspevky v odborných periodikách a na on-line portáloch. Vydal publikáciu k finančnej kontrole, príručku na rozpočtovanie a účtovanie v samospráve a publikáciu o zverejňovaní zmlúv, faktúr a objednávok. Rovnako pravidelne a pútavo školí tému práva verejnej správy s príkladmi zo svojej kontrolnej a publikačnej praxe

 

miesta, termíny konania a ceny:

 

Žilina 02.04.2020 (84 eur s DPH) Poradca podnikateľa, spol. s.r.o., M. Rázusa 23A/8336, Žilina mapa

 

02.04.2020 online podľa časového harmonogramu školenia z pohodlia Vašej kancelárie alebo domova (84 eur s DPH)

 

 

Účastnícky poplatok online školenia obsahuje cenu 1-dňového školenia, organizačné náklady, pracovné materiály, zriadenie online prístupu na školenie a možnosť zaslania troch otázok lektorovi pred školením a videozáznam zo školenia, ktorý bude prístupný po jeho spracovaní (cca 7-10 pracovných dní)

 

Účastnícky poplatok je potrebné uhradiť najneskôr 3 pracovné dni pred konaním školenia. 

 

Storno podmienky: Pri odhlásení sa z fyzického školenia do troch pracovných dní pred termínom konania vraciame celú uhradenú sumu. Pri odhlásení sa neskôr zaplatený poplatok nevraciame, pracovný materiál Vám zašleme elektronicky alebo poštou.

Pri odhlásení sa z online školenia uhradenú sumu nevraciame. Dostanete videozáznam z online školenia.

 

 

 

Témy školenia Zverejňovanie povinných dokumentov, finančná kontrola + účtovanie a práce v prostredí domova:

Zameranie seminára vychádza z kontrolnej a lektorskej činnosti lektora za posledné roky s ohľadom na správnosť, úplnosť a zákonnosť jednotlivých krokov zamestnancov pri:

 • zabezpečení zverejnenia zmlúv, faktúr a objednávok,
 • kontrole správnosti zverejnených údajov,
 • dodržiavaní aktuálneho právneho predpisu a
 • výkone základnej finančnej kontroly.
   

Základná finančná kontrola sa spája s formálnymi povinnými údajmi, ktoré je potrebné dodržať pre účely správneho a zákonného výkonu v praxi. Základná finančná kontrola sa v praxi vykonáva ako formalita bez overenia zodpovednými zamestnancami (vecne zodpovednými) a to napríklad pri tvorbe rozhodnutí alebo zmlúv a podobne.

Seminár odpovedá aj na frekventované otázky z praxe a to:

 • Musí sa overiť aj darovacia zmluva?
 • Je potrebné overiť aj účtovné doklady základnou finančnou kontrolou?
 • Aké sú najčastejšie nedostatky pri výkone základnej finančnej kontroly?
 • Overuje sa finančnou kontrolou aj inventarizácia majetku a záväzkov a ich rozdielu?
 • Vykonáva sa pri poskytovaní preddavkov aj administratívna finančná kontrola?
 • Kto môže zastúpiť vedúceho zamestnanca pri výkone základnej finančnej kontrole?
 • Ako overiť zábezpeku?
 • Ako overiť príjem preplatku z poisťovne?
 • Postačí overiť iba výpis z bankového účtu alebo pokladničnej knihy?
 • Čo všetko kontroluje kontrola?
 • Musíme mať povinne spracovanú internú smernicu?
   

Program školenia:

 • Základná finančná kontrola a jej náležitosti
 • Finančné operácie podliehajúce jej výkonu
 • Formálny výkon v praxi
 • Upozornenia a otázky z praxe
 • Zverejňovanie zmlúv
 • Náležitosti zverejnenia zmlúv
 • Otázky z praxe a ukážka zmlúv z praxe
 • Zverejňovanie faktúr
 • Náležitosti zverejnenia faktúr
 • Otázky z praxe a ukážka faktúr z praxe
 • Zverejnenie objednávok
 • Náležitosti objednávok
 • Otázky z praxe a ukážka objednávok z praxe
 • Zhrnutie
 • Záver
   

Harmonogram
 

9.00 – 11.00 prednáška

11.00 – 11.30 obedňajšia prestávka

11.30 – 14.30 prednáška spojená s diskusiou

Prihláška na školenie Zverejňovanie povinných dokumentov, finančná kontrola + účtovanie a práce v prostredí domova:

Upozornenie: pri vypĺňaní formulára uveďte prosím do políčka meno a priezvisko meno osoby, ktorá objednáva školenie - tento údaj je len pre našu potrebu, aby sme Vás v prípade nejakej zmeny vedeli kontaktovať). Do políčiek ulica, mesto, PSČ uvádzajte prosím fakturačné  - firemné údaje.