Zrážky zo mzdy a exekučné zrážky - školenie / seminár

Ako správne zrážať exekúciu zamestnancom? Aké sumy sú nedotknuteľné? Čo v prípade, ak je zamestnanec PN? Cieľom tohto školenia je komplexne vás previesť problematikou zrážok zo mzdy, a to nielen z pohľadu Zákonníka práce, ale najmä z pohľadu reálnych skúseností z praxe. Školenie je vedené obľúbenou lektorkou a zároveň odborníčkou na zrážky, ktorá vám objasní všetky povinnosti zamestnávateľa, ako aj zamestnanca a priblíži vám aj samotný výpočet zrážok či výpočet čistého príjmu a výšky zrážky. Pre ucelený pohľad na danú problematiku venujeme pozornosť aj tretinovému systému, nepostihnuteľných sumám, daňovým exekúciám, vyhláseniu konkurzu na zamestnanca, priestupkom, pokutám či zrážkam voči nebankovým subjektom.

Lektori: RNDr. Jana Motyčková - odborníčka na sociálne a zdravotné poistenie s dlhoročnými lektorskými skúsenosťami. V súčasnosti okrem lektorskej činnosti pôsobí ako spoločník a zároveň programátor – analytik mzdového softvéru v spoločnosti SOMI Trenčín spol. s r. o.

 

miesta, termíny konania a ceny:

Žilina 23.06.2020 (84 eur s DPH) - Poradca podnikateľa, spol. s.r.o., M. Rázusa 23A/8336, Žilina mapa

Košice 24.06.2020 (84 eur s DPH) - KOŠICE HOTEL s. r. o., Moldavská cesta II. 51/2414 mapa

Bratislava 25.06.2020  (84 eur s DPH) Hotel Saffron, Školská 5 mapa

(možnosť parkovania na parkovisku Hotela Saffron, zvýhodnené parkovné  8 eur/ deň pre účastníkov školenia sa platí na recepcii hotela)  

 

 

V cene sú zahrnuté organizačné náklady, pracovné materiály, občerstvenie.

 

Účastnícky poplatok je potrebné uhradiť najneskôr 3 pracovné dni pred konaním školenia.

Storno podmienky: Pri odhlásení sa najneskôr do troch pracovných dní pred termínom konania vraciame celú uhradenú sumu. Pri odhlásení sa neskôr zaplatený poplatok nevraciame, pracovný materiál Vám zašleme poštou alebo mailom

 

Témy školenia Zrážky zo mzdy, exekučné zrážky:

  • Ustanovenia Zákonníka práce , zrážky v prospech zamestnávateľa, obmedzenie výšky zrážky.
  • Zrážky zo mzdy podľa osobitných predpisov – exekúcie, nariadenia správnych orgánov, Sociálna poisťovňa.
  • Dohody o zrážkach podľa §551 Občianskeho zákonníka.
  • Použitie "tretinového systému" pri výpočte zrážok, výpočet čistého príjmu a výšky zrážky PRÍKLADY.
  • Vyživované osoby.
  • Nepostihnuteľné sumy od 1.7.2018, zníženie nepostihnuteľnej sumy.
  • Prednostné a neprednostné pohľadávky.
  • Poradie zrážok a výpočet zrážky pri viacerých zrážkach, PRÍKLADY.
  • Postup a povinnosti zamestnávateľa pri vykonávaní zrážok, súčinnosť zamestnávateľa.
  • Vyhlásenie konkurzu na zamestnanca.

  HARMONOGRAM:
  08.30 – 09.00 prezentácia účastníkov školenia
  09.00 – 11.00 prednáška
  11.00 – 12.00 obedňajšia prestávka
  12.00 – 15.00 prednáška spojená s diskusiou

   

  Účastnícky poplatok 84 € s DPH zahŕňa: cenu školenia, organizačné náklady, pracovné materiály, teplý obed.

   

   

  Úhradu účastníckeho poplatku je potrebné realizovať do 3 pracovných dní od vystavenia zálohovej faktúry (príp. proforma faktúry), najneskôr však 3 pracovné dni pred konaním školenia.

Prihláška na školenie Zrážky zo mzdy, exekučné zrážky: