Zákonník práce pod lupou - 2-dňové školenie/seminár

Prehĺbte si svoje odborné vedomosti z problematiky Zákonníka práce na školení určenom najmä pre personalistov, manažérov, právnikov aj neprávnikov venujúcich sa pracovnému právu  pod taktovkou odborníčky na pracovné právo doc. JUDr. Marty Thurzovej, CSc. Lektorka sa okrem iného bude venovať vzniku, zmene  i skončeniu pracovného pomeru, odstupnému, odchodnému, pracovnej disciplíne, dohodám o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru, prekážkam v práci  v aplikačnej praxi a mnohým praktickým príkladom, samozrejme vrátane ich riešení.

Lektor: doc. JUDr. Marta Thurzová, CSc., odborníčka na pracovné právo

Časový harmonogram: 9:00 - 15:00 (prezentácia: 8:30 – 8:55)

Cena: 216 eur s DPH ( 180 eur bez DPH)

Účastnícky poplatok obsahuje cenu 1-dňového školenia, organizačné náklady, pracovné materiály, teplý obed.

Účastnícky poplatok je potrebné uhradiť najneskôr 3 pracovné dni pred konaním školenia. 

Storno podmienky: Pri odhlásení sa do troch pracovných dní pred termínom konania vraciame celú uhradenú sumu. Pri odhlásení sa neskôr zaplatený poplatok nevraciame, pracovný materiál vám zašleme elektronicky alebo poštou.

miesta  a termíny konania:

Bratislava 19.10.2017 - 20.10.2017, Hotel Saffron, Školská 5 Mapa

Účastníci seminára v hoteli Saffron môžu využiť parkovanie v areáli hotela alebo na podzemnom parkovisku za zľavnenú cenu 3 eurá na celý deň.

Žilina 26.10.2017 - 27.10.2017, Poradca Podnikateľa, spol s.r.o., M. Rázusa 23A/833 Mapa

 

Témy školenia Zákonník práce pod lupou:

Školenie je určené najmä pre personalistov, manažérov, právnikov aj neprávnikov venujúcich sa pracovnému právu, ktorí potrebujú získať, prehĺbiť alebo si  overiť úroveň svojich odborných vedomostí  z problematiky Zákonníka práce.

  • vznik pracovného pomeru

  • druhy pracovných pomerov

  •  zmena pracovného pomeru

  • spôsoby  a dôvody skončenia pracovného pomeru

  • ochrana zamestnanca pred výpoveďou a okamžitým skončením pracovného pomeru a výnimky z tejto ochrany

  • odstupné a odchodné

  • pracovná disciplína a postihy za jej porušovanie

  • prekážky v práci v praxi

  • dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru

  • praktické príklady  a  riešenia

Prihláška na školenie - Zákonník práce pod lupou