Zákonník práce pod lupou - 2-dňové školenie/seminár

Ak ste personalistom, manažérom, právnikom či neprávnikom venujúcim sa pracovnému právu nepremeškajte príležitosť zúčastniť sa dvojdňového školenia zameraného na aktuálne znenie Zákonníka práce. V rámci seminára vám odborníčka na pracovné právo doc. JUDr. Marta Thurzová, CSc.ozrejmí všetky náležitosti spojené so vznikom pracovného pomeru až po jeho ukončenie. Venovať sa bude i druhom pracovných pomerov, povinnostiam zamestnancov, odstupnému a odchodnému, prekážkam v práci alebo dohodám o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru. Chýbať nebudú ani mnohé praktické príklady a riešenia aktuálnych problémov novelizovaného Zákonníka práce.

Lektor: doc. JUDr. Marta Thurzová, CSc., odborníčka na pracovné právo

Časový harmonogram: 9:00 - 15:00 (prezentácia: 8:30 – 8:55)

Cena: 216 eur s DPH ( 180 eur bez DPH)

Účastnícky poplatok obsahuje cenu 2-dňového školenia, organizačné náklady, pracovné materiály, teplý obed.

Účastnícky poplatok je potrebné uhradiť najneskôr 3 pracovné dni pred konaním školenia. 

Storno podmienky: Pri odhlásení sa do troch pracovných dní pred termínom konania vraciame celú uhradenú sumu. Pri odhlásení sa neskôr zaplatený poplatok nevraciame, pracovný materiál vám zašleme elektronicky alebo poštou.

miesta  a termíny konania:

Žilina 08.03.2018 - 09.03.2018, Poradca Podnikateľa, spol s.r.o., M. Rázusa 23A/833 Mapa

Bratislava 15.03.2018 - 16.03.2018, Hotel Saffron, Školská 5 Mapa

Účastníci seminára v hoteli Saffron môžu využiť parkovanie v areáli hotela alebo na podzemnom parkovisku za zľavnenú cenu 3 eurá na celý deň.

 

Témy školenia Zákonník práce pod lupou:

Školenie je určené najmä pre personalistov, manažérov, právnikov aj neprávnikov venujúcich sa pracovnému právu, ktorí potrebujú získať, prehĺbiť alebo si  overiť úroveň svojich odborných vedomostí  z problematiky Zákonníka práce.

 • založenie a vznik pracovného pomeru

 • druhy pracovných pomerov

 • zmena pracovného pomeru

 • spôsoby a dôvody skončenia pracovného pomeru

 • ochrana zamestnanca pred výpoveďou a okamžitým skončením pracovného pomeru

 • zástupcovia zamestnancov pri skončení pracovného pomeru

 • odstupné a odchodné

 • pracovná disciplína a postihy za jej porušovanie

 • prekážky v práci  v praxi

 • dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru

 • praktické príklady a riešenia

ČASOVÝ HARMONOGRAM:
8.30 – 8.55 prezentácia účastníkov
9.00 – 11.00 prednáška
11.00 – 12.00 prestávka na obed
12.00 – 15.00 prednáška + diskusia

Prihláška na školenie - Zákonník práce pod lupou