ZÁKONNÍK PRÁCE 2017/2018
+ vysielanie zamestnancov na práce v EÚ + zamestnávanie cudzincov - školenie / seminár

Séria jednodňových seminárov s lektorom Jozefom Mihálom k Zákonníku práce je zameraná najmä na dva aktuálne problémy v praxi slovenských zamestnávateľov – povinnosti pri vysielaní zamestnancov na práce do iných členských štátov EÚ z pohľadu našej ale i zahraničnej legislatívy.

Druhým problémom sú možnosti zamestnávania cudzincov, najmä občanov tzv. tretích krajín na Slovensku.

Okrem toho sa na seminári budeme venovať definícií pojmu závislá práca (napríklad z pohľadu spoločníkov a konateľov menších s.r.o.) a rozoberieme si možnosti stanovenia pracovného času zamestnanca.

Súčasťou seminára bude i priblíženie očakávaných legislatívnych zmien pre rok 2018.

Lektor: RNDr. Jozef Mihál, špecialista na mzdy, odvody, daň zo závislej činnosti a personalistiku

 

miesta  a termíny konania:

Žilina 28.09.2017, Hotel Polom, P.O. Hviezdoslava 22 mapa
Trenčín 29.09.2017, Galéria Vážka, Mierové námestie 19 (pasáž Zlatá Fatima) mapa
Nitra 04.10.2017, Agroinštitút, Akademická 4 mapa
Banská Bystrica 06.10.2017, Hotel Dixon, Švermova 32 mapa

Bratislava-30.10.2017 Hotel Saffron,Školská 5   mapa

(možnosť parkovania na parkovisku Hotela Saffron, zvýhodnené parkovné  3 eur/ deň pre účastníkov školenia sa platí na recepcii hotela)  
Košice 09.11.2017, Košice Hotel, Moldavská II. 51/2414  mapa

 

časový harmonogram: 9:00 - 15:00 (prezentácia: 8:30 – 8:55)

cena Bratislava: 96,00 eur s DPH (80,00 eur bez DPH)

cena Žilina, Trenčín, Nitra, Košice: 90,00 eur s DPH (75,00 eur bez DPH)

 

V cene sú zahrnuté publikácie „Mzdárske zákony 2017“, „ODVODY“, „Zákonník práce (komentár)“, „MATERSKÁ“, občerstvenie a obed.

 

Účastnícky poplatok je potrebné uhradiť najneskôr 3 pracovné dni pred konaním školenia.

Storno podmienky: Pri odhlásení sa najneskôr do troch pracovných dní pred termínom konania vraciame celú uhradenú sumu. Pri odhlásení sa neskôr zaplatený poplatok nevraciame, pracovný materiál Vám zašleme poštou alebo mailom

Témy školenia / seminára ZÁKONNÍK PRÁCE 2017/2018
+ vysielanie zamestnancov na práce v EÚ + zamestnávanie cudzincov:

 1. Cezhraničné vyslanie zamestnanca

 

 • povinnosti zamestnávateľa pri vyslaní zamestnanca do inej členskej krajiny
 • vyslanie alebo zahraničná pracovná cesta, odvody – PD A1, zdanenie príjmu
 • povinnosti slovenských zamestnávateľov v zahraničí
 • povinnosti zamestnávateľa z členskej krajiny pri vyslaní zamestnanca na Slovensko
 • modelové príklady – zahraničný zamestnávateľ, slovenský zamestnávateľ

 

 1. Zamestnávanie cudzincov na Slovensku

 

 • zamestnávanie občanov iných členských krajín
 • zamestnávanie občanov tretích krajín
 • daňové a odvodové povinnosti zamestnávateľa

 

 1. Závislá práca

 

 • pôsobnosť Zákonníka práce, kedy ide a kedy nejde o závislú prácu
 • spoločníci, konatelia, práca na živnosť, zmluvy podľa Obč. Zákonníka...
 • nelegálna práca a nelegálne zamestnávanie

 

 1. Pracovný čas

 

 • rovnomerné a nerovnomerné rozvrhnutie
 • konto pracovného času
 • pružný pracovný čas
 • práca nadčas

 

 1. Informácia o pripravovaných leg. zmenách

ČASOVÝ HARMONOGRAM:
8.30 – 8.55 prezentácia účastníkov
9.00 – 11.00 prednáška
11.00 – 12.00 prestávka na obed
12.00 – 15.00 prednáška + diskusia

Prihláška na školenie / seminár ZÁKONNÍK PRÁCE 2017/2018
+ vysielanie zamestnancov na práce v EÚ + zamestnávanie cudzincov
: