ZÁKONNÍK PRÁCE 2017/2018
3-dňové školenie / seminár

Počas trojdňového seminára s lektorom Jozefom Mihálom prejdeme pokojne a systematicky kľúčové ustanovenia Zákonníka práce. V priebehu celého podujatia môžete klásť lektorovi vaše otázky.

Lektor: RNDr. Jozef Mihál, špecialista na mzdy, odvody, daň zo závislej činnosti a personalistiku

 

miesta  a termíny konania:

Bratislava-17.10., 18.10.,19.10.2017 Hotel Saffron,Školská 5   mapa

(možnosť parkovania na parkovisku Hotela Saffron, zvýhodnené parkovné  3 eur/ deň pre účastníkov školenia sa platí na recepcii hotela)  

časový harmonogram: 9:00 - 15:00 (prezentácia: 8:30 – 8:55)

cena: 252,00 eur s DPH (210,00 eur bez DPH)

Účasť na jednotlivých dňoch nie je možná.

V cene sú zahrnuté publikácie „Mzdárske zákony 2017“, „ODVODY“, „Zákonník práce (komentár)“, „MATERSKÁ“, bohaté občerstvenie a obed.

 

Účastnícky poplatok je potrebné uhradiť najneskôr 3 pracovné dni pred konaním školenia.

Storno podmienky: Pri odhlásení sa najneskôr do troch pracovných dní pred termínom konania vraciame celú uhradenú sumu. Pri odhlásení sa neskôr zaplatený poplatok nevraciame, pracovný materiál Vám zašleme poštou alebo mailom

Témy 3-dňového školenia / seminára ZÁKONNÍK PRÁCE 2017/2018:

Prvý deň:

  1. Závislá práca

- pôsobnosť Zákonníka práce, kedy ide a kedy nejde o závislú prácu

- spoločníci, konatelia, práca na živnosť, zmluvy podľa Obč. Zákonníka...

- nelegálna práca a nelegálne zamestnávanie

 

  1. Všeobecné ustanovenia

- zamestnávateľ a zamestnanec

- zástupcovia zamestnancov

- zákaz diskriminácie, ochrana osobných práv zamestnanca

 

  1. Cezhraničné vyslanie zamestnanca

- povinnosti zamestnávateľa pri vyslaní zamestnanca do inej členskej krajiny

- vyslanie alebo zahraničná pracovná cesta, odvody – PD A1, zdanenie príjmu

- povinnosti slovenských zamestnávateľov v zahraničí

- povinnosti zamestnávateľa z členskej krajiny pri vyslaní zamestnanca na Slovensko

- modelové príklady – zahraničný zamestnávateľ, slovenský zamestnávateľ

 

  1. Zamestnávanie cudzincov na Slovensku

- zamestnávanie občanov iných členských krajín

- zamestnávanie občanov tretích krajín

- daňové a odvodové povinnosti zamestnávateľa

 

Druhý deň: 

  1. Pracovný pomer

- predzmluvné vzťahy

- obsah pracovnej zmluvy (druh práce, miesto výkonu práce, mzdové podmienky)

- skúšobná doba

- pracovný pomer na dobu určitú

- pracovný pomer na kratší pracovný čas, delené pracovné miesto

- domácka práca

- skončenie pracovného pomeru

 

  1. Dočasné pridelenie zamestnanca

- ADZ podľa zákona o službách zamestnanosti

- pracovné zmluvy v ADZ, dohody o dočasnom pridelení

- doba dočasného pridelenia

- užívateľský zamestnávateľ práva a povinnosti

- pracovné podmienky dočasne pridelených zamestnancov

 

  1. Pracovný čas

- rovnomerné a nerovnomerné rozvrhnutie

- konto pracovného času

- pružný pracovný čas

- práca nadčas

- prestávky v práci

- doba odpočinku

 

Tretí deň:

  1. Dovolenka

- určenie nároku na dovolenku, krátenie dovolenky

- čerpanie dovolenky, „celozávodná“ dovolenka

 

  1. Mzda a priemerný zárobok

- minimálna mzda, minimálne mzdové nároky

- výpočet priemerného zárobku

- povinné príplatky

- náhrada mzdy

 

  1. Dohody o prácach mimo pracovného pomeru

- všeobecné zásady

- dohoda o vykonaní práce

- dohoda o brigádnickej práci študentov

- dohoda o pracovnej činnosti

 

4. Informácia o pripravovaných leg. zmenách pre rok 2018

 

ČASOVÝ HARMONOGRAM:
8.30 – 8.55 prezentácia účastníkov
9.00 – 11.00 prednáška
11.00 – 12.00 prestávka na obed
12.00 – 15.00 prednáška + diskusia

Prihláška na 3-dňové školenie / seminár ZÁKONNÍK PRÁCE 2017/2018: