Vlastné imanie a dlhodobé záväzky - školenie / online školenie/ webinár

 

Kvalifikovaný odborník na dane Ing. Milan Kúdela Vám na školení vysvetlí kompletnú problematiku Vlastného imania, jeho zložiek a ich dopad na základ dane, hodnotu spoločnosti a ocenenie hodnoty spoločnosti.

Lektor: Ing. Milan Kúdela - člen SKDP a daňový poradca pre právnické aj fyzické osoby. Počas svojej dlhoročnej praxe pôsobil ako audítor, finančný manažér či konateľ v spoločnosti gpa SK, s.r.o venujúcej sa poradenstvu pre sprostredkovanie hypotekárnych úverov. Svoje praktické skúsenosti nadobudol v priebehu niekoľkých rokov, počas ktorých vykonával činnosti, ako zastupovanie klientov pred daňovým úradom, vypracovávanie daňových priznaní a hlásení, vykonávanie daňových previerok daní z príjmu a dane z pridanej hodnoty, daňové posudzovanie fúzií, splynutí a rozdelení spoločností, tvorba daňových optimalizačných modelov a ďalšie. Popri svojej profesii sa venuje tiež publikačnej a lektorskej činnosti v SR alebo v ČR, kde prednáša slovenské daňové právo.

 

 

miesta, termíny konania a ceny:

Banská Bystrica 03.06.2020  (69 eur s DPH) Mestský úrad, Veľká sieň, 1. poschodie, Československej armády 1141, Banská Bystrica mapa

 

03.06.2020 online podľa časového harmonogramu školenia z pohodlia Vašej kancelárie alebo domova (69 eur s DPH).

 

Poznámka: účasť online znamená, že v deň konania školenia môžete sledovať školenie v priamom vysielaní (priamy prenos) na Vašom počítači a zároveň dostanete po školení videozáznam z tohto školenia. Naživo online školenie Vám sprístupníme až po úhrade účastníckeho poplatku. 

 

 

Účastnícky poplatok fyzického školenia obsahuje cenu 1-dňového školenia, organizačné náklady, pracovné materiály, teplý obed.

 

Účastnícky poplatok online školenia obsahuje cenu 1-dňového školenia, organizačné náklady, pracovné materiály, zriadenie online prístupu na školenie a možnosť zaslania troch otázok lektorovi pred školením a videozáznam zo školenia, ktorý bude prístupný po jeho spracovaní (cca 7-10 pracovných dní)

 

Účastnícky poplatok je potrebné uhradiť najneskôr 3 pracovné dni pred konaním školenia. 

 

Storno podmienky: Pri odhlásení sa do troch pracovných dní pred termínom konania vraciame celú uhradenú sumu. Pri odhlásení sa neskôr zaplatený poplatok nevraciame, pracovný materiál Vám zašleme elektronicky alebo poštou.

 

 

 

Témy školenia Vlastné imanie a dlhodobé záväzky:

  • Vymedzenie zásob a ich členenie
  • Metódy účtovania zásob (spôsob A a spôsob B)
  • Oceňovanie a účtovanie zásob pri prijatí a vyskladnení
  • Zásoby účtované priamo do nákladov
  • Inventúra, inventarizácia a inventarizačné rozdiely pri zásobách
  • Analytická evidencia k účtom zásob
  • Podsúvahová evidencia zásob

HARMONOGRAM:

08.30 – 09.00 prezentácia účastníkov školenia
09.00 – 10.30
prednáška
10.30 – 11.00
prestávka č. I
10.45 – 12.30
prednáška
12.30 – 12.45
prestávka č. II
13.00 – 14.00
prednáška spojená s diskusiou

 

Prihláška na školenie Vlastné imanie a dlhodobé záväzky:

Upozornenie: pri vypĺňaní formulára uveďte prosím do políčka meno a priezvisko meno osoby, ktorá objednáva školenie - tento údaj je len pre našu potrebu, aby sme Vás v prípade nejakej zmeny vedeli kontaktovať). Do políčiek ulica, mesto, PSČ uvádzajte prosím fakturačné  - firemné údaje.

V prípade záujmu o účasť online na školení Vás po úhrade účastníckeho poplatku budeme  kontaktovať mailom, aby sme Vám zriadili online prístup na školenie.