Špeciality z daňovej kuchyne (2-dňové školenie)

- školenie / seminár

Získajte aj tento rok tie najlepšie recepty na daňovú problematiku. Po minuloročnom úspechu vás opäť pozývame na netradičný dvojdňový seminár vedený vašim obľúbeným lektorom Ing. Vladimírom Ozimým. Neváhajte a príďte si vychutnať skvelé 2-dňové menu zostavené podľa najhorúcejších a aktuálne najproblematickejších oblastí v DPH a dani z príjmov na Slovensku. Zo školenia si tradične môžete odniesť nielen teoretický pohľad na vybranú problematiku, ale zároveň množstvo užitočných optimalizačných trikov.

V prípade, že máte záujem o ubytovanie, máme pre vás účastnícku zľavu v Hoteli Bešeňová****, kde si môžete vychutnať príjemnú atmosféru spojenú so skvelou gastronómiou, oddychom a wellness službami.

Lektor: Ing. Vladimír Ozimý - Člen Slovenskej komory daňových poradcov, špecialista na dane a účtovníctvo vo vydavateľstve Poradca podnikateľa. Aktívne prispieva do odborných časopisov Daňový a účtovný poradca podnikateľa (DÚPP), Dane a Účtovníctvo (DaÚ) a Daňový špeciál.  Svoje blogy a príspevky z oblasti daní publikuje na viacerých odborných portáloch a venuje sa lektorskej činnosti. Denne v rámci daňovej pohotovosti poradí niekoľkým desiatkam  našich zákazníkov

 

miesta, termíny konania a ceny:

 

16.04. - 17.04.2020 (216 eur s DPH) HOTEL BEŠEŇOVÁ***+, Bešeňová 136 mapa

 

V cene sú zahrnuté organizačné náklady, pracovné materiály, občerstvenie.

 

Účastnícky poplatok je potrebné uhradiť najneskôr 3 pracovné dni pred konaním školenia.

Storno podmienky: Pri odhlásení sa najneskôr do troch pracovných dní pred termínom konania vraciame celú uhradenú sumu. Pri odhlásení sa neskôr zaplatený poplatok nevraciame, pracovný materiál Vám zašleme poštou alebo mailom

 

Témy školenia Špeciality z daňovej kuchyne (2-dňové školenie):

1. deň (16.4.2020) od 9:30 do 15:30

 

Menu 1: Bežný život malého a stredného podnikateľa (s.r.o., SZČO)

 • Používanie motorového vozidla a daňovo-účtovný aspekt
  • Obstaranie, zaradenie a odpisovanie motorového vozidla vrátane luxusného motorového vozidla (nájom luxusných MV) – elektromobily
  • Technické zhodnotenie motorového vozidla a zimné pneumatiky
  • Paušalizácia motorového vozidla
  • Spotreba pohonných látok a ostatné náklady na prevádzku MV a vedenie knihy jázd
  • Poskytnutie MV na používanie zamestnancovi (konateľ, spoločník)
  • Predaj, krádež a škoda pri motorovom vozidle a daňové dosahy
  • Automobil na lízing – obstaranie, predčasné splatenie, postúpenie lízingu, odobratie lízingu
  • Odpočet DPH z prevádzky motorového vozidla, predaj motorového vozidla a používanie MV   na podnikanie aj na iný účel ako na podnikanie
  • Povinnosť platiť daň z motorových vozidiel (zamestnávateľ, držiteľ)
 • Pracovné cesty a účtovno-daňový aspekt (vrátane používania MV SZČO nezaradeného do podnikania)
  • Vznik vzťahu ZML a ZMC na účely pojmu pracovná cesta
  • Cestovné náhrady a daňová uznateľnosť náhrad u SZČO a zamestnávateľa, zdaňovanie u   zamestnanca (povinnosť cestovných príkazov)
  • Právo na odpočet DPH pri pracovných cestách
 • Nákup zásob a účtovno-daňový aspekt aj z pohľadu DPH 
  • Nákup kancelárskych potrieb
  • Nákup reklamných výdavkov
  • Likvidácia zásob
  • Súťaže, podpory predaja a poskytnutie zásob do súťaží
  • Obchodné vzorky, reklamné predmety
  • Drobný majetok do 1700 eur, evidencia, vyradenie
 • Nehnuteľnosť v podnikaní
  • Odpisovanie nehnuteľnosti – odpisová skupina, budova na viacero účelov
  • Technické zhodnotenie budovy – kedy oprava a kedy zhodnotenie
  • Predaj budovy a daňový dosah
  • Budova ako nepeňažný vklad do spoločnosti
  • Dodanie stavby z pohľadu DPH – oslobodenie, zmena účelu, povinnosť registrácie, bezplatné dodanie
  • Výstavba nehnuteľností určených na predaj (účtovno-daňový dosah) – vyvolaná investícia
  • Kúpa nehnuteľnosti s cieľom predaja, jej rekonštrukcia (účtovno-daňový dosah)
  • Daň z nehnuteľností
 • Prenájom hmotného majetku a daňové a účtovné hľadisko
  • Limit odpisov pri prenájme hmotného majetku u prenajímateľa, neuplatnený odpis a uplatnenie v budúcnosti
  • Odpisovanie technického zhodnotenia u nájomcu a ukončenie nájmu – daňový a účtovný pohľad a DPH
  • Prenájom luxusných motorových vozidiel
  • Ubytovacie služby a nájom nehnuteľnosti z pohľadu DPH
 • Náklady na zamestnaca a daňové výdavky (aj účtovný pohľad)
  • Benefity a daňové výdavky pre zamestnávateľa
  • Vzdelávanie zamestnanca a daňové výdavky zamestnávateľa
  • Rekreačné a športové poukazy a daňové výdavky zamestnávateľa
  • Stravovanie zamestnancov a daňové výdavky zamestnávateľa
  • Reprezentačné výdavky zamestnávateľa
  • Pracovné oblečenie zamestnanca 
  • Pôžičky a úvery od spoločníkov a daňové dosahy 

 

2. deň (17.4.2020) od 9:00 do 15:00

 

Menu 2: Vybrané novinky a aplikácia do praxe

 

Daň z príjmov 

 • Výdavky daňovo uznané po zaplatení a zahrnovanie do základu dane (účtovno-daňový dosah)
  • sprostredkovateľské odmeny
  • normy a certifikáty
  • zmluvné pokuty a penále
  • nájomné
  • štúdie
  • poradenské a právne služby
  • reklamné služby a daň z poistenia
  • sponzorské
 • Predaj obchodného podielu  a daňový dosah
  • kedy sa obchodný podiel zdaňuje a čo je možné uplatniť ako výdavok po novom
 • Predaj cenných papierov (účtovno-daňový aspekt) 
  • predaj cenných papierov fyzickou osobou po 1.1.2020
  • predaj cenných papierov a podielov právnickou osobou po 1.1.2020
  • precenenie cenných papierov určených na obchodovanie
 • Preddavky na daň z príjmov po novom pre FO aj PO 
  • výpočet preddavkov na daň z príjmov PO (zaúčtovanie)
  • výpočet preddavkov na daň z príjmov FO (zaúčtovanie)
 • Opravná položka a odpis pohľadávky od 1.1.2020
  • daňový dosah tvorby opravnej položky od 1.1.2020 na pohľadávku
  • daňový dosah odpisu pohľadávky od 1.1.2020
 • Rezervy a zmeny od 1.1.2020 z daňového hľadiska (účtovno-daňový aspekt)
 • Vyplácanie úrokového príjmu a licenčných poplatkov do zahraničia – zrážková daň medzi prepojenými osobami (účtovno-daňový aspekt)
 • Sadzby dane z príjmov pre FO a PO, čo je nutné sledovať pre účely zvýhodnenej sadzby dane z príjmov
 • Zmarená investícia z pohľadu daní po novom aj so zaúčtovaním
 • Výpožička v praxi – daňový dosah od 1.1.2020 so zmenami
 • Vzťah držiteľa a poskytovateľa zdravotnej starostlivosti a zmeny od 1.1. 2020

 

Menu 3: Vlastné imanie a záväzky (zmeny)

 

 • Vyplácanie dividend, čo je dividendou a zdanenie dividendy v tuzemsku a zahraničie (vyplatenie zníženého ZI, vyplatenie rezervného fondu)
 • Tvorba kapitálových fondov zo ziskov a vplyv na zdanenie vrátane vyplatenia príjmu z kapitálových fondov z pohľadu fyzickej a právnickej osoby – vymedzenie pojmu vklad
 • Nepeňažný vklad pohľadávky FO do spoločnosti a daňový dosah od 1.1.2020 – riziká zdanenia
 • Záväzky a ich dodanenie, resp. oddanenie po novom (neuhrádzanie záväzkov)

 

Menu 4:  Novinky v DPH a aplikácia v praxi 

 

Daň z pridanej hodnoty

 

 • Preprava tovaru v rámci EÚ
  • zmeny v dokazovaní nároku na oslobodenie od dane pri dodaní tovaru do EÚ
  • zmeny v oblasti dodávania tovaru do konsignačného skladu a následného predaja
  • priradenie prepravy v rámci reťazového obchodu, ktorá je vykonaná prostrednou osobou
 • Zmeny v oblasti súhrnného výkazu aj na príkladoch
 • Oprava základu dane pri cestovných kanceláriách od 1.1.2020
 • Nehnuteľnosť z pohľadu DPH
  • zmena účelu pri investičnom majetku, ktorým je nehnuteľnosť
  • bezodplatné dodanie nehnuteľnosti a povinnosť vrátiť daň zo služieb viažucich sa k nehnuteľnosti
  • dodanie stavby, stavebného pozemku a registračná povinnosť
 • Zmena  využívania hnuteľného investičného majetku na podnikanie a iný účel (napr. automobil) 
  • Povinnosť vyrovnať zmenu pomeru od 1.1.2020
  • Predaj majetku a dosah na úpravu odpočítanej dane
 • Základ dane pri bezodplatnom dodaní tovaru, ktorým je majetok do 1700 eur
  • rozdiel medzi bezodplatným dodaním a krádežou
 • Povinnosť registrácie zahraničnou osobou a zrušenie registrácie v tuzemsku od 1.1.2020
 • Právo na odpočítanie dane v prípade refakturácie služieb ako ubytovanie, letenky a nerefakturácia takýchto plnení
  • základné princípy práva na odpočítanie dane
  • riziká uplatnenia odpočítania dane, ak je hradené plnenie za iného daňovníka

 

HARMONOGRAM:
08.30 – 09.00 prezentácia účastníkov školenia
09.00 – 11.00 prednáška
11.00 – 12.00 obedňajšia prestávka
12.00 – 15.00 prednáška spojená s diskusiou

 

V účastníckom poplatku pre všetky možnosti prihlásenia je zahrnuté:

 • Účasť na odbornom programe
 • Rozsiahle pracovné materiály
 • Obed a ďalšie občerstvenie počas konferencie
 • Parkovanie

 

V účastníckom poplatku s ubytovaním je ďalej zahrnuté:

 • 3-hodinový vstup do wellness centra 1-krát za pobytový deň
 • Gopass karta grátis
 • Raňajky a večera
 • Ubytovanie od 15:00 hod.
 • Skončenie ubytovania do 10:00 hod.

 

Upozornenie: V cene vstupenky nie je zahrnuté ubytovanie, ktoré si musí účastník kvôli zmenenej legislatíve hradiť osobitne priamo voči hotelu. Účastníkom konferencie poskytujeme zľavu na ubytovanie v Hoteli Bešeňová. Ubytovanie si rezervujte cez link https://booking.tmrhotels.com/Hotel_Besenova/sk/search/1578475833BjoqDY5f1PVWt6XJByYTjtPri rezervácií izieb zadajte PROMO kód: P2020, aby ste získali izbu za uvedenú zľavnenú cenu.

 

Cena jednolôžkovej izby štandard

70,00 €

Cena dvojlôžkovej izby štandard

78,00 €

 

Pozor:

Ubytovanie je možné v dohodnutých sumách rezervovať najneskôr do 31.3.2020.

Klient si musí túto rezerváciu vytvoriť sám online.

Pri rezervovaní nie je možné vystaviť faktúru na podnikateľskú osobu, teda firmu. Účastník si musí s danou firmou refakturáciu riešiť formou preddavku, cestovného príkazu a podobne.

Prihláška na školenie Špeciality z daňovej kuchyne (2-dňové školenie):