Ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti za rok 2019 a zmeny od 1. 1. 2020 - školenie / seminár

Na školení s Júliou Pšenkovou získate potrebné informácie, ako správne postupovať pri vykonaní ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmu zo závislej činnosti. V rámci programu preberieme, kto môže požiadať zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania za rok 2019, do kedy je zamestnávateľ povinný ho vykonať, ako sa vysporiada preplatok a nedoplatok alebo ďalšie špecifiká, s ktorými sa môžete stretnúť pri ukončení príslušného kalendárneho roka. Pomocou reálnych príkladov z praxe sa zameriame na všetky povinnosti zamestnávateľov v mzdovej učtárni na prelome rokov 2019/2020 a chýbať nebude ani prehľad o legislatívnych novinkách pre rok 2020.

 

Lektor: Júlia Pšenková - špecialista na mzdy, odvody, danň zo závislej činnosti a personalistiku

miesto  a termín konania:    

Bratislava 19.12.2019  (78 eur s DPH) Hotel Saffron, Školská 5 mapa

Bratislava 20.01.2020  (78 eur s DPH) Hotel Saffron, Školská 5 mapa

Poprad 24.01.2020  (78 eur s DPH) Poprad ― TATRA HOTEL, Karpatská 3273/7 mapa

Košice 23.01.2020 (78 eur s DPH)  KOŠICE HOTEL s. r. o., Moldavská cesta II. 51/2414 mapa

Žilina 27.01.2020 (78 eur s DPH) Poradca podnikateľa, spol. s.r.o., M. Rázusa 23A/8336, Žilina mapa

Bratislava 19.02.2020  (78 eur s DPH) Hotel Saffron, Školská 5 mapa

 

Účastníci seminára môžu využiť parkovanie v areáli hotela Saffron za zľavnenú cenu 8 eur na celý deň, v hoteli Tatra za 10 € na celý deň a v hoteli Dukla za 6 eur  na celý deň.

Účastnícky poplatok obsahuje cenu 1-dňového školenia, organizačné náklady, pracovné materiály, teplý obed.

Účastnícky poplatok je potrebné uhradiť najneskôr 3 pracovné dni pred konaním školenia. 

 

Storno podmienky: Pri odhlásení sa do troch pracovných dní pred termínom konania vraciame celú uhradenú sumu. Pri odhlásení sa neskôr zaplatený poplatok nevraciame, pracovný materiál vám zašleme elektronicky alebo poštou.

Témy školenia Ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti za rok 2019 a zmeny od 1. 1. 2020:

 

Program

 • RZD lehoty, termíny 
 • potvrdenie o príjme 
 • žiadosť o RZD 
 • nezdaniteľné časti základu dane na daňovníka, manželského partnera a dôchodcu 
 • odpočítateľné položky DDS , kúpele, úver
 • daňový bonus 
 • zamestnanecká prémia 
 • preplatky, nedoplatky
 • darovanie 2 % dane 
 • Zákonník práce – minimálna mzdy, príplatky ku mzde
 • sociálne poistenie – vymeriavacie základy 
 • zdravotné poistenie – vymeriavacie základy, denný vymeriavací základ pre náhradu príjmov

 

 

HARMONOGRAM:
08.30 – 09.00 prezentácia účastníkov školenia
09.00 – 11.00 prednáška
11.00 – 12.00 obedňajšia prestávka
12.00 – 15.00 prednáška spojená s diskusiou

 

Účastnícky poplatok 78 € s DPH: obsahuje cenu 1-dňového školenia, organizačné náklady, pracovné materiály, teplý obed.

 

Účastníci seminára v hoteli Saffron môžu využiť parkovanie v areáli hotela alebo na podzemnom parkovisku za zľavnenú cenu 8 eur na celý deň.

 

Úhradu účastníckeho poplatku je potrebné realizovať do 3 pracovných dní od vystavenia zálohovej faktúry (príp. proforma faktúry), najneskôr však 3 pracovné dni pred konaním školenia.

Prihláška na školenie / seminár Ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti za rok 2019 a zmeny od 1. 1. 2020: