Ročné zúčtovanie dane zo závislej činnosti za rok 2017 + novinky v mzdovej učtárni od 1.1.2018 - školenie / seminár

 

Agentúra PRO s.r.o. je oprávneným organizátorom vzdelávacích akcií v rámci sústavného vzdelávania SKAU a účasť je priamo započítavaná do rozsahu povinného sústavného vzdelávania audítorov a asistentov audítora Slovenskej komory audítorov. Je schválená v Prezídiu SKAU.

 

Lektor: Júlia Pšenková, špecialista na mzdy, odvody, daň zo závislej činnosti a personalistiku

miesto  a termín konania:      

Bratislava - 02.02.2018

COOP Jednota Slovensko, Bajkalská 1496/25, 821 01 Bratislava - Ružinov   mapa

 

možnosť parkovana:

 • na parkovisku Hotela Holiday Inn Bajkalská 748/25A - vedľa budovy COOP Jednoty, zvýhodnené parkovné  je 4 eur/ deň pre účastníkov školenia sa platí na recepcii hotela pri odchode z parkoviska
 • na parkovisku pred budovou COOP Jednoty, Bajkalská - cena 1 eur/ každá začatá hodna
 • v okolí zadarmo

 

časový harmonogram: 9:00 - 15:00 (prezentácia: 8:30 – 8:55)

 

cena: 42,00 eur (nie sme platiteľmi DPH) - platí pri platbe do 15.08.2017

            46,00 eur (nie sme platiteľmi DPH)

           3,50 eur - doplatok za teplý obed v prípade záujmu (tí, ktorí si nedoplatia obed dostanú bagetu)

Cena zahŕňa pracovné materiály, pero, občerstvenie počas celého školenia a organizačné zabezpečenie školenia

Účastnícky poplatok je potrebné uhradiť najneskôr 3 pracovné dni pred konaním školenia, alebo v hotovosti priamo na školení

 

Témy školenia / seminára Ročné zúčtovanie dane zo závislej činnosti za rok 2017 + novinky v mzdovej učtárni od 1.1.2018

 

RZD

 • lehoty a termíny
 • potvrdenie o príjme
 • žiadosť o ročné zúčtovanie dane
 • nezdaniteľné časti základu dane
 • daňový bonus na deti
 • sadzby dane
 • výpočet RZD
 • preplatky, nedoplatky RZD
 • darovanie 2 % dane

Zákonník práce

 • minimálna mzda a minimálne mzdové nároky
 • príplatky ku mzde

 

Sociálne poistenie

 • vymeriavací základ odvodov poistného
 • vymeriavací základ pre výpočet PN
 • odvodová úľava

 

Zdravotné poistenie

 • odvodová úľava
 • odpočet na zdravotné poistenie

 

Daň zo závislej činnosti

 • nezdaniteľná časť základu dane
 • daňový bonus
 • zdaňovanie dividend

 

 

ČASOVÝ HARMONOGRAM:

8.30 – 8.55 prezentácia účastníkov školenia

9.00 – 10.40 prednáška

10.40 – 11.25 obedňajšia prestávka

11.25 – 13.00 prednáška spojená s diskusiou

13.00 – 13.10 prestávka na kávu, čaj

13.10. - 15.00 prednáška spojená s diskusiou

Prihláška na školenie / seminár Ročné zúčtovanie dane zo závislej činnosti za rok 2017 + novinky v mzdovej učtárni od 1.1.2018:

Upozornenie pre členov SKAU: ak máte záujem, aby sa Vám toto školenie započítalo do povinného sústavného vzdelávania členov SKAU, v prihláške zaškrtnite položku, pri ktorej je text "Som členom SKAU", do poznámky uveďte: titul, meno, priezvisko audítora/ asistenta audítora, údaj, či ste audítor/ asistenta audítora, číslo audítorskej licencie/ evidenčné číslo asistenta audítora.