Prenos daňovej povinnosti a odpočítanie DPH v roku 2020 - školenie / seminár

V ďalšom zo série seminárov zameraných na horúce témy v daňovej problematike sa s Ing. Kúdelom tentokrát zameriame na prenos daňovej povinnosti a odpočítanie DPH v roku 2020.

Školenie vychádza z dlhoročnej praxe Ing. Kúdelu, a preto sa môžete spoľahnúť na to, že zo školenia si odnesiete cenné overené rady. Počas jediného dňa získate dostatočný priestor na to, aby ste sa zoznámili s platnými právnymi predpismi, ktoré upravujú danú problematiku alebo na to, aby ste si ozrejmili akým spôsobom prenos daňovej povinnosti funguje, kedy sa má uplatniť, ako vyplniť kontrolný výkaz, aký postupovať pri vrátení nadmerného odpočtu alebo kedy môžete očakávať peniaze z nadmerného odpočtu?

Lektor: Ing. Milan Kúdela - člen SKDP a daňový poradca pre právnické aj fyzické osoby. Počas svojej dlhoročnej praxe pôsobil ako audítor, finančný manažér či konateľ v spoločnosti gpa SK, s.r.o venujúcej sa poradenstvu pre sprostredkovanie hypotekárnych úverov. Svoje praktické skúsenosti nadobudol v priebehu niekoľkých rokov, počas ktorých vykonával činnosti, ako zastupovanie klientov pred daňovým úradom, vypracovávanie daňových priznaní a hlásení, vykonávanie daňových previerok daní z príjmu a dane z pridanej hodnoty, daňové posudzovanie fúzií, splynutí a rozdelení spoločností, tvorba daňových optimalizačných modelov a ďalšie. Popri svojej profesii sa venuje tiež publikačnej a lektorskej činnosti v SR alebo v ČR, kde prednáša slovenské daňové právo.

termín konania a cena:

28.04.2020 (96 eur s DPH) - online

 

 

V cene sú zahrnuté organizačné náklady, online prístup ku školeniu, videozáznam zo školenia a pracovné materiály

 

Účastnícky poplatok je potrebné uhradiť najneskôr 3 pracovné dni pred konaním školenia.

Storno podmienky: Pri odhlásení sa uhradenú sumu nevraciame. Dostanete videozáznam z online školenia.

 

Témy školenia Prenos daňovej povinnosti a odpočítanie DPH v roku 2020:

Program

 • prípady tzv. tuzemského samozdanenia - prenosu daňovej povinnosti
 • podmienky na uplatnenie daňovej povinnosti
 • štatistická klasifikácia F - stavebná činnosť
 • činnosti, ktoré súvisia so stavebnými prácami ale nepatria do klasifikácie F
 • náležitosti faktúry
 • miesto dodania služieb súvisiacich s nehnuteľnosťami
 • zrušenie limitov pri prenose daňovej povinnosti
 • zahraničný prenos daňovej povinnosti
 • registrácia podľa § 7 a § 7a
 • prenos daňovej povinnosti a § 5
 • viac sadzieb dane a prenos na jednom doklade
 • opravné doklady z pohľadu zákona
   

HARMONOGRAM:

09:00 - 11:00 prednáška

11:00 - 11:30 prestávka

11:30 - 12:00 prednáška

12:00 - 13:15 prestávka

13:15 - 14:30 prednáška spojená s odpoveďami na otázky

 

Prihláška na školenie Prenos daňovej povinnosti a odpočítanie DPH v roku 2020: