Prenos daňovej povinnosti a odpočítanie DPH v roku 2020 - školenie / seminár

V ďalšom zo série seminárov zameraných na horúce témy v daňovej problematike sa s Ing. Kúdelom tentokrát zameriame na prenos daňovej povinnosti a odpočítanie DPH v roku 2020.

Školenie vychádza z dlhoročnej praxe Ing. Kúdelu, a preto sa môžete spoľahnúť na to, že zo školenia si odnesiete cenné overené rady. Počas jediného dňa získate dostatočný priestor na to, aby ste sa zoznámili s platnými právnymi predpismi, ktoré upravujú danú problematiku alebo na to, aby ste si ozrejmili akým spôsobom prenos daňovej povinnosti funguje, kedy sa má uplatniť, ako vyplniť kontrolný výkaz, aký postupovať pri vrátení nadmerného odpočtu alebo kedy môžete očakávať peniaze z nadmerného odpočtu?

Lektor: Ing. Milan Kúdela - člen SKDP a daňový poradca pre právnické aj fyzické osoby. Počas svojej dlhoročnej praxe pôsobil ako audítor, finančný manažér či konateľ v spoločnosti gpa SK, s.r.o venujúcej sa poradenstvu pre sprostredkovanie hypotekárnych úverov. Svoje praktické skúsenosti nadobudol v priebehu niekoľkých rokov, počas ktorých vykonával činnosti, ako zastupovanie klientov pred daňovým úradom, vypracovávanie daňových priznaní a hlásení, vykonávanie daňových previerok daní z príjmu a dane z pridanej hodnoty, daňové posudzovanie fúzií, splynutí a rozdelení spoločností, tvorba daňových optimalizačných modelov a ďalšie. Popri svojej profesii sa venuje tiež publikačnej a lektorskej činnosti v SR alebo v ČR, kde prednáša slovenské daňové právo.

miesta, termíny konania a ceny:

Bratislava 28.04.2020 (96 eur s DPH) Hotel Saffron, Školská 5, Bratislava   mapa

(možnosť parkovania na parkovisku Hotela Saffron, zvýhodnené parkovné  8 eur/ deň pre účastníkov školenia sa platí na recepcii hotela)  

 

V cene sú zahrnuté organizačné náklady, pracovné materiály, občerstvenie.

 

Účastnícky poplatok je potrebné uhradiť najneskôr 3 pracovné dni pred konaním školenia.

Storno podmienky: Pri odhlásení sa najneskôr do troch pracovných dní pred termínom konania vraciame celú uhradenú sumu. Pri odhlásení sa neskôr zaplatený poplatok nevraciame, pracovný materiál Vám zašleme poštou alebo mailom

 

Témy školenia Prenos daňovej povinnosti a odpočítanie DPH v roku 2020:

 • Program doplníme čoskoro.

   

  HARMONOGRAM:

  8.30 – 9.00 prezentácia účastníkov školenia

  9.00 – 11.00 prednáška

  11.00 – 12.00 obedňajšia prestávka

  12.00 – 15.00 prednáška spojená s diskusiou

   

  Účastnícky poplatok 96 € s DPH obsahuje: cenu 1-dňového školenia, organizačné náklady, pracovné materiály, teplý obed.

  Úhradu účastníckeho poplatku je potrebné realizovať do 3 pracovných dní od vystavenia zálohovej faktúry (príp. proforma faktúry), najneskôr však 3 pracovné dni pred konaním školenia.

  Účastníci seminára v hoteli Saffron môžu využiť parkovanie v areáli hotela alebo na podzemnom parkovisku za zľavnenú cenu 8 eur na celý deň.

Prihláška na školenie Prenos daňovej povinnosti a odpočítanie DPH v roku 2020: