Pracovný čas, nadčasy, príplatky, dovolenky, prekážky v práci

- školenie / seminár

Medzi častokrát diskutované témy pracovného práva patrí nastavenie pracovného času, čerpanie dovolenky, prípadne materskej dovolenky, preplácanie nadčasov alebo poskytovanie iných mzdových zvýhodnení. Nahliadnite na uvedenú problematiku a nájdite optimálne riešenia pre vlastnú prax spolu so špičkovou lektorkou, ktorá nezabudne venovať pozornosť tiež zmenám v zákone platným pre rok 2020 či ďalším horúcim témam v oblasti pracovného práva na Slovensku.

 

Lektori: RNDr. Jana Motyčková - odborníčka na sociálne a zdravotné poistenie s dlhoročnými lektorskými skúsenosťami. V súčasnosti okrem lektorskej činnosti pôsobí ako spoločník a zároveň programátor – analytik mzdového softvéru v spoločnosti SOMI Trenčín spol. s r. o.

 

 

miesta, termíny konania a ceny:

Bratislava 26.05.2020  (84 eur s DPH) Hotel Saffron, Školská 5 mapa

(možnosť parkovania na parkovisku Hotela Saffron, zvýhodnené parkovné  8 eur/ deň pre účastníkov školenia sa platí na recepcii hotela)  

Žilina 27.05.2020 (84 eur s DPH) - Poradca podnikateľa, spol. s.r.o., M. Rázusa 23A/8336, Žilina mapa

 

Košice 28.05.2020 (84 eur s DPH) - KOŠICE HOTEL s. r. o., Moldavská cesta II. 51/2414 mapa

 

V cene sú zahrnuté organizačné náklady, pracovné materiály, občerstvenie.

 

Účastnícky poplatok je potrebné uhradiť najneskôr 3 pracovné dni pred konaním školenia.

Storno podmienky: Pri odhlásení sa najneskôr do troch pracovných dní pred termínom konania vraciame celú uhradenú sumu. Pri odhlásení sa neskôr zaplatený poplatok nevraciame, pracovný materiál Vám zašleme poštou alebo mailom

 

Témy školenia Pracovný čas, nadčasy, príplatky, dovolenky, prekážky v práci:

 • Pracovný čas
  • Pravidlá pre rozvrhnutie pracovného času – rovnomerné, nerovnomerné rozvrhnutie, zmluvné podmienky , čo musí byť v kolektívnej zmluve, čo v pracovnej zmluve, o čom rozhoduje zamestnávateľ
  • Konto pracovného času, pružný pracovný čas
  • Pracovná zmena, rozvrh pracovných zmien – spôsob určenia, podmienky, príklady
  • Nepretržitý denný odpočinok, nepretržitý odpočinok v týždni, prestávky v práci
  • Dni pracovného pokoja, podmienky práce v dňoch pracovného pokoja
  • Práca nadčas - kedy možno nariadiť, kedy možno dohodnúť prácu nadčas, čo môže zamestnanec odmietnuť
  • Mzda za nadčas a nadčas za náhradné voľno, limity nadčasovej práce
  • Evidencia pracovného času a nadčasu
 • Mzdové zvýhodnenia (príplatky), príklady
  • Za prácu v sobotu, v nedeľu - v podnikateľskej sfére a vo verejnej službe
  • Za prácu v noci
  • Práca vo sviatok, príplatky, náhradné voľno
  • Kombinácie nadčasovej práce, soboty, nedele, sviatku vs. náhradné voľno
 • Pracovná cesta z hľadiska pracovného času
  • Pracovný čas a nadčas počas pracovnej cesty, mzdové nároky
  • Povinné voľno po pracovnej ceste
 • Prekážky v práci
  • Druhy prekážok v práci, prekážky s náhradu mzdy a bez náhrady mzdy, možnosti nadpracovania
  • OČR z hľadiska Zákonníka práce vs. dávka ošetrovné
  • Ošetrenie a vyšetrenie zamestnanca – limity pri nerovnomerne rozvrhnutom pracovnom čase a pri kratších úväzkoch
  • Prekážky na strane zamestnávateľa vs dovolenka
 • Dovolenka
  • Základná výmera dovolenky v roku 2020, starostlivosť o dieťa, verejná služba
  • Zistenie nároku, nárok pri kratších úväzkoch, pri nerovnomerne rozvrhnutom pracovnom čase, príklady
  • Materská dovolenka a rodičovská dovolenka, RD otca – nárok na dovolenku
  • Kedy určuje čerpanie dovolenky zamestnávateľ, kedy zamestnanec, termíny, podmienky
  • Preplatenie nevyčerpanej dovolenky
  • Prečerpaná dovolenka
 • Pohotovosť
  • Nariadenie a dohodnutie pohotovosti, podmienky, limity, náhrada
  • Výkon práce počas pohotovosti, mzda

 

HARMONOGRAM:
08.30 – 09.00 prezentácia účastníkov školenia
09.00 – 11.00 prednáška
11.00 – 12.00 obedňajšia prestávka
12.00 – 15.00 prednáška spojená s diskusiou

 

Účastnícky poplatok je 84 € s DPH: obsahuje cenu 1-dňového školenia, organizačné náklady, pracovné materiály, teplý obed.

 

Úhradu účastníckeho poplatku je potrebné realizovať do 3 pracovných dní od vystavenia zálohovej faktúry (príp. proforma faktúry), najneskôr však 3 pracovné dni pred konaním školenia.

Prihláška na školenie Pracovný čas, nadčasy, príplatky, dovolenky, prekážky v práci: