Povinnosti mzdovej účtovníčky pri uzávierke roka 2017 a legislatívne zmeny v mzdovej učtárni k 1. 1. 2018 - školenie / seminár

Počas jediného dňa sa na seminári dozviete všetko podstatné, čo potrebuje vedieť mzdová účtovníčka na prelome rokov 2017/2018 – ročné zúčtovanie preddavkov na daň, daňové priznania FO, všetky potrebné legislatívne zmeny.

Využite možnosť získať potrebné informácie už v decembri a získať tak čas na plnenie povinností po novom roku. V čase konania seminárov už budú všetky zmeny pre rok 2018 schválené v Národnej rade. Zároveň vás chceme v dobrom úmysle upozorniť na to, že o túto sériu seminárov býva každoročne obrovský záujem a väčšina termínov je dopredu vypredaná – preto odporúčame zabezpečiť si svoje miesto dostatočne včas vrátane úhrady.

Lektor: RNDr. Jozef Mihál

 

miesta, termíny konania a ceny:

Nitra-04.12.2017 (72 eur s DPH) Agroinštitút Nitra, štátny podnik, Akademická č. 4    mapa

Bratislava- 05.12.2017, 15.12.2017, 20.12.2017 (78 eur s DPH) Hotel Saffron,Školská 5   mapa

(možnosť parkovania na parkovisku Hotela Saffron, zvýhodnené parkovné  3 eur/ deň pre účastníkov školenia sa platí na recepcii hotela)          

Košice 18.12.2017 (72 eur s DPH), Hotel Košice, Moldavská mapa

Žilina 19.12.2017 (72 eur s DPH), Hotel Holiday Inn, Športová 2 mapa

Trnava 04.01.2017 (78 eur s DPH) Hotel Holiday Inn, Hornopotočná 5, Trnava  mapa

Bratislava- 05.01.2018, 10.01.2018, 15.01.2018, 25.01.2018, 02.02.2018, 09.02.2018 (84 eur s DPH) Hotel Saffron,Školská 5   mapa

(možnosť parkovania na parkovisku Hotela Saffron, zvýhodnené parkovné  3 eur/ deň pre účastníkov školenia sa platí na recepcii hotela) 

Žilina 08.01.2018, 19.01.2018 (78 eur s DPH), Hotel Holiday Inn, Športová 2 mapa

(možnosť parkovania na parkovisku hotela Holiday Inn za zľavnenú cenu 3 eur na celý deň)

Trenčín 09.01.2018 (78 eur s DPH)Trenčianska univerzita A. Dubčeka, Študentská 2 mapa

Nitra 11.01.2018, 05.02.2018 (78 eur s DPH) Agroinštitút Nitra, štátny podnik, Akademická č. 4, Nitra mapa

Košice 17.01.2018 (84 eur s DPH) DoubleTree by Hilton Košice, Hlavná 1, 040 01 Košice mapa

(možnosť parkovania na parkovisku hotela DoubleTree by Hilton Košice za zľavnenú cenu 6 eur na celý deň)

Košice 31.01.2018 (72 eur s DPH) Aula Maxima, Technická univerzita v Košiciach, Letná 9 mapa

Prešov 18.01.2018 (78 eur s DPH) Hotel Dukla, a.s. Prešov, Námestie legionárov 2, Prešov  mapa

Martin 22.01.2018 (78 eur s DPH) Martin, Hotel Turiec, a.s., A. Sokolíka 2 mapa

Banská Bystrica 24.01.2018 (78 eur s DPH) Hotel Dixon, Švermova 32 mapa

Piešťany 07.02.2018 (72 eur s DPH) Hotel Park, I. Krasku 2, Piešťany mapa

 

 

V cene sú zahrnuté organizačné náklady, pracovné materiály, občerstvenie (Košice 31.1. bageta).

 

Účastnícky poplatok je potrebné uhradiť najneskôr 3 pracovné dni pred konaním školenia.

Storno podmienky: Pri odhlásení sa najneskôr do troch pracovných dní pred termínom konania vraciame celú uhradenú sumu. Pri odhlásení sa neskôr zaplatený poplatok nevraciame, pracovný materiál Vám zašleme poštou alebo mailom

 

Témy školenia Povinnosti mzdovej účtovníčky pri uzávierke roka 2017 a legislatívne zmeny v mzdovej učtárni k 1. 1. 2018:

  1. Legislatívne zmeny vo mzdovej učtárni pre rok 2018

 

- minimálna mzda, minimálne mzdové nároky

- nové minimálne a maximálne vymeriavacie základy na odvody

- odvody SZČO v roku 2018

- valorizácia dôchodkov a zvyšovanie dôchodkového veku

- zvýšenie maximálnych nemocenských dávok, materské v roku 2018, otec na materskej

- ďalšie zmeny v sociálnom poistení

- odpočítateľná položka na zdravotné poistenie v roku 2018

- podiely na zisku – zdanenie podielov na zisku za rok 2017

- nezdaniteľné časti a daňový bonus v roku 2018

- zmeny v Zákonníku práce a zákone o nelegálnej práci

- ďalšie zmeny tak ako budú schválené v NRSR

 

  1. Ukončenie roka 2017 (povinnosti mzdovej účtovníčky)

 

- povinnosti pri ročnom zúčtovaní preddavkov na daň za rok 2017, termíny

- vyplnenie tlačív „Vyhlásenie“ pre rok 2018

- „Potvrdenie o príjmoch zo závislej činnosti“ za rok 2017, popis zmien

- „Žiadosť o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň za rok 2017“

- vykonanie ročného zúčtovania za rok 2017, vysporiadanie preplatkov a nedoplatkov

- „Hlásenie“ za rok 2017 a „Prehľad“ pre rok 2018

- venovanie 2% (3%) za rok 2017,

- zamestnanecká prémia za rok 2017

- nezdaniteľné časti za rok 2017 – daňovník, manžel(ka), III. pilier, príklady

- tlačivá daňových priznaní FO za rok 2017

 

  1. Diskusia

 

V rámci diskusie sa môžete pýtať na všetko čo Vás zaujíma z oblasti sociálneho poistenia, zdravotného poistenia, zdanenia príjmov zamestnancov a Zákonníka práce.

 

Zmena a doplnenie programu vyhradené.

ČASOVÝ HARMONOGRAM:
8.30 – 8.55 prezentácia účastníkov
9.00 – 11.00 prednáška
11.00 – 12.00 prestávka na obed
12.00 – 15.00 prednáška + diskusia

Prihláška na školenie Povinnosti mzdovej účtovníčky pri uzávierke roka 2017 a legislatívne zmeny v mzdovej učtárni k 1. 1. 2018: