Ochrana osobných údajov podľa nového zákona a nariadenia GDPR - školenie/seminár

 

Cieľom seminára je poskytnúť potrebné informácie o dôležitých zmenách v oblasti ochrany osobných údajov a pripraviť spoločnosti na bezproblémové zvládnutie nových pravidiel v praxi.

 

Na seminári sa budeme venovať komparácii pôvodného zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov a novému návrhu zákona o ochrane osobných údajov a nariadeniu GDPR.

 

Viete, že:

 • budete nanovo poučovať oprávnené osoby?

 • potrebujete nové sprostredkovateľské zmluvy?

 • bezpečnostná dokumentácia zostáva, len bude mať iné náležitosti?

 • evidencia informačných systémov sa bude volať záznam o spracovateľských činnostiach?

 • ruší sa oznámenie a osobitná registrácia?

 • je možnosť získať certifikát o tom, že ste spoločnosť, ktorá dodržiava ochranu osobných údajov?

 

 

Lektor: JUDr. Marcela Macová, odborníčka na ochranu osobných údajov

 

časový harmonogram: 9:00 - 15:00 (prezentácia: 8:30 – 8:55)

 

cena: 78 eur s DPH ( 65 eur bez DPH) - platí pre prihlášky zaplatené do 31.08.2017

            90 eur s DPH ( 75 eur bez DPH) - platí pre prihlášky zaplatené od 1.09.2017

Cena zahŕňa teplý obed, ďalšie občerstvenie počas seminára, pracovný materiál a organizačné náklady.

Účastnícky poplatok je potrebné uhradiť najneskôr 3 pracovné dni pred konaním školenia.

Storno podmienky: Pri odhlásení sa najneskôr do troch pracovných dní pred termínom konania vraciame celú uhradenú sumu. Pri odhlásení sa neskôr zaplatený poplatok nevraciame, pracovný materiál Vám zašleme poštou alebo mailom.

 

miesta  a termíny konania:

Bratislava 05.09.2017, 17.10.2017 Hotel Saffron, Školská 5, Bratislava Mapa

(možnosť parkovania na parkovisku Hotela Saffron, zvýhodnené parkovné  3 eur/ deň pre účastníkov školenia sa platí na recepcii hotela, Vstup na parkovisko z ulice: ŠKOLSKÁ)  

Žilina 29.09.2017 Poradca podnikateľa, spol. s.r.o., M. Rázusa 23A/8336 Mapa

Trenčín 06.09.2017 Hotel Magnus, Považská ulica 1706 Mapa

Nitra 07.09.2017 Agroinštitút Nitra, štátny podnik, Akademická č. 4 Mapa

Košice 13.09.2017 KOŠICE HOTEL s. r. o., Moldavská cesta II. 51/2414, Košice Mapa

Banská Bystrica 14.09.2017 Hotel Dixon, Švermova 32 Mapa

Poprad 18.10.2017 Tatra Hotel ***, Karpatská 3314/7, 058 01 Poprad Mapa

Prešov 19.10.2017 Hotel LINEAS, Budovateľská 14 Mapa

Trnava 20.11.2017 Hotel Spectrum, Vladimíra Clementisa 13 Mapa

Martin 18.12.2017 Martin, Hotel Turiec, a.s., A. Sokolíka 2 Mapa

Témy školenia Ochrana osobných údajov podľa nového zákona a nariadenia GDPR:

 • Zmeny v doterajšej právnej úprave ochrany osobných údajov

 • Povinnosti prevádzkovateľov podľa ešte platného zákona o ochrane osobných údajov a podľa nového zákona a nariadenia GDPR – komparácia

 • Čo sa ručí a čo zostáva?

 • Novinky podľa nového zákona a nariadenia GDPR

 • Diskusia. Otázky a odpovede

 

ČASOVÝ HARMONOGRAM:
8.30 – 8.55 prezentácia účastníkov
9.00 – 11.00 prednáška
11.00 – 12.00 prestávka na obed
12.00 – 15.00 prednáška + diskusia

Prihláška na školenie Ochrana osobných údajov podľa nového zákona a nariadenia GDPR: