Ochrana osobných údajov podľa nového zákona a nariadenia GDPR - školenie/seminár

 

Cieľom seminára je poskytnúť potrebné informácie o dôležitých zmenách v oblasti ochrany osobných údajov a pripraviť spoločnosti na bezproblémové zvládnutie nových pravidiel v praxi.

 

Na seminári sa budeme venovať komparácii pôvodného zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov a novému návrhu zákona o ochrane osobných údajov a nariadeniu GDPR.

 

Viete, že:

 • budete nanovo poučovať oprávnené osoby?

 • potrebujete nové sprostredkovateľské zmluvy?

 • bezpečnostná dokumentácia zostáva, len bude mať iné náležitosti?

 • evidencia informačných systémov sa bude volať záznam o spracovateľských činnostiach?

 • ruší sa oznámenie a osobitná registrácia?

 • je možnosť získať certifikát o tom, že ste spoločnosť, ktorá dodržiava ochranu osobných údajov?

 

 

Lektor: JUDr. Marcela Macová, odborníčka na ochranu osobných údajov

 

časový harmonogram: 9:00 - 15:00 (prezentácia: 8:30 – 8:55)

 

cena: 90 eur s DPH ( 75 eur bez DPH)

Cena zahŕňa teplý obed, ďalšie občerstvenie počas seminára, pracovný materiál a organizačné náklady.

Účastnícky poplatok je potrebné uhradiť najneskôr 3 pracovné dni pred konaním školenia.

Storno podmienky: Pri odhlásení sa najneskôr do troch pracovných dní pred termínom konania vraciame celú uhradenú sumu. Pri odhlásení sa neskôr zaplatený poplatok nevraciame, pracovný materiál Vám zašleme poštou alebo mailom.

 

miesta  a termíny konania:

Poprad 18.10.2017 Tatra Hotel ***, Karpatská 3314/7, 058 01 Poprad Mapa

Prešov 19.10.2017 Hotel LINEAS, Budovateľská 14 Mapa

Trenčín 23.10.2017 Hotel Magnus, Považská ulica 1706 Mapa

Banská Bystrica 10.11.2017 - Hotel Dixon, Švermova 32 Mapa

Bratislava 14.11.2017 Hotel Saffron, Školská 5, Bratislava Mapa

(možnosť parkovania na parkovisku Hotela Saffron, zvýhodnené parkovné  3 eur/ deň pre účastníkov školenia sa platí na recepcii hotela, Vstup na parkovisko z ulice: ŠKOLSKÁ)  

Nitra 15.11.2017 Agroinštitút Nitra, štátny podnik, Akademická č. 4 Mapa

Trnava 20.11.2017 Hotel Spectrum, Vladimíra Clementisa 13 Mapa

Košice 19.12.2017 KOŠICE HOTEL s. r. o., Moldavská cesta II. 51/2414, Košice Mapa

Prešov 20.12.2017 Hotel LINEAS, Budovateľská 14 Mapa

Martin 18.12.2017 Hotel Turiec, a.s., A. Sokolíka 2, Martin Mapa

Piešťany 16.01.2018 Hotel Magnólia, Nálepkova, 921 01 Piešťany  Mapa

Témy školenia Ochrana osobných údajov podľa nového zákona a nariadenia GDPR:

 • Zmeny v doterajšej právnej úprave ochrany osobných údajov

 • Povinnosti prevádzkovateľov podľa ešte platného zákona o ochrane osobných údajov a podľa nového zákona a nariadenia GDPR – komparácia

 • Čo sa ručí a čo zostáva?

 • Novinky podľa nového zákona a nariadenia GDPR

 • Diskusia. Otázky a odpovede

 

ČASOVÝ HARMONOGRAM:
8.30 – 8.55 prezentácia účastníkov
9.00 – 11.00 prednáška
11.00 – 12.00 prestávka na obed
12.00 – 15.00 prednáška + diskusia

Prihláška na školenie Ochrana osobných údajov podľa nového zákona a nariadenia GDPR: